Ουρολογικό Τμήμα

Το Ουρολογικό Τμήμα της Ιατρικής Υπηρεσίας βρίσκεται στον 4ο όροφο του νέου κτιρίου και διαθέτει ανεπτυγμένες 18 κλίνες.


Ιατρικό Προσωπικό

Διευθυντής είναι ο κος Λουκά Γεώργιος.
Επιμελητής Β' η κ. Νικολαράκη Ελένη-Αναστασία.
Επικουρικός ιατρός η κ. Αξιώτη Έλενα

Στο Ουρολογικό τμήμα προβλέπονται 3 θέσεις ειδικευόμενων και ο παρεχόμενος χρόνος ειδίκευσης είναι 1,5 έτη.


ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Η Ουρολογική Κλινική με δύναμη 18 κλίνες, παραδοσιακά είναι η τρίτη Κλινική σε νοσηλευθέντες ασθενείς (από το 1983) μετά τη Παθολογική και Χειρουργική Κλινική, μάλιστα με εντυπωσιακούς δείκτες. Είναι το μοναδικό Τμήμα της Περιφέρειας σε όλη την Ελλάδα που εγκρίθηκε να χορηγεί ειδικότητα σε τρεις (3) ουρολόγους για δύο χρόνια.

Στην Ουρολογική Κλινική το 2012 νοσηλεύθηκαν 1372 ασθενείς, που την κατατάσσει τρίτη σε νοσηλευθέντες μετά την Παθολογική κλινική με 3558 εισαγωγές και την Χειρουργική Κλινική με 1835 ασθενείς. Κατά το 2011 νοσηλεύθηκαν στην Ουρολογική Κλινική 1887 ασθενείς και το 2010, 2132 ασθενείς.

Δείκτης ποιοτικής εργασίας και γρήγορης διακίνησης, ειδικά για τις χειρουργικές κλινικές, είναι η μέση διάρκεια νοσηλείας (ΜΔΝ), που το 2012 ήταν 3,024 ημ., έναντι των 2,09 ημ. κατά το 2011. Η μέση ημερήσια νοσηλεία το 2010 ήταν 2,04 ημ.

Η κάλυψη των 18 ουρολογικών κλινών ήταν το 2012 46,03%, έναντι 60.05% το 2011 και 66.06% το 2010. Το ποσοστό αυτό κάλυψης για το Ουρολογικό Τμήμα είναι τυπικά μεγαλύτερο, λόγω του ότι στη πλειοψηφία τους, οι ουρολογικές επεμβάσεις είναι τακτικές (προγραμματισμένες), και η Κλινική έχει μειωμένη πληρότητα κατά τις εορτές Χριστουγέννων, Πάσχα και Δεκαπενταύγουστου.


Εκπαιδευτικό και Επιστημονικό έργο

Ετήσιο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα ενδοκλινικών μαθημάτων.

Συμμετοχές σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια με ερευνητικές εργασίες και σε στρογγυλές τράπεζες.

Ενημερωτικές διαλέξεις στην κοινότητα (σχολεία, Δήμους, ΚΑΠΗ κλπ.).

Πίνακας: Σύντομη παράθεση βασικών στοιχείων της Ουρολογική Κλινικής των ετών 2014,2015 και 2016

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Αριθμός Οργανικών Κλινών

10

Αριθμός Ανεπτυγμένων Κλινών

18

2014

2015

2016

Αριθμός Εισαγωγών

1479

1083

882

Αριθμός Νοσηλευθέντων

1623

1186

921

Μέση Διάρκεια Νοσηλείας

2.30

2.63

2.65

% Κάλυψη Κλινών

51.83

43.32

37.15Τακτικά ιατρεία Ουρολογικού Τμήματος

Ουρολογικό Ε.Ι : Δείτε το πρόγραμμα των Εξ. Ιατρείων εδώ


ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2006

Κατά το 2006 στο Ουρολογικό Τμήμα νοσηλεύτηκαν 2204 ασθενείς, έναντι 2127 ασθενών που νοσηλεύθηκαν το 2005 , δηλαδή είχαμε αύξηση κατά 3,6%

Δείκτης ποιοτικής δουλειάς και βελτίωσης αποτελεί ο χαμηλός μέσος όρος Νοσηλείας που κατά το 2006 ήταν 2,04 ημέρες.

