Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜTN)

Η Μ.Τ.Ν βρίσκεται στο 1ο υπόγειο του νέου κτιρίου και διαθέτει ανεπτυγμένες 15 κλίνες αιμοκάθαρσης ,δυο βάρδιες /ημέρα Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και Τρίτη-Πέμπτη-Σάββατο


Iατρικό Προσωπικό Τμήματος

Διευθύντρια του Τμήματος είναι η κ.Μποβολέτη Ολυμπία ,
Επιμελητής Β' ο ιατρός κ. Παπαιωάννου Νικόλαος και
Επικουρικός ιατρός η κ. Γεωργιοπούλου Βασιλική.


ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (ΜΤΝ)

Η ΜΤΝ λειτουργεί από τις 3/12/1990, διαθέτει 14 θέσεις αιμοκάθαρσης – μηχανήματα, εκ των οποίων 2 είναι εφεδρικά, (σε περίπτωση βλάβης άλλου μηχανήματος αλλά και έκτακτης αιμοκάθαρσης) και 2 είναι για ασθενείς θετικούς στην Ηπατίτιδα Β και C. Στην ΜΤΝ διενεργούνται όλοι οι μέθοδοι εξωνεφρικής αιμοκάθαρσης, όπως οξικά, διττανθρακικά, διαθέτει μηχανήματα ελεγχόμενης υπερδιήθησης με δυνατότητα μονής βελόνης μέσω υποκλειδίων και μηριαίων αγγείων.

Στην ΜΤΝ εξυπηρετούνται κατά μέσον όρο 40-45 ασθενείς σε καθημερινό πρόγραμμα αιμοκάθαρσης δυο βαρδιών.

Συμμετέχει ενεργά στα εκπαιδευτικά μαθήματα ειδικευομένων ιατρών και νοσηλευτών στα πλαίσια του τομέα.

Η στελέχωση της Μονάδας με ιατρικό προσωπικό συνίσταται σε 3 ειδικευμένους ιατρούς Νεφρολόγους (1 Επιμελητής Β΄, 1 Επιμελητή Α΄, 1 Διευθυντή), οι οποίοι > την καλύπτουν σε όλη την διάρκεια της λειτουργίας της και ευρίσκονται (στα πλαίσια εφημερίας) σε 24 ωρη ετοιμότητα για έκτακτα περιστατικά καθημερινώς.

Ότι αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό, αποτελείται από 11 συνολικά νοσηλευτές/τριες. Η αντιστοιχία είναι 1 προς 3 λειτουργούντα μηχανήματα.

Στο σύνολο της η ΜΤΝ αποτελείται από εξαιρετικά έμπειρο και επιστημονικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που διαχρονικά διακρίνεται για την συνοχή του, την πειθαρχία του και την ομαδικότητα του.

Πίνακας: Σύντομη παράθεση βασικών στοιχείων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού των ετών 2014,2015 και 2016

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Αριθμός Οργανικών Κλινών

15

2014

2015

2016

Αριθμός Προγραμματισμένων Περιστατικών

4586

287

258

Αριθμός Επειγόντων Περιστατικών

429

88

124

Σύνολο Περιστατικών

3121

550

508

Τακτικά ιατρεία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού

    Νεφρολογικό Ε.Ι κάθε
  • Τρίτη 9-12 Μποβολέτη Ολυμπία
  • Τετάρτη 9-12 Σινοδινού Ειρήνη
  • Πέμπτη 9-12 Λαουμτζής Κων/νος

Εξετάζονται περίπου 800 - 900 ασθενείς στο εξωτερικό ιατρείο ετησίως.

Το εκπαιδευτικό έργο είναι στα πλαίσια του Παθολογικού Τομέα ενώ αιμοκαθαίρονται 40-50 ασθενείς στο χρόνιο πρόγραμμα και αρκετά μεγάλος αριθμός εκτάκτων.

Τέλος, παρακολουθούνται ασθενείς με καθαρά νεφρολογικά προβλήματα κυρίως στην Παθολογική αλλά και μεγάλος αριθμός συμβουλευτικών εξετάσεων.

Eπικοινωνία

  • Τηλ : 27413 - 61833,61832,61831
  • Fax : 27413 - 61838,27410-20529
  • Ε mail : obovoleti@hospkorinthos.gr