Έκτακτες Εισαγωγές στα Ιατρεία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών

Το Νοσοκομείο εφημερεύει καθημερινά.


Ο ασθενής που προσέρχεται στο Νοσοκομείο σε ημέρα Γενικής Εφημερίας εξετάζεται από τον Ιατρό που εφημερεύει στο εκάστοτε Ιατρείο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.).

Όλοι οι ασθενείς ή οι συνοδοί τους κατά την προσέλευσή τους καταθέτουν τα στοιχεία τους στη Γραμματεία των Τ.Ε.Π (Ώρες λειτουργίας 07:00πμ έως 23:00μμ).


Εάν κριθεί αναγκαία η εισαγωγή του ασθενούς στο Νοσοκομείο, τότε ο Ιατρός εκδίδει το εισιτήριο πάνω στο οποίο σημειώνει τη διάγνωση με την οποία επιβάλλεται η εισαγωγή και τον χαρακτηρισμό «ΕΠΕΙΓΟΝ» την ώρα, την ημερομηνία και την υπογραφή/σφραγίδα του ιατρού. Το εισιτήριο παραδίδεται στη Γραμματεία των Τ.Ε.Π, η οποία καταχωρεί την εισαγωγή και στη συνέχεια το παραδίδει στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών.

Ο ασθενής εάν αυτό είναι εφικτό παραδίδει το Βιβλιάριο Υγείας ή το προσκομίζουν οι συγγενείς του την επόμενη ημέρα στο Γραφείο Κίνησης.

Μετά τις 3:00μμ, οι ασθενείς εξυπηρετούνται από τον υπάλληλο που βρίσκεται στην Γραμματεία T.Ε.Π.


Διασφάλιση της Καθολικής Υγειονομικής κάλυψης του πληθυσμού - Πρόσβαση ανασφάλιστων & κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας .

Ν.4368/2016 άρθρο 33

ΚΥΑ Α3(γ)/Γ.Π/οικ.25132/2016

Α3γ/Γ.Π/οικ.39364/31-05-2016 εγκύκλιος

Τηλέφωνα επικοινωνίας

  • Γραμματεία Τ.Ε.Π.: 27413 - 61534
  • Γραφείο Κίνησης: 27413 - 61531