Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) της Ιατρικής Υπηρεσίας βρίσκεται στο 2ο όροφο του νέου κτιρίου και διαθέτει αναπτυγμένες 4 κλίνες, ενώ έχει συνολική δυνατότητα για 7 κλίνες.


Iατρικό Προσωπικό Τμήματος

Διευθυντής είναι ο κ.Παναγιώτης Κατσούλης,

Με βαθμό Διευθυντή η κ.Μαρκίδου Ευθυμία,

Επιμελητές Β' η κ.Πουρίκη Σοφία και ο κ. Ζαγουριανός Ευάγγελος.


Νοσηλευτικό Προσωπικό Τμήματος

Υπεύθυνος της ΜΕΘ είναι η Ελπίδα Παπακωνσταντίνου (ΤΕ ειδικότητα χειρουργική, πτυχιούχος ΠΑ.ΤΕ.Σ ΣΕΛΕΤΕ), Αναπληρωτής Υπεύθυνος η Φωτεινή Λέκκα ΤΕ, πτυχιούχος Παιδ. Ακαδημίας και

  Νοσηλευτές
 • Αικ. Τόσκα ΠΕ, τελειόφοιτος μεταπτυχιακού Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ
 • Κων/νος Βελέντζας ΤΕ, ειδικότητα ψυχιατρική
 • Παναγιώτα Παπαγεωργίου ΤΕ
 • Μαρία Μουσλοπούλου ΤΕ
 • Αφροδίτη Καρρά ΤΕ
 • Μαρία Ρεκλείτη ΤΕ
 • Παναγιώτα Γιατρά ΤΕ
 • Παγώνα Σκλία ΤΕ
 • Ειρήνη Καρδάση ΔΕ
 • Μαρία Παππά ΔΕ, απόφοιτος ΤΕΙ νοσηλευτικής
 • Μαρία Θάνου ΔΕ, απόφοιτος ΤΕΙ νοσηλευτικής

ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ)

Η ΜΕΘ λειτουργεί από 18/02/2002 με 4 νοσηλευτικά κρεβάτια κυρίως λόγω του περιορισμένου ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Περί το 2010 λειτούργησε για 9 μήνες με 6 κρεβάτια.

Από την έναρξη λειτουργίας η ΜΕΘ μετέχει στις εφημερίες του ΕΚΑΒ > Αττικής και νοσηλεύει ασθενείς που προέρχονται από το Γ. Ν. Κορίνθου, την 6η ΥΠΕ και άλλες υγειονομικές περιφέρειες.

Μέχρι σήμερα έχουν νοσηλευθεί 870 ασθενείς με μέση πληρότητα 90%. Το 95% των ασθενών βρίσκονταν κατά την είσοδό τους υπό μηχανική υποστήριξη της αναπνοής και παρουσίαζαν ανεπάρκεια σε πάνω από 2 οργανικά συστήματα. Το 10% των ασθενών χρειάστηκαν ταυτόχρονα υποστήριξη της νεφρικής λειτουργίας που σήμερα γίνεται παρακλίνια με συσκευή νεφρικής υποκατάστασης Η επιβίωση στην ΜΕΘ κυμάνθηκε από 80%-55%. Ο μέσος χρόνος νοσηλείας είναι 19 ημέρες και ο αριθμός νοσηλευομένων στα 4 κρεβάτια είναι 6,25 ασθενείς κάθε μήνα.

Επιπλέον, οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ εξυπηρετούν τις κλινικές του Νοσοκομείου κάθε φορά που νοσηλεύουν διασωληνωμένους ασθενείς, επιμελούνται της διασωλήνωσης τραχείας όποτε οι αναισθησιολόγοι αδυνατούν, του μηχανικού αερισμού, της καταστολής, της τοποθέτησης κεντρικής φλεβικής γραμμής και της ασφαλούς μεταφοράς με άμεση παρακολούθηση της κατάστασης του αρρώστου στο ασθενοφόρο και δίνουν οδηγίες και κατευθύνσεις για την ασφαλή μεταφορά. Πρακτικά καθημερινά αντιμετωπίζουμε σχετικές καταστάσεις στις κλινικές του νοσοκομείου: Παθολογική, Καρδιολογική, Χειρουργική, Ορθοπεδική, Ουρολογική, Μαιευτική. Επιμελούνται τους βαριά ασθενείς στο ΤΕΠ και στις αίθουσες του χειρουργείου οποτεδήποτε απαιτείται.

