Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3833)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • Ημ/νία : 27/05/2024

 • 16/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια: «Ραμμάτων» CPV 33141126-9 , ΚΑΕ 1311Α, εκτιμώμενης αξίας 57.352,96 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ% για δύο (2) έτη, σε εφαρμογή του Ετήσιου Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών έτους 2023-2024 του Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ αρ. ΕΣΗΔΗΣ 350862

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

 • Ημ/νία : 22/05/2024

 • 13/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια: «Διαγνωστικών ουσιών» CPV 33694000-1 ΚΑΕ: 1359 εκτιμώμενης αξίας 155.913,17 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ% για δύο (2) έτη, σε εφαρμογή του Ετήσιου Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών έτους 2023-2024 του Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ αρ. ΕΣΗΔΗΣ 350299

  Διακήρυξη

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

 • Ημ/νία : 14/05/2024

 • 14/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ», CPV 24455000-8 ΚΑΕ 1351Α για δύο (2) έτη με συνολική εκτιμώμενη αξία 52.353,64 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ%

  Διακήρυξη

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ

 • Ημ/νία : 10/05/2024

 • 14/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ», για δύο (2) έτη με εκτιμώμενη αξία 23.168,32€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ% CPV 33181500-7 (ΚΑΕ 1311Α)

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

 • Ημ/νία : 25/04/2024

 • 11/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τη λειτουργία του Λεβητοστασίου (παραγωγής ατμού και δικτύου θέρμανσης), για ένα έτος

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

 • Ημ/νία : 24/04/2024

 • 10/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μελάνια CPV 30192110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας CPV 30125110-5, για δύο (2) έτη με εκτιμώμενη αξία 102.047,36€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ% (ΚΑΕ 1731Α) σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2023-2024

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 • Ημ/νία : 12/04/2024

 • 12/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6001506 ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2021 - 2027» με εκτιμώμενη αξία 224.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ%

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ & ΣΥΡΙΓΓΩΝ

 • Ημ/νία : 20/03/2024

 • 09/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια: α )«ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ» CPV 33141320-9 & β) «ΣΥΡΙΓΓΕΣ CPV 33141310-6», ΚΑΕ 1311Α, εκτιμώμενης αξίας 48.788,07€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ% για ένα (1) έτος, σε εφαρμογή του Ετήσιου Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών έτους 2023-2024 του Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ, αρ. ΕΣΗΔΗΣ 346942

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ

 • Ημ/νία : 07/03/2024

 • 07/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ», για δύο (2) έτη με εκτιμώμενη αξία 94.874,82€€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ% CPV 33181500-7 (ΚΑΕ 1311Α) σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2023-2024

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

 • Ημ/νία : 07/03/2024

 • 05/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ για Υπηρεσίες μίσθωσης ασθενοφόρων για τη διακομιδή ασθενών από το νοσοκομείο μας, εντός του νομού Κορινθίας CPV 85143000-3 για ένα (1) έτος, με εκτιμώμενη αξία 148.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ% (ΚΑΕ 0419Α ) σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2023-2024

  Διακήρυξη