Κατά το 2006 πραγματοποιήθηκαν 1012 ουρολογικές επεμβάσεις έναντι 910 που πραγματοποιήθηκαν το 2005 δηλαδή είχαμε αύξηση 11,2% όση και το 2004 και 2003 (11%). Από τις 1012 επεμβάσεις που έγιναν το 2006, 1 και 2 ου βαθμού βαρύτητας ήταν 830 επεμβάσεις, 3 ου βαθμού 118 και 4 ου βαθμού 64 επεμβάσεις. Κατά το 2005 πραγματοποιήθηκαν 910 επεμβάσεις από τις οποίες 1 και 2 ου βαθμού βαρύτητας ήταν 746 , 3 ου βαθμού 110 και 4 ου βαθμού 54 επεμβάσεις.

Εκτός από τον μεγάλο αριθμό των επεμβάσεων και τη βαρύτητα πρέπει να σημειωθεί και το μεγάλο φάσμα. Συγκεκριμένα κατά το 2006 πραγματοποιήθηκαν 46 διαφορετικά είδη ουρολογικών επεμβάσεων .

Κατά το 2006 η λίστα αναμονής για τις τακτικές ουρολογικές επεμβάσεις περιορίστηκε στις 15 ημέρες.

Κατά το 2006 εξετάσθηκαν στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία 1585 περιστατικά έναντι 1414 το 2005 που μεταφράζεται σε αύξηση κατά 12,1%.

Κατά το 2006 λόγω παθολογικού P.S.A. και θετικής Δ.Ε. έγινε τυφλή διορθική βιοψία προστάτη σε 99 ασθενείς και οδήγησε στη διάγνωση σε 42 νέες περιπτώσεις καρκίνου του προστάτη, ποσοστό θετικών βιοψιών 42,4% δηλαδή είχαμε βελτίωση κατά 5,6%. Σημειώνεται ότι έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία για απόκτηση ουρολογικού υπερηχογράφου που θα βοηθήσει τόσο στη εκτέλεση κατευθυνόμενων βιοψιών προστάτη , διαδερμικών κατευθυνόμενων επεμβάσεων όσο και ως συμπλήρωμα της κλινικής εξέτασης.

Κατά το 2006 αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά (διουρηθρική εξαίρεση) 91 (ενενήντα ένα) ασθενείς με καρκίνο κύστεως (76 ασθενείς TUR και 15 ασθενείς με βιοψία). Ο αριθμός αυτός θεωρείται μεγάλος, κάτι που παρατηρήθηκε και τα προηγούμενα χρόνια και χρήζει επιδημιολογικής μελέτης.

Για την θεραπεία του καρκίνου της κύστεως και ανάλογα με το στάδιο και τον βαθμό κακοήθειας στο Ουρολογικό Τμήμα εφαρμόζουμε πέραν ή και παράλληλα με την χειρουργική θεραπεία χημειοθεραπεία τόσο ενδοκυστικά όσο και συστηματικά .

