Οφθαλμολογικό Τμήμα

Το Οφθαλμολογικό Τμήμα βρίσκεται στον 3ο όροφο του νέου κτιρίου, ενώ τα Ιατρεία βρίσκονται στο ισόγειο του νέου κτιρίου και διαθέτει ανεπτυγμένες 10 κλίνες.


Ιατρικό Προσωπικό

 • Συντονιστής Διευθυντής τμήματος είναι ο κος Σκούρτης Παναγιώτης
 • Διευθύντές ιατροί η κα Μπαλατσού Ευγενία και ο κος Παπαπάνος Παναγιώτης
 • Επιμελητής Α' η κα Θεοδοσίου Αλεξάνδρα


Στο Οφθαλμολογικό τμήμα προβλέπονται 3 θέσεις ειδικευόμενων και ο παρεχόμενος χρόνος ειδίκευσης είναι 2 έτη.


ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Λειτουργία Κλινικής

Η Οφθαλμολογική Κλινική νοσηλεύει σε ποσοστό άνω του 99% ψυχρά περιστατικά που προσέρχονται με δική τους επιλογή για προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση και λιγότερο του 1% επείγοντα περιστατικά που προσέρχονται εξ ανάγκης και χρήζουν άμεσα χειρουργικής (σε τραύματα) η συντηρητικής (σε λοιμώξεις-φλεγμονές) θεραπείας.

Η Κλινική έχει ενστερνιστεί την σύγχρονη λογική του «χειρουργείου μιας ημέρας» και για αυτό το λόγο ο μ.ο. νοσηλείας είναι 1.0 ημέρα και η πληρότητα περί το 50% (3 χειρουργικές ημέρες την εβδομάδα). Προσφέρει μια ευρεία γκάμα χειρουργικών επεμβάσεων που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα παθήσεων: Φακοθρυψία καταρράκτη με υπερήχους, εγχειρήσεις γλαυκώματος, συνδυασμένες επεμβάσεις, βλέφαρα και διάφορες μικροεπεμβάσεις. Επιπλέον αντιμετωπίζονται αρκετά οφθαλμολογικά τραύματα (με διαχρονικά αυξανόμενη τάση λόγω αύξησης εμπειρίας και μετεκπαιδεύσεων του προσωπικού).

Η Οφθαλμολογική Χειρουργική Αίθουσα είναι εξοπλισμένη με 2 χειρουργικά μικροσκόπια και 2 μηχανήματα φακοθρυψίας που επιτρέπουν γρήγορες εναλλαγές ασθενών και εφόσον υπάρχει το ανάλογο προσωπικό ταυτόχρονη εκτέλεση 2 επεμβάσεων.


Εκπαιδευτικό έργο

Στην Κλινική εκπαιδεύονται 3 ειδικευόμενοι βοηθοί για 2 έτη ειδικότητας.

Επίσης στην Κλινική εκπαιδεύονται και οι ειδικευόμενοι γενικοί ιατροί του Νοσοκομείου για το 2μηνο της Οφθαλμολογίας που τους αναλογεί. Επιπλέον, γιατροί της Κλινικής συμμετέχουν ως ομιλητές στα εκπαιδευτικά προγράμματα (Κλινικά Φροντιστήρια, Κύκλοι μαθημάτων ειδικότητας και μετεκπαιδευτικές ημερίδες) της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Γλαυκώματος και των Πανεπιστημιακών Οφθαλμολογικών Κλινικών.


Επιστημονικό έργο

Στην Κλινική παράγεται και επιστημονικό έργο με την μορφή συμμετοχής σε πολυκεντρικές κλινικές μελέτες Πανεπιστημιακών Κλινικών η Εταιρειών, την εκπόνηση εργασιών και την παρουσίαση διαλέξεων και ανασκοπήσεων. Ειδικά για το έτος 2013, οι δραστηριότητες έχουν ως ακολούθως:

- Συμμετοχή σε πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ νέου γενοσήμου φαρμάκου βρινζολαμίδης

- Συμμετοχή σε πρωτόκολλο μελέτης της Α’ Παν/κής Οφθ/κής Κλινικής Αθηνών σχετικά με την δραστικότητα και ασφάλεια των γενοσήμων λατανοπρόστης


Πίνακας: Σύντομη παράθεση βασικών στοιχείων της Οφθαλμολογική Κλινικής των ετών 2014,2015 και 2016

