Χειρουργικό Τμήμα

Το Χειρουργικό Τμήμα της Ιατρικής Υπηρεσίας βρίσκεται στον 3ο όροφο της νέας πτέρυγας και διαθέτει ανεπτυγμένες 29 κλίνες.


Ιατρικό Προσωπικό

Διευθυντής του τμήματος είναι ο κ. Ηλίας Μπουρσέ.

Mε βαθμό Δ/ντή υπηρετει ο ιατρός κ. Μητσούλας Κων/νος.

Mε βαθμό Επιμελητή Α' υπηρετεί ο κ. Ξένος Ιωάννης.

Επικουρικοί ιατροί ο κ. Χρηστάκης Χριστοφορος, ο κ. Κόκκινος Χαράλαμπος και ο κ. Μαλετσικόπουλος Σταύρος


Στο Χειρουργικό τμήμα προβλέπονται 4 θέσεις ειδικευομένων και ο παρεχόμενος χρόνος ειδίκευσης είναι 2,5 έτη.


ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Στον τομέα ευθύνης μας περιλαμβάνεται χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών της Χειρουργικής Κλινικής, του Νοσοκομείου, του ΤΕΠ (περιλαμβάνει εξέταση), καθ΄ όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες όπως έχει ορισθεί να εφημερεύει το Νοσοκομείο Κορίνθου, δεχόμενοι ασθενείς και τραυματίες από όλη την περιφέρεια Κορίνθου, από γειτονικούς Δήμους, τροχαία ατυχήματα, διερχόμενους οδηγούς της Εθνικής Οδού Αθηνών – Πατρών, Αθηνών – Τριπόλεως.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην Χειρουργική Κλινική έχουν νοσηλευθεί κατά το έτος 2011, 1878 ασθενείς, το έτος 2012 έχουν νοσηλευθεί 2057 (αύξηση 8,7%), και κατά το έτος 2013 μέχρι 4/9/2013 έχουν νοσηλευθεί 1587 ασθενείς (αύξηση).

Κατά τα προαναφερθέντα έτη έχουν χειρουργηθεί το έτος 2011: 358 ασθενείς, το έτος 2012: 246 ασθενείς, (μείωση 32,5%), ενώ για το έτος 2013 από 1/1/2013 μέχρι σήμερα 6/9/2013 έχουν υποβληθεί σε εγχείρηση για μέσης, μεγάλης βαρύτητας 208 (αύξηση) ασθενείς, ενώ για μικρές επεμβάσεις έχουν αντιμετωπιστεί 106 ασθενείς (12% αύξηση).

Όμως, εμφανώς, τα νοσηλευθέντα στην Χειρουργική Κλινική περιστατικά από το έτος 2011 στο έτος 2012 παρουσίασαν αύξηση από 1878 σε 2057, ενώ για το έτος 2013 η αύξηση εμφανίζεται μεγαλύτερη αφού μέχρι σήμερα καταγράφονται 1587 περιστατικά.


Εκπαιδευτικό έργο

Στην Κλινική πραγματοποιείται θεματολογία στρογγυλής τράπεζας ειδικευόμενων ιατρών, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα περιστατικά που νοσηλεύονται και αντιμετωπίζονται στην Κλινική. Παράλληλα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά θέματα Α’ και Β’ εξαμήνου ειδικευόμενων και αγροτικών ιατρών της χειρουργικής, καλύπτοντας το ευρύτερο φάσμα χειρουργικών θεμάτων.


Πίνακας: Σύντομη παράθεση βασικών στοιχείων της Χειρουργικής Κλινικής των ετών 2014,2015 και 2016

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Αριθμός Οργανικών Κλινών

35

Αριθμός Ανεπτυγμένων Κλινών

30

2014

2015

2016

Αριθμός Εισαγωγών

1781

1574

1451

Αριθμός Νοσηλευθέντων

2050

1813

1507

Μέση Διάρκεια Νοσηλείας

4.27

4.18

4.26

% Κάλυψη Κλινών

69.37

60.10

58.58Tακτικά ιατρεία Χειρουργικού Τμήματος

  • Χειρουργικό Ε.Ι
  • Αγγειολογικό Ε.Ι

Δείτε το πρόγραμμα των Εξ. Ιατρείων εδώ


Πραγματοποιούνται όλες οι επεμβάσεις της Γενικής Χειρουργικής π.χ. θυρεοειδεκτομές, νεοπλασίες σπλάχνων, λαπαροσκοπικές χολοκυστεκτομές, μικροεπεμβάσεις. Επίσης γίνονται επεμβάσεις μαστού αλλά και πρόληψη του καρκίνου.

Τέλος αντιμετωπίζονται πολλά τροχαία ατυχήματα.

Eπικοινωνία

  • Διευθυντής : 27413 - 61353
  • Επιμελητές : 27413 - 61355
  • Ειδικευόμενοι : 27413 - 61354
  • Προϊσταμένη : 27413 - 61351
  • Φαξ : 27413 - 61300
  • Ε mail : xeirour@hospkorinthos.gr