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 2006
ΝΕΦΡΕΚΤΟΜΗ 2
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΟΥΡΗΤΗΡΟΠΥΕΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΠΥΕΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Y-V 0
ΠΥΕΛΟΛΙΘΟΤΟΜΗ 2
ΚΥΣΤΗ ΝΕΦΡΟΥ -ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ 1
ΚΥΣΤΗ ΝΕΦΡΟΥ-ΕΞΑΙΡΕΣΗ 1
ΔΙΑΝΟΙΞΗ-ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟΥ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΟΣ 0
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟΥ ΜΟΡΦΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟ U/S 0
ΔΕΡΜΑΤΟΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑ 3
ΕΞΕΛΚΥΣΜΟΣ ΛΙΘΩΝ ΜΕ BASKET DORMIA 8
ΛΙΘΟΘΡΙΨΙΑ-ΣΧΑΣΗ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ 1
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ PIG-TAIL 34
ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΑ 11
ΑΦΑΙΡΕΣΗ PIG-TAIL 20
ΟΥΡΗΤΗΡΟΛΙΘΟΤΟΜΗ 0
ΆΛΛΕΣ (ΒΙΟΨΙΑ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΟΥ ΛΕΜΦ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ CA ΚΥΣΤΕΩΣ) 1
ΕΠΑΝΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΟΥΡΗΤΗΡΑ ΣΤΡΟ ΘΟΛΟ ΤΗΣ ΚΥΣΤΕΩΣ 1
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΥΣΤΕΩΣ-ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ 2006
ΔΙΑΚΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ 58
ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ ΚΑΤΑ MILLIN 1
TUR ΠΡΟΣΤΑΤΗ 19
ΣΥΓΛΚΙΣΗ ΑΥΧΕΝΟΣ-TUR 2
ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΑ ΚΥΣΤΕΩΣ-ΕΞΑΙΡΕΣΗ 2
ΚΥΣΤΕΟΛΙΘΟΤΟΜΗ 6
ΛΙΘΟΘΡΙΨΙΑ 5
ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΡΗΞΗ ΚΥΣΤΕΩΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1
TUR ΝΕΟ ΚΥΣΤΕΩΣ 88
ΒΙΟΨΙΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ 10
ΟΥΡΗΘΡΟΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 312
ΟΥΡΗΘΡΟΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 46
ΒΙΟΨΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ 86
ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ 0
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΔΟΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ STENT 0
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΟΡΧΕΩΣ 2006
ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ 5
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΑΓΓΡΑΙΝΑΣ FOURNIER 1
ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΟΡΧΕΩΣ-ΟΡΧΕΚΤΟΜΗ 4
ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΟΡΧΕΩΣ-ΟΡΧΕΟΠΗΞΙΑ 2
ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΚΥΣΤΗΣ MORGANI 2
ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΟΣ-ΕΞΑΙΡΕΣΗ 2
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΟΡΦΩΜΑΤΟΣ ΟΣΧΕΟΥ 3
ΥΠΟΚΑΨΙΟΣ ΟΡΧΕΚΤΟΜΗ 1
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΡΧΕΩΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΟΡΧΕΚΤΟΜΗ 2
ΕΠΙΔΙΔΥΜΕΚΤΟΜΗ 2
ΥΔΡΟΚΗΛΗ 13
ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΟΣΧΕΟΥ-ΔΙΑΝΟΙΞΗ-ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ 2
ΤΡΑΥΜΑ ΟΣΧΕΟΥ-ΣΥΡΡΑΦΗ 0
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΟΥΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ 2006
ΠΕΕΚΤΟΜΗ 3
ΒΙΟΨΙΑ ΠΕΟΥΣ 2
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΥΣΤΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΟΥΣ 1
ΠΕΡΙΤΟΜΗ 73
ΔΙΑΤΟΜΗ ΧΑΛΙΝΟΥ 9
ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΑΚΡΟΠΟΣΘΙΑΣ 2
ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ-ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΘΕΡΜΟΠΗΞΙΑ 3
ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ (TVT) (IVS) 5
ΒΑΛΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΠΑΔΙΑΣ-ΠΛΑΣΤΙΚΗ 1
ΣΤΕΝΩΜΑΤΑ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ-ΟΠΤΙΚΗ ΟΥΡΗΘΡΟΤΟΜΙΑ 1
ΣΤΕΝΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ-ΤΥΦΛΗ ΟΥΡΗΘΡΟΤΟΜΙΑ 2
ΔΙΑΣΤΟΛΕΣ ΣΤΕΝΩΜΑΤΩΝ ΟΥΡΗΘΡΑΣ 5
ΜΕΑΤΟΤΟΜΙΑ 10
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 1
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΙΘΟΥ ΟΥΡΗΘΡΑΣ 0
ΕΚΤΡΟΠΙΟ ΟΥΡΗΘΡΑΣ 0