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Αριθμός Οργανικών Κλινών

10

Αριθμός Ανεπτυγμένων Κλινών

10

<

2014

2015

2016

Αριθμός Εισαγωγών

1127

998

1062

Αριθμός Νοσηλευθέντων

1127

998

1065

Μέση Διάρκεια Νοσηλείας

1.26

0.66

1.25

% Κάλυψη Κλινών

39.01

32.99

36.49Τακτικά ιατρεία Οφθαλμολογικού Τμήματος

 • Οφθαλμολογικό Ε.Ι : Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται είναι γενική οφθαλμολογική εξέταση, βυθοσκόπηση, διαθλασιμετρία, εξωοφθαλμομέτρηση, πίεση οφθαλμών, κερατοειδομετρία, βιομετρία, αντίληψη χρωμάτων, θεραπεία δευτερογενούς καταρράκτη με YAG - Laser , προγραμματισμός επεμβάσεων.
 • Ιατρείο Βυθού : Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται είναι Φλουοροαγγειογραφία, φωτογραφία βυθού, θεραπεία με Argon - Laser (διαβήτης, θρομβώσεις, ρωγμές).
 • Ιατρείο Γλαυκώματος : Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται είναι αυτοματοποιημένα οπτικά πεδία, παχυμετρία, γωνιοσκοπία, θεραπεία με laser (Argon τραμπεκουλοπλαστική, YAG -ιριδοτομή).
 • Το Οφθαλμολογικό Ιατρείο στα Κέντρα Υγείας λειτουργεί : στη Νεμέα κάθε 1η Δευτέρα του μήνα και σε Κιάτο και Ξυλόκαστρο κάθε 2η Δευτέρα του μήνα. Η εξέταση δεν είναι πλήρης, αλλά λειτουργεί σαν «προληπτική οφθαλμολογική εξέταση». Υπεύθυνοι είναι οι κ.Μπαλατσού (Κιάτο, Ξυλόκαστρο) και κ. Παπαπάνος (Νεμέα).


Το Χειρουργείο της μιας ημέρας (χωρίς παραμονή στο Νοσοκομείο) πραγματοποιείται τις ημέρες Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή, 09.00 - 15.30 και οι εγχειρήσεις που γίνονται είναι Καταρράκτης με φακοθρυψία, laser , Α qualase (πίεση νερού), εγχειρήσεις γλαυκώματος, αφαίρεση: πτερύγιο, χαλάζιο, ξανθελάσματα, εντρόπιο, εκτρόπιο, άνω βλεφαροπλαστική. Υπεύθυνοι είναι οι Τρίτη: Σκούρτης, Παπαπάνος - Τετάρτη: Σκούρτης - Παρασκευή: Μπαλατσού, Σκούρτης


Εξεταζόμενοι στα τακτικά ιατρεία: 6.000 ετησίως

Εξεταζόμενοι στα επείγοντα: 4.500 ετησίως

Αριθμός επεμβάσεων+ lasers : 1.700 ετησίως, το 95% του καταρράκτη γίνεται με φακοθρυψία.


ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:

Τακτικό ιατρείο : 4 - 6 εβδομάδες.

Βυθού, γλαυκώματος : 1 - 4 εβδομάδες (οπτικά πεδία, φλουοροαγγειογραφία, lasers )

Χειρουργική επέμβαση : 4 - 8 εβδομάδες


Σημείωση: ραντεβού για επέμβαση, φλουοροαγγειογραφία, οπτικά πεδία και lasers δίδουν οι γιατροί( και όχι η γραμματεία) αφού προηγηθεί μια πρώτη εξέταση στα ιατρεία με ραντεβού της γραμματείας !


Το τμήμα διαθέτει δικό του Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Οι ιατροί του συμμετέχουν ως εκπαιδευτές στα Προγράμματα της Ελληνικής Οφθ/κής Εταιρείας, της Πανελλήνιας Οφθ/κής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Γλαυκώματος. Οι ιατροί τηρούν την συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση (credits) σε συνέδρια, ημερίδες, κλινικά φροντιστήρια, ενώ κατά καιρούς μετεκπαιδεύονται για ειδικά θέματα σε οργανωμένες Οφθ/κές Κλινικές του Κέντρου και του Εξωτερικού.


Οι προσφερόμενες ιατρικές υπηρεσίες ξεπερνούν τα στενά όρια μιας επαρχιακής Κλινικής και είναι ανταγωνιστικά προς πολλές Κλινικές του Κέντρου. Περιθάλπτονται περιστατικά από Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία και περιοχή Μεγάρων.


20 επιστημονικές εργασίες ιατρών της Κλινικής ευρητηριάζονται στο διεθνές medline . Η Κλινική συμμετέχει σε ερευνητικά Πρωτόκολλα (ελληνικά και διεθνή) ευρισκόμενη σε στενή συνεργασία με Πανεπιστημιακές Οφθ/κές Κλινικές. Εκπονούνται εργασίες και ανακοινώσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Eπικοινωνία

 • Γραφείο Ιατρών : 27413 - 61374
 • Προϊσταμένη : 27413 - 61370
 • Ιατρεία : 27413 - 61559
 • Χειρουργείο : 27413 - 61344
 • Έκτακτα : 27413- 61911 και 61552
 • Fax : 27413 - 61300
 • Ε mail : ofthalm@hospkorinthos.gr