Παιδιατρικό Τμήμα

Το Παιδιατρικό Τμήμα της Ιατρικής Υπηρεσίας βρίσκεται στον 4ο όροφο της νέας πτέρυγας και διαθέτει ανεπτυγμένες 20 κλίνες.


Ιατρικό Προσωπικό

Διευθύντρια είναι η Ιωαννίδου Γερίνα

Επιμελήτρια Β' ιατρός η κ. Παπαγιαννίδη Μαρίνα.

Επικουρικός ιατρός η κ. Ευθυμιοπούλου Μαργαρίτα και η κ. Γκέργκη Αλεξια.

Στο Παιδιατρικό Τμήμα προβλέπονται 5 θέσεις ειδικευόμενων και ο παρεχόμενος χρόνος ειδίκευσης είναι 1 έτος.

Η κλινική εφημερεύει καθημερινά και τα έκτακτα περιστατικά εξυπηρετούνται στο χώρο ΤΕΠ Παιδιατρικής στο ισόγειο, όπου γίνεται η παρακολούθηση των υπό αγωγή παιδιών.

Η Παιδιατρική Κλινική:

 • Καλύπτει καθημερινά τα έκτακτα και τακτικά παιδιατρικά περιστατικά.
 • Εφημερεύει με ενεργή εφημερία καθημερινά όλο το 24-ωρο
 • Καλύπτει την Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου μας, όπου παρίσταται Παιδίατρος στις καισαρικές τομές και παρακολουθεί καθημερινά τα νεογνά, επεμβαίνοντας σε περιπτώσεις ανάγκης.
 • Παρέχει ειδικότητα ενός (1) έτους σε ειδικευομένους της Παιδιατρικής, καθώς και 4 μηνών σε ειδικευομένους της Γενικής Ιατρικής.
 • Συμμετοχή της κλινικής με ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.
 • Εβδομαδιαία ενδοκλινικά μαθήματα


Η κλινική καλύπτει τις ανάγκες του παιδιατρικού πληθυσμού νομού Κορινθίας καθώς και του νομού Αργολίδος, στους οποίους τα Παιδιατρικά τμήματα των Νοσοκομείων Άργους και Ναυπλίου δεν εφημερεύουν καθημερινά.


Το τακτικό Παιδιατρικό Ιατρείο λειτουργεί ΜΟΝΟ με ραντεβού για τις εξής περιπτώσεις :

 • Εξέταση παιδιού που δεν είναι έκτακτο περιστατικό (πχ προληπτικός έλεγχος και εκτίμηση παιδιατρικών νόσων, αναπτυξιακός έλεγχος, παρακολούθηση φυσιολογικών νεογνών μετά την έξοδο από το μαιευτήριο, εμβολιασμοί παιδικού πληθυσμού, βήχας από 10ημέρου, χρόνιο κοιλιακό άλγος, χρόνιες διάρροιες, ανορεξία, δυσκοιλιότητα, στασιμότητα βάρους, κοντό ανάστημα, σιδηροπενική αναιμία κτλ)
 • Για τη συμπλήρωση Ατομικών Δελτίων Υγείας για το σχολείο
 • Για τη Συνταγογράφηση φαρμάκων ή εξετάσεων
 • Για την Επανεξέταση κλινικά ή εργαστηριακά των παιδιών που είχαν νοσηλευτεί στην κλινική.

Ραντεβού κλείνονται στα τηλέφωνα : 2741361560, 2741261425 και 2741361423


Ανακαίνιση με τη συνδρομή της εθελοντικής ομάδας καλλιτεχνών ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ


Πίνακας: Σύντομη παράθεση βασικών στοιχείων της Παιδιατρικής Κλινικής των ετών 2014,2015 και 2016

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Αριθμός Οργανικών Κλινών

15

Αριθμός Ανεπτυγμένων Κλινών

18

2014

2015

2016

Αριθμός Εισαγωγών

624

262

205

Αριθμός Νοσηλευθέντων

671

271

211

Μέση Διάρκεια Νοσηλείας

2.76

3.47

1.51

% Κάλυψη Κλινών

26.26

13.82

4.86

Eπικοινωνία

 • Διευθυντής : 27413 - 61423
 • Ιατροί : 27413 - 61424
 • Εξωτερικό Ιατρείο : 27413 - 61560
 • Προϊσταμένη : 27413 - 61420
 • Fax : 27413 - 61300
 • Ε mail : paidia@hospkorinthos.gr