Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας (Μ.Μ.Α.)

H Μονάδα Μεταγγίσεων Μεσογειακής Αναιμίας βρίσκεται στο 1ο όροφο του νέου κτιρίου και υποστηρίζει 4 κλίνες (πρωινή & απογευματινή βάρδια).


Ιατρικό Προσωπικό

Επικουρικός ιατρός του τμήματος Μονάδας Μεταγγίσεων Μεσογειακής Αναιμίας είναι ο κ. Λυμβαίος Ιωάννης.


Η Μονάδα Μεταγγίσεων Μεσογειακής Αναιμίας, λειτουργεί στο Τμήμα Αιμοδοσίας από το 1985, σαν κλινική ημέρας (πρωϊνή & απογευματινή βάρδεια) και εξυπηρετεί περί τους 55 πάσχοντες από όλη την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι αντικειμενικοί της στόχοι είναι:

 • Υποστηρικτική θεραπεία και συστηματική παρακολούθηση των ασθενών με Μ.Α, ώστε να ανατρέπονται ή/και να προλαμβάνονται οι επιπλοκές & η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης (0% θνησιμότητα 2001-2007).
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής και κοινωνική ένταξη των πασχόντων από Μ.Α.

Ακόμα η Μ.Μ.Μ.Α. του Γ.Ν.Κ. συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά πιλοτικά προγράμματα (Εθελοντική υπηρεσία νέων, Iron Loaded Patients Self Help).


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Με σκοπό την άνοδο του επιπέδου των γνώσεων των εργαζομένων (ιατρών, νοσηλευτών, τεχνολόγων) ώστε βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο της Αιμοδοσίας, όσο και της Μ.Α, πραγματοποιούνται:

 • On the Job training στις νέες τεχνολογίες
 • τήσια Ενδοτμηματικά μαθήματα ανά 15ήμερο (ημέρα Πέμπτη) σε θέματα Αιμοδοσίας, Μεσογειακής αναιμίας, αλλά και γενικότερα θέματα Διαχείρισης του Συστήματος Πληροφορικής και Ποιότητας κατά ISO της Αιμοδοσίας & Μ.Α. που δημοσιεύονται στη Τριμηνιαία έκδοση της Διεταιρικής Επιτροπής Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Πρόγραμμα μαθημάτων 2007-2008


ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Μ.Μ.Α

Η διαχείριση των ασθενών γίνεται με ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο. Υπάρχει διασύνδεση μέσο Internet με το Διεθνές πρόγραμμα WebThal (www.thalassemia.it) ανταλλαγής πληροφοριών. Στη Μ.Μ.Μ.Α. εφαρμόζεται πρόγραμμα εντατικής αποσιδήρωσης (ενδοφλέβιο Desferal , συνδυαστική θεραπεία), που παρακολουθείται συστηματικά με ατομικά ημερολόγια και μηνιαίους προσδιορισμούς της Φερριτίνης ορού. Ο ασθενής αντιμετωπίζεται σαν ολοκληρωμένη κλινική οντότητα (σωματική & ψυχική) και παρακολουθείται ετήσια για την εξέλιξη των επιπλοκών της αιμοσιδήρωσης, χάρη στην ανάπτυξη συνεργασιών με εξειδικευμένες κλινικές, εργαστήρια & Κέντρα, Πανεπιστημιακά και μη. Ο ετήσιος έλεγχος περιλαμβάνει:

