Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3822)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ OΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 • Ημ/νία : 06/09/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟ Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

 • Ημ/νία : 05/09/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

 • Ημ/νία : 03/09/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ OΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 • Ημ/νία : 02/09/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ OΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Ημ/νία : 02/09/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ

 • Ημ/νία : 30/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΔιαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ

 • Ημ/νία : 29/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ

  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΜΟΛΗΣ

 • Ημ/νία : 29/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΜΟΛΗΣ Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • Ημ/νία : 29/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ  Διαύγεια

Ανάθεση Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης καυστήρων

 • Ημ/νία : 29/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαικασία με συλλογή προσφορών για την Ανάθεση Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης καυστήρων

  Διαύγεια