H ΜΕΘ εκπαιδεύει στο αντικείμενο της Εντατικής ειδικευόμενους ιατρούς άλλων ειδικοτήτων (αναισθησιολόγους, Γενικής Ιατρικής) και ασκεί  απόφοιτους των ΤΕΙ Νοσηλευτικής.

Κατά την άσκησή τους παρακολουθούν το ενδοτμηματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και σε συνεργασία με το Αναισθησιολογικό τμήμα του νοσοκομείου, ασκούνται στις τεχνικές διατήρησης του αεραγωγού.

Ο Συντ. Διευθυντής της ΜΕΘ είναι υπεύθυνος του υπάρχοντος ενδοτμηματικού εκπαιδευτικού προγράμματος και του εκπαιδευτικού προγράμματος των ειδικευόμενων. Ακόμη, με την ιδιότητα του προέδρου της Επιτροπής Εκπαίδευσης, το 2006 οργάνωσε ταχύρυθμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους Αγροτικούς Ιατρούς.

Επιστημονική δραστηριότητα

Το 2003 η ΜΕΘ σε συνεργασία με το Κέντρο Νέων Κορίνθου οργάνωσε εκδήλωση με θέμα «Η μεταμόσχευση οργάνων, πράξη αλτρουισμού» υπό την αιγίδα του Ε.Ο.Μ. (16/4/2003, Κέντρο Νέων Κορινθίας) και το 2006 σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή ΜΕΘ του ΚΑΤ ημερίδα με τίτλο “1η Εσπερίδα Υγείας Κορίνθου” με θέμα «Λοιμώξεις: από την πρόληψη στην θεραπεία». Η ημερίδα αφιερώθηκε στον αείμνηστο ιατρό αναισθησιολόγο Δημήτρη Κουτρουμπή επιμελητή Β στην ΜΕΘ.

Το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό της ΜΕΘ παρουσίασε ικανοποιητικό επιστημονικό έργο συμμετέχοντας στα σημαντικότερα ιατρικά και νοσηλευτικά συνέδρια που πραγματοποιούνται στην χώρα μας και σχετίζονται με το αντικείμενο της Εντατικής Θεραπείας και σε ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια όποτε ήταν δυνατό (λόγω συνεχών ελλείψεων σε γιατρούς).

Εργαστήρια ΜΕΘ

To Εργαστήριο Αερίων αρτηριακού αίματος λειτουργεί συνεχώς και οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται είναι για Αέρια αρτηριακού αίματος για την ΜΕΘ και εφόσον απαιτηθεί για το νοσοκομείο. Υπεύθυνος είναι ο Διευθυντής της ΜΕΘ.


Στατιστικά στοιχεία

Πίνακας: Σύντομη παράθεση βασικών στοιχείων της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας των ετών 2014,2015 και 2016

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αριθμός Οργανικών Κλινών

7

Αριθμός Ανεπτυγμένων Κλινών

4

2014

2015

2016

Αριθμός Εισαγωγών

37

19

9

Αριθμός Νοσηλευθέντων

121

56

25

Μέση Διάρκεια Νοσηλείας

36.54

42.47

18.76

% Κάλυψη Κλινών

92.60

55.27

32.12


Από την έναρξη λειτουργίας η ΜΕΘ μετέχει στις εφημερίες του ΕΚΑΒ και νοσηλεύει ασθενείς που προέρχονται από το Γ. Ν. Κορίνθου, την 6η ΥΠΕ και γειτονικές υγειονομικές περιφέρειες.

Επισυνάπτονται πίνακες που δείχνουν τον αριθμό των ασθενών, το νοσοκομείο προέλευσης, τα νοσήματα για τα οποία νοσηλεύτηκαν, τη θνητότητα εντός ΜΕΘ για κάθε έτος χωριστά.

Βλέπε δεδομένα :

Από τα στοιχεία αυτά διαπιστώνουμε ότι η δραστηριότητα της ΜΕΘ στο Γ. Ν. Κορίνθου κινείται στον μέσο όρο των ΜΕΘ της χώρας. Στόχοι μας είναι η μείωση του μέσου χρόνου νοσηλείας κάτω από τις 10 ημέρες με επακόλουθη αύξηση του αριθμού των νοσηλευομένων ασθενών και η μείωση της θνητότητας κάτω από το 15%.

Οι σημαντικότερες αδυναμίες μας σχετίζονται με την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, το μικρό αριθμό του προβλεπομένου μόνιμου ιατρικού προσωπικού και την έλλειψη ενδοσκοπικού τμήματος στο νοσοκομείο μας.

