Μονάδα ΩΡΛ

Η Μονάδα ΩΡΛ βρίσκεται στο 2ο όροφο της νέας πτέρυγας και διαθέτει ανεπτυγμένες 8 κλίνες.


Ιατρικό Προσωπικό

Διευθυντής είναι ο Καλαντζόπουλος Αλέξιος.
Επικουρικός ιατρός ο κ. Κρόμπας Κωνσταντίνος


ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

  • Επί καθημερινής βάσεως εξετάζονται ασθενείς που νοσηλεύονται σε άλλες κλινικές και έχουν ΩΡΛ πρόβλημα.
  • Εξετάζονται καθημερινώς έκτακτα περιστατικά ΩΡΛ τις πρωινές ώρες και επί ολοκλήρου 24ωρου στις εφημερίες του ΩΡΛ Τμήματος.
  • Διενεργούνται τακτικά εξωτερικά ιατρεία με προγραμματισμένα ραντεβού και τακτικό χειρουργείο ΩΡΛ εκάστη Τετάρτη.

ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ

Αριθμός Οργανικών Κλινών

15

Αριθμός Ανεπτυγμένων Κλινών

8

2014

2015

2016

Αριθμός Εισαγωγών

24

11

10

Αριθμός Νοσηλευθέντων

24

11

10

Μέση Διάρκεια Νοσηλείας

3.58

1.91

1.40

% Κάλυψη Κλινών

2.95

0.72

0.48Τακτικά ιατρεία ΩΡΛ Τμήματος

ΩΡΛ Ε.Ι : Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται είναι Ακουόγραμμα-και Τυμπανόγραμμα.

Δείτε το πρόγραμμα των Εξ. Ιατρείων εδώ


Πραγματοποιείται θεραπεία παθολογικών νόσων ΩΡΛ , χειρουργικές επεμβάσεις όπως αμυγδαλεκτομές- αδενεκτομές-σκολιώσεις ρινικού διαφράγματος-πολύποδες ρινός. Επίσης θεραπεύονται πολύποδες λάρυγγος-πολύποδες ωτός, σιελολιθιάσεις και άλλες μικρές χειρουργικές επεμβάσεις.

Eπικοινωνία

  • Διευθυντής : 27413 - 61257
  • Εξωτερικό Ιατρείο : 27413 - 61569
  • Φαξ : 27413 - 61300
  • Ε mail : orl@hospkorinthos.gr