 • Καρδιολογικός: ΗΚΓ, Υπέρηχο καρδιάς, ποσοτικό προσδιορισμό Fe μυοκαρδίου με MRI .
 • Μεταβολισμός Γλυκόζης: καμπύλη σακχάρου με προσδιορισμούς Γλυκόζης, Ινσουλίνης και εκτίμηση ειδικών δεικτών SC HOMA & ISI HOMA (αντίσταση στην Ινσουλίνη). Το διαιτολόγιο προσαρμόζεται & εξατομικεύεται από τη Διαιτολόγο του Γ.Ν.Κ. που παρέχει συμβουλές.
 • Εκτίμηση Θυρεοειδή: δυναμικό TRH test , TSH , FT 4, FT 3, ATGO , ATGP .
 • Εκτίμηση Παραθυρεοειδή: PTH , Ασβέστιο ορού & ούρων, σστική πυκνότητα DEXA .
 • Εκτίμηση Ηπατικής & Νεφρικής λειτουργίας με βιοχημικούς δείκτες ορού και αποβολής ούρων 24ώρου Fe , Zn , Alb , υπέρηχο & Μαγνητική τομογραφία (ποσοτικό προσδιορισμό σιδήρου)
 • Εκτίμηση της λειτουργίας των γονάδων: με δυναμικά LH & FSH tests , προσδιορισμό ορμονών και άλλες εξειδικευμένες εξετάσεις.
 • Προσδιορισμό του αντιοξειδωτικού status .


Η θεραπεία στηρίζεται σε διεθνή πρωτόκολλα, εξατομικεύεται και προσαρμόζεται κατά το δυνατό με τον τρόπο ζωής του ασθενούς.


Με την εφαρμογή της εντατικής συστηματικής Συνδυαστικής αποσιδήρωσης τη τελευταία 6ετία είχαμε τα εξής αποτελέσματα, τα οποία ανακοινώθηκαν σε Ελληνικά & Διεθνή Συνέδρια και δημοσιεύτηκαν σε έγκριτα Επιστημονικά περιοδικά:

 • H θνησιμότητα μειώθηκε στο 0% τη τελευταία 6ετία 2001-2007, έναντι 13% προηγούμενης 10ετίας με μονοθεραπεία Δεφεροξαμίνης.
 • Ανατροπή της καρδιακής δυσλειτουργίας και συμπτωματολογίας σε 24% των ασθενών και διακοπή της καρδιακής αγωγής.
 • Ανατροπή στο 65% των ασθενών του μη Ινσουλινοεξαρτόμενου Σακχαρώδη Διαβήτη & των διαταραχών του μεταβολισμού της Γλυκόζης.
 • Ανατροπή του Υποθυρεοειδισμού και διακοπή της θυροξίνης σε 41% των ασθενών, ενώ το 23% μείωσε τη δόση.
 • Διακοπή της θεραπείας με τεστοστερόνη στο 29% των αρρένων ασθενών.
 • Δύο θήλυς ασθενείς τεκνοποίησαν το 2007 φυσιολογικά.
 • Καμία νέα επιπλοκή δεν παρουσιάστηκε σε κανένα από τους συμμορφωμένους ασθενείς.


ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ (ΜΜΑ)

Στην Μονάδα Μεταγγίσεων Μεσογειακής Αναιμίας παρακολουθούνται και μεταγγίζονται 56 ασθενείς με Μείζονα και Ενδιάμεση Θαλασσαιμία. Εφαρμόζεται ΣΔΠ κατά ΕΝ ISO 9001 από το 2004.

Η ημερήσια δύναμη των ασθενών είναι κατά μέσο όρο 8 άτομα, για τα οποία λειτουργεί και απογευματινή βάρδια Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή (προ έτους υπήρχε καθημερινά).

Κατά την μετάγγιση τους οι ασθενείς εκτιμώνται κλινικά και εργαστηριακά και συνταγογραφούνται οι θεραπείες και οι εξετάσεις στις οποίες πρέπει να υποβληθούν.

Τα τελευταία χρόνια η Μονάδα λειτουργεί υπό την ευθύνη μη ειδικού ιατρού αφού για τη στελέχωση των Μονάδων Μεσογειακής απαιτείται Αιματολόγος ή Παθολόγος ή Παιδίατρος.

Πίνακας: Σύντομη παράθεση βασικών στοιχείων της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας των ετών 2014,2015 και 2016


ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

Αριθμός Ανεπτυγμένων Κλινών

4

2014

2015

2016

Αριθμός Εισαγωγών

1842

1764

1766

Αριθμός Νοσηλευθέντων

1842

1764

1766

Μέση Διάρκεια Νοσηλείας

1

1

1

% Κάλυψη Κλινών

126.16

120.82

120.96

 

Eπικοινωνία

 • Τηλ : 27413 - 61510
 • Fax : -
 • Ε mail : -