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2006

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ - ΕΤΟΥΣ 2006

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Οι εκπαιδευτικές εκδηλώσεις του Ουρολογικού Τμήματος κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2005 - 2006 περιλαμβάνουν:

 • Ενδοκλινικά Μαθήματα τρέχουσας ουρολογίας στο Γραφείο Ιατρών του Τμήματος βάσει δημοσιευμένου προγράμματος από τους ειδικευμένους και ειδικευόμενο γιατρούς του Τμήματος.
 • Συμμετοχή στα Διατμηματικά μαθήματα της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ. Κορίνθου με Διαλέξεις.
 • Συμμετοχή στα Διατμηματικά μαθήματα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Κορίνθου με Διαλέξεις.
 • "Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ουρολογίας".
 • Ενημερωτικές Διαλέξεις σε φορείς (Σχολεία, ΚΑΠΗ κ.λ.π.)

Στα πλαίσια της Δ.Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου διοργανώνονται για 6η συνεχή Ακαδημαϊκή Περίοδο «Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ουρολογίας», μία Παρασκευή κάθε μήνα, Γίνονται στο Αμφιθέατρο του Γ.Ν. Κορίνθου στις 12.45΄ - 14.00, εκτός από δύο που στις τελευταίες τέσσερις Περιόδους γίνονται στο Δημαρχείο Σπάρτης.

Τα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ουρολογίας τελούν υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας και έχουν συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμά της καθώς και στο «Σύστημα Παρακολουθήσεως της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Επιμόρφωσης και της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης Ε.Ο.Ε.».

Όσον αφορά την επιστημονική ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος κατά το 2000-2005 συνοψίζεται στα παρακάτω:

Συμμετοχή σε στρογγυλές τράπεζες σε συνέδρια ή ημερίδες

 • Τραυματικές κακώσεις Ουροποιογεννητικού , Στρογγυλό Τραπέζι, Συμμετέχοντες, Χ. Κατσιφώτης, Γ. Λεφάκης, Δ. Στοκίδης, Ουρολογική Ημερίδα "Καρκίνος Προστάτη Επείγοντα περιστατικά" Ξενοδοχείο "Ξενία Παλλάς", Ναύπλιο 15 Ιανουαρίου 2000.
 • "Καρκίνος Προστάτη", Στρογγυλό τραπέζι, (Συντονιστής), Ουρολογική Ημερίδα Ξενοδοχείο "Ξενία Παλλάς", Ναύπλιο 15 Ιανουαρίου 2000.
 • 2ο Ανδρολογικό Συμπόσιο Νοτιοδυτικής Ελλάδος "Πρόληψη και Θεραπεία Ανδρολογικών Παθήσεων", 2 ο Στρογγυλό τραπέζι, "Τραύμα - Κακώσεις γεννητικών οργάνων. Διάγνωση και θεραπεία" . 27 Μαΐου 2000, Ξενοδοχείο Πόρτο Ρίο, ΠΑΤΡΑ.
 • Επιστημονική Διημερίδα Ουρολόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδος , "Η Καλοήθης Υπερπλασία του Προστάτη" , Συμμετοχή σε Στρογγύλη Τράπεζα" Απόψεις Διευθυντών Ουρολογικών Κλινικών, Μεσολόγγι, 3 & 4 Ιουνίου 2000.
 • Η θέση του Ουρολόγου στην αντιμετώπιση του Υπογόνιμου άνδρα. Τεχνικές υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. (Στρογγυλό Τραπέζι) Προεδρείο: Β. Κατσίκας - Δ. Στοκίδης.: Ομιλητές: Λ. Κοντογεώργος, Θ. Μαντζαβίνος, Ε. Κοντογιάννης, Χάρης Ασβέστης. : 15 ο Πανελλήνιο Ουρολογικό συνέδριο, 27-30 Σεπτεμβρίου, 2000. ΚΕΡΚΥΡΑ
 • Προεδρία στη Συνεδρία με θέμα «Καρκίνος νεφρού» 16 ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, 25-29 Σεπτεμβρίου 2002.ΚΑΛΑΜΑΤΑ.
 • Ομιλητής - εισηγητής με θέμα: « Κύστεις μικτής ηχογένειας. Απαντήσεις σε καθημερινούς ογκολογικούς προβληματισμούς ». Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία. Αμφιθέατρο Ν.Ι.Μ.Ι.Τ.Σ. 15 Δεκεμβρίου 2004

