Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3782)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Προμήθεια κίτρινων σάκων μολυσματικών αποβλήτων για τα καρότσια νοσηλείας

 • Ημ/νία : 23/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την Προμήθεια κίτρινων σάκων μολυσματικών αποβλήτων για τα καρότσια νοσηλείας

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟY

 • Ημ/νία : 23/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟY  Διαύγεια

Ανάθεση υπηρεσιών κατασκευής ψυκτικού θαλάμου συντήρησης νεκρών

 • Ημ/νία : 23/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την Ανάθεση υπηρεσιών κατασκευής ψυκτικού θαλάμου συντήρησης νεκρών

   Διαύγεια

Προμήθεια ειδών εστίασης- σίτισης

 • Ημ/νία : 23/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την Προμήθεια ειδών εστίασης- σίτισης

  Διαύγεια

Ανάθεση υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης εξοπλισμού πληροφορικής

 • Ημ/νία : 23/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την Ανάθεση υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης εξοπλισμού πληροφορικήςΔιαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟY ΥΛΙΚΟY

 • Ημ/νία : 21/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟY ΥΛΙΚΟY  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 • Ημ/νία : 20/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Διαύγεια

Προμήθεια φυσίγγων διτανθρακικών

 • Ημ/νία : 20/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την Προμήθεια φυσίγγων διτανθρακικών

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 • Ημ/νία : 20/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

   Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟY ΥΛΙΚΟY

 • Ημ/νία : 16/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟY ΥΛΙΚΟY  Διαύγεια