Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3815)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 • Ημ/νία : 04/10/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 • Ημ/νία : 02/10/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟY ΥΛΙΚΟY

 • Ημ/νία : 02/10/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟY ΥΛΙΚΟY  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ

 • Ημ/νία : 02/10/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ   Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 • Ημ/νία : 02/10/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

  Διαύγεια

Προμήθεια Υλικών Εργοθεραπείας - Λογοθεραπείας

 • Ημ/νία : 01/10/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την Προμήθεια Υλικών Εργοθεραπείας - Λογοθεραπείας Διαύγεια

Προμήθεια Δίσκων NAS και Τροφοδοτικών

 • Ημ/νία : 01/10/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την Προμήθεια Δίσκων NAS και ΤροφοδοτικώνΔιαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

 • Ημ/νία : 01/10/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

  Διαύγεια

Προμήθεια αναλώσιμων για τον εγχυτή του Αξονικού Τομογράφου

 • Ημ/νία : 01/10/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την Προμήθεια αναλώσιμων για τον εγχυτή του Αξονικού Τομογράφου

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

 • Ημ/νία : 01/10/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ Διαύγεια