Επιστημονικές εργασίες- Ανακοινώσεις - Δημοσιεύσεις

 • Hepatic dysfunction anemia and high ESR. Side effects of therapy with Finasteride and alfuzosine. (Case report) Stokidis D. British Medical Journal paper No: 994267 03 August 1999.
 • Ανάλυση θετικών Ουροκαλιεργειών σε Ουρολογικούς ασυμπτωματικούς ασθενείς. Καμπάς Ν., Σπηλιοπούλου Α., Φωτοπούλου Ιωάννα, Γουλιώτη Θ., Τσαλίκης Χρήστος., Στάμου Β., Καράμ Ι., Μαργέλος Η., Στοκίδης Δ.:Ουρολογικό Τμήμα, Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Ν. Κορίνθου. 15 ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, 27-30 Σεπτεμβρίου 2000, ΚΕΡΚΥΡΑ (Ανακοίνωση).
 • Τροχαία ατυχήματα. Η αξιολόγηση των προληπτικών μέσων στη βαρύτητα αυτών. Ν. Καμπάς, Ε. Παπαβασιλείου, Ο. Αβράμη, Β. Κάλλιου, Κ. Κόλλια, Ο. Αλεξανδροπούλου, Ζ. Καρατάσιου , Σ. Τσερώνης, Δ. Στοκίδης.: 1 Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής. 19-21 Ιανουαρίου 2001, Ξενοδοχείο Holiday In . ΑΘΗΝΑ (Ανακοίνωση).
 • Ουλώδης Φίμωση - Σακχαρώδης Διαβήτης. Δ.Στοκίδης 1 , Ν.Καμπάς 2 Γ.Λουκά 1 Π.Μαλάμος 1 ,Α.Μαρκετάκης 1 , Β.Κολοκούρη 3 , Ε.Στιβαχτή 3 , Ι.Φωτοπούλου 4 , Α.Σπηλιοπούλου 4 και Χ.Παρθενίου 5 . 3 ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο, 9-11 Νοεμβρίου 2001 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Ανακοίνωση) .
 • Sensitivity of antibiotics on positive urine cultures of patients in the Urology and Internal Medicine Department in Korinthos General Hospital.: Spiliopoulou A 1 , Fotopoulou J 1 , Karam H 1 , Kolocouri E 2 , Stamou V 1 , Kanellos C1., Margielos I 1 , Stokidis D 3 . Department of Microbiology 1 , Department of Internal Medicine 2 , and Department Urology 3 of Korinthos General Hospital Microbiologia Balcanica 2 nd Balkan Conference of Microbiology, November 22-24 2001 THESSALONICA ( Ανακοίνωση ).
 • Τραυματικές κακώσεις νεφρών. Μέρος Α΄. Δημήτριος Στοκίδης, Γεώργιος Λουκάς. Γ.Ν. Κορίνθου.: Info Urology τ. 24 Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2002 (Δημοσίευση).
 • Τραυματικές κακώσεις νεφρών. Μέρος Β΄. Δημήτριος Στοκίδης, Γεώργιος Λουκάς. Γ.Ν. Κορίνθου.: Info Urology τ. 24 Ιανουάριος - Μάρτιος 2002. (Δημοσίευση)
 • Η Ερυθροποιητίνη ως εναλλακτική λύση της μετάγγισης αίματος στον ουρολογικό άρρωστο με κακοήθεια και βαριά αναιμία . Στοκίδης Δ, Μαρκετάκης Α , Λουκά Γ, Στοκίδης Κ, Δημητρίου Δ, Παρθενίου Χ.: 16 ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, 25-29 Σεπτεμβρίου 2002. ΚΑΛΑΜΑΤΑ. (Ανακοίνωση)
 • Ανοικτή Προστατεκτομή στην Καλοήθη Υπερπλασία του Προστάτη. Παρατηρήσεις σε 392 Προστατεκτομές τη τελευταία πενταετία. Στοκίδης Δ, Λουκά Γ , Μαλάμος Π, Μαρκετάκης Α, Στιβακτή Ε., Κολοκούρη Β, Στοκίδης Κ,.: 16 ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, 25-29 Σεπτεμβρίου 2002. ΚΑΛΑΜΑΤΑ. (Ανακοίνωση)
 • Η Αξιοπιστία των δεικτών λοίμωξης σε βακτηριουρίες ασυμτωματικών ασθενών. Καμπάς Ν, Λυκογεώργου Μ , Λουκά Γ, Στοκίδης Δ.: 16 ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, 25-29 Σεπτεμβρίου 2002, ΚΑΛΑΜΑΤΑ. (Ανακοίνωση)
 • Η διαγνωστική αξία του ΒΤΑ test και της κυτταρολογικής ούρων σε ασθενείς με υποψία νεοπλασμάτων της ουροδόχου κύστεως. Στοκίδης Δ, Τσαλίκης Χ, Καμπάς Ν, Μαλάμος Π, Φωτοπούλου Ι, Σπηλιοπούλου Α,Στοκίδης Κ, Παρθενίου Χ.: 16 ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, 25-29 Σεπτεμβρίου 2002. ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Ανακοίνωση) .
 • Ουλώδης Φίμωση - Σακχαρώδης Διαβήτης(ΣΔ).Μαρκετάκης Α., Λουκά Γ., Παρθενίου Χ., Σταθερός Ν., Δημητρίου Δ., Καλογερόπουλος Σ., Μαλάμος Π., και Στοκίδης Δ. 17o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, 23-26 Ιουνίου 2004 Αλεξανδρούπολη.
 • Σχέση Ουλώδους φίμωσης με τον Σακχαρώδη Διαβήτη. Γ.Λουκά1 , Α.Μαρκετάκης1, Ν.Καμπάς2, Π. Μαλάμος1, Χ.Παρθενίου3 και Δ.Στοκίδης. Υπό Δημοσίευση (Εγκρίθηκε).
`


