Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3784)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ - ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

 • Ημ/νία : 07/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ - ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 • Ημ/νία : 07/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟY ΥΛΙΚΟY

 • Ημ/νία : 07/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟY ΥΛΙΚΟY  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 • Ημ/νία : 05/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΔιαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟY

 • Ημ/νία : 05/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟY  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΚΓ-ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡ.-ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

 • Ημ/νία : 05/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΚΓ-ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡ.-ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ  Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΩΝ

 • Ημ/νία : 02/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΩΝΔιαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΥΧΝΙΕΣ-CD

 • Ημ/νία : 02/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΥΧΝΙΕΣ-CDΔιαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ,ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ,BARCODES,ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

 • Ημ/νία : 02/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ,ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ,BARCODES,ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝΔιαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 • Ημ/νία : 01/08/2019

 • Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΔιαύγεια