Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3777)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ

 • Ημ/νία : 29/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΜΟΛΗΣ

 • Ημ/νία : 29/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΜΟΛΗΣ Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • Ημ/νία : 29/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ  Διαύγεια

Ανάθεση Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης καυστήρων

 • Ημ/νία : 29/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαικασία με συλλογή προσφορών για την Ανάθεση Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης καυστήρων

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 • Ημ/νία : 29/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΔιαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟY ΥΛΙΚΟY

 • Ημ/νία : 29/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟY ΥΛΙΚΟY  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

 • Ημ/νία : 28/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΩΝ

 • Ημ/νία : 28/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΩΝΔιαύγεια

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΝΕΡΟΥ ΜΤΝ

 • Ημ/νία : 26/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΝΕΡΟΥ ΜΤΝ

   Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟY

 • Ημ/νία : 26/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟY  Διαύγεια