Διαδικασία Εξαγωγής

Ο ασθενής αποχωρεί από το νοσοκομείο μόνο μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εξόδου από το Γραφείο Κίνησης ασθενών.


Μετά τις 09:00 καθημερινά, παραδίδονται στο Γραφείο Κίνησης (από βοηθούς θαλάμου), τα εξιτήρια που εκδίδονται από τους γιατρούς των τμημάτων.


Το έντυπο του εξιτηρίου παραδίδεται στο Λογιστήριο Νοσηλευόμενων, όπου και τακτοποιούνται τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις του νοσηλευθέντα (εφόσον δεν καλύπτονται από τον ασφαλιστικό του φορέα).


Το εξιτήριο εκδίδεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών.


Εφόσον έχει ζητηθεί από τον ασθενή, είναι δυνατό να εκδίδεται βεβαίωση νοσηλείας ταυτόχρονα με το εξιτήριο ή σε μεταγενέτερο χρόνο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας

  • Προϊσταμένη Γραφείου Κίνησης : 27413 - 61912
  • Γραφείο Κίνησης Ασθενών #1: 27413 - 61859
  • Γραφείο Κίνησης Ασθενών #2: 27413 - 61542
  • Γραφείο Κίνησης Ασθενών #3: 27413 - 61851