Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3780)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • Ημ/νία : 30/09/2020

 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

  για την ανάθεση Υπηρεσιών σε Τεχνικό ασφαλείας για το σύνολο των εργαζομένων του Γ.Ν.Κ.,

  του Ξενώνα Ψυχαργώς και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.

  Διαύγεια

   

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ μέσων ατομικής προστασίας Μ.Α.Π(6η ΥΠΕ)

 • Ημ/νία : 09/09/2020

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για τον Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ μέσων ατομικής προστασίας Μ.Α.Π (6η ΥΠΕ)Διαύγεια

   

  Διευκρίνιση

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΥΣ

 • Ημ/νία : 13/08/2020

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

   

  Διαύγεια

   

  Διευκρίνιση

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΓΕΙΩΣΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

 • Ημ/νία : 16/10/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΓΕΙΩΣΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟY

 • Ημ/νία : 15/10/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 • Ημ/νία : 10/10/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

 • Ημ/νία : 10/10/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Διαύγεια

Προμήθεια Γάζας απλής αποστειρωμένης

 • Ημ/νία : 10/10/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την προμήθεια Γάζας απλής αποστειρωμένης  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : EΠΙΘΕΜΑΤΩΝ

 • Ημ/νία : 08/10/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : EΠΙΘΕΜΑΤΩΝ Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟY ΥΛΙΚΟY

 • Ημ/νία : 08/10/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟY ΥΛΙΚΟY  Διαύγεια