Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3782)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ

 • Ημ/νία : 02/10/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ   Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 • Ημ/νία : 02/10/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

  Διαύγεια

Προμήθεια Υλικών Εργοθεραπείας - Λογοθεραπείας

 • Ημ/νία : 01/10/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την Προμήθεια Υλικών Εργοθεραπείας - Λογοθεραπείας Διαύγεια

Προμήθεια Δίσκων NAS και Τροφοδοτικών

 • Ημ/νία : 01/10/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την Προμήθεια Δίσκων NAS και ΤροφοδοτικώνΔιαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

 • Ημ/νία : 01/10/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

  Διαύγεια

Προμήθεια αναλώσιμων για τον εγχυτή του Αξονικού Τομογράφου

 • Ημ/νία : 01/10/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την Προμήθεια αναλώσιμων για τον εγχυτή του Αξονικού Τομογράφου

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

 • Ημ/νία : 01/10/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ

 • Ημ/νία : 27/09/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ   Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ

 • Ημ/νία : 27/09/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ   Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ

 • Ημ/νία : 27/09/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ  Διαύγεια