Αναισθησιολογικό Τμήμα

Το αναισθησιολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Κορίνθου συμπεριλαμβάνεται στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου, είναι αυτοτελές και επανδρωμένο με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Στην εποπτεία του υπάγονται τα χειρουργεία και η ΜΜΑΦ. Εφημερεύει ανελλιπώς 365 ημέρες το χρόνο προωθώντας υψηλές παροχές υγείας στο Νομό Κορινθίας αλλά και στους γειτονικούς νομούς καθότι είναι το επικεφαλής νοσοκομείο μιας ευρύτερης υγειονομικής περιοχής.


Σκοπός Τμήματος:

 • Περιεγχειρητική αντιμετώπιση ασθενών

  Η δραστηριότητα του τμήματος απευθύνεται σε ασθενείς που υφίστανται ορθοπεδικές, χειρουργικές, γυναικολογικές-μαιευτικές, οφθαλμολογικές, ουρολογικές και ωτορινολαρυγγολογικές επεμβάσεις είτε επείγουσες είτε προγραμματισμένες. Εφαρμόζονται:

  • Προεγχειρητική εκτίμηση (κλινική εξέταση και εργαστηριακές εξετάσεις με πιθανή έναρξη/τροποποίηση/βελτίωση προϋπάρχουσας αγωγής πιθανών παθήσεων του προς χειρουργείου ασθενή), εκτίμηση του κινδύνου πιθανών επιπλοκών κατά και μετά τη χειρουργική επέμβαση και ενημέρωση/συγκατάθεση του ασθενή και των οικείων του.
  • Διεγχειρητική παρακολούθηση όλων των ασθενών και αντιμετώπιση προϋπαρχόντων η προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη χειρουργική επέμβαση.
  • Μετεγχειρητική αντιμετώπιση του πόνου, οδηγίες φαρμακευτικής αγωγής και παρακολούθηση των χειρουργικών ασθενών μέχρι της εξόδου των από το νοσοκομείο.
  • Παροχή οδηγιών σε συναδέλφους άλλων κλινικών για προβλήματα που αντιμετωπίζουν κι έχουν είτε συνάφεια με τη δραστηριότητα μας είτε επιθυμούν τη γνώμη μας (λόγω εμπειρίας) στο χειρισμό ειδικών προβλημάτων των ασθενών των.
 • Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και εξειδικευμένη υποστήριξη πολυτραυματία στα ΤΕΠ.
 • Ιατρείο Πόνου & Παρηγορητικής Ιατρικής


Στατιστικά στοιχεία

Από την έναρξη λειτουργίας της νέας πτέρυγας χειρουργείων (από 2005) καθημερινά λειτουργούν 3 χειρουργικές αίθουσες. Ο μέσος όρος αναισθησιών ανά έτος αρχής από το 2005 μέχρι και το 2010 είναι 2146 + 248.


Εκπαιδευτικό έργο

Το Αναισθησιολογικό Τμήμα του Γ. Ν. Κορίνθου παρέχει 3 θέσεις ειδικευόμενων Αναισθησιολογίας πλήρους απασχόλησης για το γενικό κομμάτι της ειδικότητας διάρκειας 2 ετών. Κατά την άσκησή τους εξασκούνται στη χορήγηση γενικής αναισθησίας, κεντρικών νευρικών αποκλεισμών (υπαραχνοειδούς, επισκληριδίου, συνδυασμένης, caudal), περιφερικών αποκλεισμών νεύρων (με την τεχνική της ηλεκτρονευροδιέγερσης ή με τη βοήθεια υπερήχου) παρακολουθούν ενδοτμηματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαθημάτων τα οποία καλύπτουν τις βασικές γνώσεις φυσικής, στατιστικής, φυσιοπαθολογίας, φαρμακολογίας και αναισθησιολογίας προσαρμοσμένο στα δεδομένα και στις δυνατότητες του νοσοκομείου μας. Υπεύθυνος εκπαίδευσης Νούλας Νικόλαος.


Επιστημονικό έργο

Το Αναισθησιολογικό Τμήμα του Γ. Ν. Κορίνθου παραμένει ενεργό παρά τις δυσκολίες των καιρών μας σε επιστημονικό επίπεδο υποστηρίζοντας τις ερευνητικές του προσπάθειες και εργασίες τόσο σε ελλαδικό όσο και σε ευρωπαϊκό-παγκόσμιο επίπεδο. Κάποιες από τις εργασίες μας έχουν βραβευτεί σε Πανελλήνιο Συνέδριο.


Ιατρικό Προσωπικό

 • Διευθυντής είναι o Γραικώτης Αριστομένης MD.
 • Με βαθμό Διευθυντή υπηρετεί η Γραμμένου Κωνσταντίνα MD.
 • Επιμελητής Α' ο Νούλας Νικόλαος MD, MSc, EDRA.


Νοσηλευτικό Προσωπικό

 • Υπεύθυνη είναι η Παπακουτσομύτη Αγγελική ΤΕ, Αναπληρωτής Υπεύθυνος η Ρεκλείτη Μαρία ΤΕ, MSc
 • Νοσηλευτές
 • Αθανασιάδη Γεωργία ΤΕ.
 • Μπούσπουρα Χαρίκλεια ΔΕ
 • Τίκα Νίκη ΔΕ
 • Λάμπρου Δημήτριος ΔΕ

Eπικοινωνία

 • Τηλ. Διευθυντής : 27413 - 61346
 • Επιμελητές : 27413 - 61347
 • Ειδικευόμενοι : 27413 - 61347
 • Προϊστάμενος ΜΜΑΦ : 27413- 61342
 • Ε mail : anaisth@hospkorinthos.gr