Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Γ. Ν. Κορίνθου αποτελείται από πέντε (5) μέλη (ΦΕΚ 129/2010,τ.Α΄ άρθρο 8, παράγραφος 1):

  • Πρόεδρος του ΔΣ είναι ο Διοικητής του νοσοκομείου,
  • δύο (2) μέλη οριζόμενα από το ΥΥΚΑ,
  • έναν (1) αιρετό εκπρόσωπο των γιατρών και των ειδικευόμενων γιατρών ΕΣΥ και
  • έναν (1) αιρετό εκπρόσωπο του υπόλοιπου προσωπικού.

Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 933/9-11-2020 τ.Υ.Ο.Δ.Δ, Αριθμ.Γ4β/Γ.Π.οικ.:69751) είναι η ακόλουθη :


  • Πρόεδρος:
  • Καρπούζης Γρηγόριος (Διοικητής)
  • Μέλη:
  • Παρασκευόπουλος Θεόδωρος Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος)
  • Περρής Νικόλαος (Μέλος)