Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3818)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ

 • Ημ/νία : 22/11/2022

 •                              Αρ.28/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
   Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για  την προμήθεια
  «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ» ( CPV33141420-0 ) , ΚΑΕ 1311,  για ένα (1) έτος,  προϋπολογισθείσας δαπάνης 76.545,57€ συμπ/νου ΦΠΑ, και με δικαίωμα 6μηνης παράτασης προϋπολογισθείσας δαπάνης 38.272,79€ συμπ/νου ΦΠΑ

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 • Ημ/νία : 10/11/2022

 •                                  ΑΡ. 25/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  Α΄ Επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για  την προμήθεια
  «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» CPV 33192000-2, ΚΑΕ 1311,  για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 70.734,64€ συμπ/νου ΦΠΑ.

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ

 • Ημ/νία : 10/11/2022

 •  Αρ. 24/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  Α΄ Επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για  την προμήθεια
  «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ CPV 33141320-9 – ΣΥΡΙΓΓΩΝ  CPV 33141310-6– ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗΣ CPV 33171000-9» , ΚΑΕ 1311,  για ένα (1) έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.785,77€ συμπ/νου ΦΠΑ, και με δικαίωμα 6μηνης παράτασης προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.392,89€ συμπ/νου ΦΠΑ
  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 • Ημ/νία : 10/11/2022

 •   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΡΙΘ. 22/2022
  Διεθνούς Δημοσίου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Καυσίμων (Βενζίνης Αμόλυβδης CPV 09132100-4, Πετρελαίου Κίνησης Αυτοκινήτων, Λεβητοστασίου CPV 09134200-9 & Πετρελαίου Θέρμανσης CPV 09135100-5) για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Κορίνθου και των φορέων του για ένα έτος, με εκτιμώμενη αξία: 410.000,00 ΕΥΡΩ συμπ/νου ΦΠΑ, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, με εκτιμώμενη αξία: 102.500,00 ΕΥΡΩ συμπ/νου ΦΠΑ, ΚΑΕ 1611
  και με κριτήριο κατακύρωσης και επιλογής προμηθευτή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) κατά την ημέρα παράδοσής τους

  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

 • Ημ/νία : 02/11/2022

 •                                    Αρ.23/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  Α΄ Επαναληπτικού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ για  την προμήθεια
  «Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος» CPV 33696100-6 & «Υπηρεσίες τραπεζών αίματος» CPV 85146000-4
  με συνολική εκτιμώμενη αξία  212.752,94 (209.547,69 € & 3.205,25€) συμπερ. Φ.Π.Α.


  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ

 • Ημ/νία : 27/10/2022

 •     Αρ.20/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
  «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ  CPV 33731110-7», ΚΑΕ 1311 για το Γ.Ν. Κορίνθου,
  για ένα έτος με εκτιμώμενη αξία: 82.058,75€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ% (Προϋπολογισμός  χωρίς ΦΠΑ %: 72.618,36€)
  με δικαίωμα εξάμηνης παράτασης με εκτιμώμενη αξία:41.029,38€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ% (Προϋπολογισμός  χωρίς ΦΠΑ %: 36.309,19€)
  Συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 174596
  Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • Ημ/νία : 11/10/2022

 •                Αρ.19/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

  «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ CPV 33141500-5»,

  «ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ CPV 33141613-0» για το Γ.Ν. Κορίνθου,

  με εκτιμώμενη συνολική αξία:73.239,12€ ,ΚΑΕ 1329 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ%

  (Προϋπολογισμός  χωρίς ΦΠΑ :   59.063,81€)

  Συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 173180 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

     Συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 173504 ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ
  Διακήρυξη

Διακήρυξη για Ορθοπεδικά υλικά

 • Ημ/νία : 14/09/2022

 • Αρ.18/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  Α’ επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για  την προμήθεια «Ορθοπεδικά υλικά, Νάρθηκες, Ορθοπεδικά μοσχεύματα» CPV 33141700-7, 33141760-5, 33183100-7 για ένα χρόνο και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος με εκτιμώμενη ετήσια αξία 20.914,34 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

  Διακήρυξη

Διακήρυξη

 • Ημ/νία : 14/09/2022

 •            Αρ.17/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ετήσια προμήθεια : Μελάνια CPV 30192110-5, Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας CPV 30125110-5 με εκτιμώμενη ετήσια αξία 43.720,86 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

  Διακήρυξη

Πρόσκληση Διαγωνισμού για Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος

 • Ημ/νία : 23/06/2022

 • Αρ.11/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ για  την προμήθεια

  «Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος» CPV 33696100-6 & «Υπηρεσίες τραπεζών αίματος» CPV 85146000-4 με συνολική εκτιμώμενη αξία  212.752,94 (209.547,69 € & 3.205,25€) συμπερ. Φ.Π.Α.

   

  Διακήρυξη