ΕΣΠΑ 2021-2027

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΣΠΑ 2014-2020

Ενίσχυση του Γ.Ν. Κορίνθου με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19


ΥΠΟΕΡΓΟ - ΠΡΑΞΗΕΣΠΑ 2000-2013
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ


 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.) ΤΟΥ Γ.Ν.Κ.

  Προϋπολογισμός 161.800,00 €

  Αντικείμενο της πράξης είναι η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το τμήμα επειγόντων περιστατικών. Η προμήθεια καινούργιου ,σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και η αντικατάσταση εξοπλισμού παλαιάς τεχνολογίας θα αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Κ.

  Προϋπολογισμός 223.500,00 €

  Αντικείμενο της πράξης είναι η προμήθεια του απαραίτητου ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού για την λειτουργία της Ψυχιατρικής Κλινικής, προκειμένου η δομή να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις

 3. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ

  Προϋπολογισμός 340.000,00 €

  Το έργο υλοποιείται μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Αντικείμενο της πράξης είναι ο εκσυγχρονισμός και η λειτουργική αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας και περιλαμβάνει:

  • Αναδιαμόρφωση του χώρου των επειγόντων περιστατικών με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και τη βελτίωση των συνθηκών εξυπηρέτησης των χρηστών υπηρεσιών υγείας
  • Αντικατάσταση εσωτερικών και εξωτερικών θυρών και κουφωμάτων.
  • Δημιουργία νέων χώρων υγιεινής.
  • Επίστρωση ειδικών δαπέδων κατάλληλων για νοσοκομειακή χρήση.
  • Χρωματισμούς
  • Εργασίες αναβάθμισης των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.
  • Εργασίες αναβάθμισης της ηλεκτρικής εγκατάστασης και της εγκατάστασης θέρμανσης.
  • Εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας.
  • Αναβάθμιση και έκδοση άδειας ανελκυστήρα.
  • Αντικατάσταση κλιματιστικής μονάδας και ηλιακών συλλεκτών.

 4. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΚΟΥΡΑΣ

  Προϋπολογισμός 237.000,00 €

  Το έργο υλοποιείται μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.

   Αντικείμενο της πράξης είναι ο εκσυγχρονισμός και η λειτουργική αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας και περιλαμβάνει:
  • Αναβάθμιση του δικτύου θέρμανσης και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
  • Αναβάθμιση και έκδοση άδειας ανελκυστήρα.
  • Τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών.
  • Αντικατάσταση ειδών υγιεινής και πλακιδίων.
  • Εσωτερικό και εξωτερικό χρωματισμό.
  • Βελτίωση του κατεστραμμένου δαπέδου στους χώρους υποδοχής.
  • Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων και ερμαρίων.
  • Διαμόρφωση χώρου γραμματείας.
  • Αναβάθμιση και βελτίωση εξωτερικής πλακόστρωσης.
  • Εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας.

 5. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

  Προϋπολογισμός 249.600,00 €

  Το έργο υλοποιείται μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.

   Αντικείμενο της πράξης είναι ο εκσυγχρονισμός και η λειτουργική αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Ξυλοκάστρου, η οποία περιλαμβάνει:
  • Κατασκευή ράμπας κατάλληλης για ΑΜΕΑ στην κύρια είσοδο.
  • Διαμόρφωση της εισόδου.
  • Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων και εσωτερικών θυρών.
  • Αντικατάσταση των υφιστάμενων δαπέδων, ερμαρίων.
  • Εσωτερικός και εξωτερικός χρωματισμός.
  • Αναβάθμιση του συστήματος ύδρευσης αποχέτευσης όπου απαιτείται
  • Αντικατάσταση του δικτύου σωληνώσεων του συστήματος θέρμανσης και των θερμαντικών σωμάτων όπου απαιτείται.
  • Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και διακοπτών – ρευματοδοτών όπου απαιτείται.
  • Αντικατάσταση κλιματιστικών μονάδων.
  • Εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας.

Eπικοινωνία

 • Τηλ : 27413- 61836
 • Fax : 27410- 20529