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2010 - 2011

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Γ.Ν ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2010-2011

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 2010-2011

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Ουρολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Κορίνθου σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Ουρολογικές Κλινικές της 6ης Υγ. Περ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα του Γ.Ν. Καλαμάτας και του Γ.Ν. Σπάρτης , είναι προγραμματισμένα και για την Ακαδημαϊκή Περίοδο 2010-2011, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, «Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ουρολογίας», μία Θεματική Εκδήλωση τον μήνα, αρχίζοντας από τον Νοέμβριο 2010 μέχρι και τον Ιούλιο του 2011.

Πραγματοποιούνται, όπως και πριν, στα Αμφιθέατρο του Γ.Ν. Κορίνθου και Γ.Ν. Καλαμάτας και ώρα 13 - 15.00 καθώς και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Σπάρτης σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Τα Μαθήματα τελούνται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, είναι επίσημα εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. στα χρηματοδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα. Τέλος έχουν εγκριθεί και μοριοδοτούνται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) με δύο μόρια ανά εκδήλωση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010-2011


ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2008

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2009

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2011

Eπικοινωνία

 • Διευθυντής : 27413 - 61433
 • Αν.Διευθυντής : 27413 - 61433
 • Προϊσταμένη : 27413 - 61430
 • Επιμελητές : 27413 - 61434
 • Fax : 27413 - 61300
 • Ε mail : ourolog@hospkorinthos.gr