Εκπαιδευτικό έργο

H ΜΕΘ εκπαιδεύει στο αντικείμενο της Εντατικής τους ειδικευόμενους της Γενικής Ιατρικής στο Γ. Ν. Κορίνθου και των νοσοκομείων της Περιφέρειας (πίνακας 3).

Κατά την άσκησή τους παρακολουθούν ενδοτμηματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στο αντικείμενο της Γεν. Ιατρικής και σε συνεργασία με το Αναισθησιολογικό τμήμα του νοσοκομείου, ασκούνται σε όλες τις τεχνικές διατήρησης του αεραγωγού.

Ο Διευθυντής της ΜΕΘ είναι υπεύθυνος του υπάρχοντος ενδοτμηματικού εκπαιδευτικού προγράμματος και του εκπαιδευτικού προγράμματος των ειδικευόμενων στη Γενική Ιατρική . Ακόμη, με την ιδιότητα του προέδρου της Επιτροπής Εκπαίδευσης, το 2006 οργάνωσε ταχύρυθμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους Αγροτικούς Ιατρούς.

Στην ΜΕΘ ασκούνται οι απόφοιτοι των ΤΕΙ Νοσηλευτικής. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη και των 7 κλινών ώστε να μπορούμε να χορηγούμε εξειδίκευση στην Εντατική.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - ΕΤΟΥΣ 2007

Θεραπευτικό έργο

Σκοπός της ΜΕΘ είναι :

 • Η παροχή κατάλληλης ιατρικής και νοσηλευτικής βοήθειας σε ιδιαίτερα βαριά πολυπαραγοντικούς ασθενείς που πάσχουν από αναστρέψιμες διαταραχές των ζωτικών λειτουργιών.
 • Η υποστήριξη των διαφόρων τμημάτων του νοσοκομείου ώστε να αυξηθεί η δυνατότητα που έχουν στην αντιμετώπιση πολύπλοκων νοσηρών καταστάσεων.
 • Η εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού του Νοσοκομείου Κορίνθου σε προβλήματα εντατικής Θεραπείας όπως και στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του αρρώστου που τα τελευταία χρόνια έχει κατακερματιστεί.
 • Η εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου μας στις νέες τεχνικές που χρησιμοποιεί η Εντατική Νοσηλεία, με μέσα υψηλής τεχνολογίας (πίνακας 1).
 • Στην ΜΕΘ του Γ. Ν. Κορίνθου το ιατρικό προσωπικό εφαρμόζει όλες οι επεμβατικές ιατρικές πράξεις (πίνακας 2) που μπορούν και πρέπει να εφαρμόζονται στην εντατική θεραπεία των ασθενών σήμερα, με τον όρο ότι το νοσοκομείο παρέχει τα απαραίτητα όργανα και την δυνατότητα για την εκτέλεση των πράξεων αυτών. (π.χ. δεν υπάρχει βρογχοσκόπιο και γαστροσκόπιο και έτσι δεν εκτελούνται οι πράξεις που σχετίζονται με αυτά).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - ΕΤΟΥΣ 2007

Ερευνητικό - Επιστημονικό έργο

Το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό της ΜΕΘ παρουσίασε ικανοποιητικό επιστημονικό έργο συμμετέχοντας στα σημαντικότερα ιατρικά και νοσηλευτικά συνέδρια που πραγματοποιούνται στην χώρα μας και σχετίζονται με το αντικείμενο της Εντατικής Θεραπείας. Παράλληλα σε συνεργασία με την Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου μας συμμετείχε και σε συνέδρια γενικότερου ενδιαφέροντος.

Το 2006 η ΜΕΘ του Γ. Ν. Κορίνθου σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή ΜΕΘ του ΚΑΤ οπωσδήποτε είναι η ημερίδα με τίτλο "1 η Εσπερίδα Υγείας Κορίνθου" με θέμα «Λοιμώξεις: από την πρόληψη στην θεραπεία. Η ημερίδα αφιερώθηκε στον αείμνηστο συνεργάτη μου ιατρό αναισθησιολόγο Δημήτρη Κουτρουμπή επιμελητή Β στην ΜΕΘ.

Η ενεργός συμπαράσταση και συμμετοχή του καθηγητή κ. Γ. Μπαλτόπουλο και της ομάδας του καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία της ημερίδας.

Τέλος το σύνολο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού παρακολούθησε ικανό αριθμό συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Eπικοινωνία

 • Διευθυντής : 27413 - 61262
 • Ιατροί : 27413 - 61263
 • Τμήμα : 27413 - 61261
 • Προϊσταμένη : 27413 - 61260
 • Fax : 27413 - 61265
 • Ε mail : meth@hospkorinthos.gr