Καρδιολογικό Τμήμα

Το Καρδιολογικό Τμήμα της Ιατρικής Υπηρεσίας βρίσκεται στον 2ο όροφο της νέας πτέρυγας και διαθέτει ανεπτυγμένες 19 κλίνες.


Ιατρικό Προσωπικό

  • Συντονιστής Διευθυντής του τμήματος είναι ο κος Χασικίδης Χρήστος
  • Διευθυντής Ιατρός ο κος Μπρίνιας Χρήστος
  • Επιμ. Α΄ η κ. Δαμέλου Αναστασία
  • Επικουρικοί ιατροί η κ. Ντόκα Μαρία, ο κ. Αρματάς Γεώργιος και ο κος Τερζής Ιωάννης

Στο Καρδιολογικό τμήμα προβλέπονται 4 θέσεις ειδικευόμενων με πλήρη χρόνο ειδίκευσης.


ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Η καρδιολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου διαθέτει:

Α)Τμήμα Υπερηχογραφίας

Β)Τμήμα κόπωσης

Γ)Τμήμα ανάλυσης καρδιακού ρυθμού


Κλινικό έργο

Καθημερινά, επί 24ώρου βάσης, 30 ημέρες το μήνα, η καρδιολογική κλινική εφημερεύει με ένα ειδικευόμενο και ένα ειδικευμένο καρδιολόγο.

Η καρδιολογική κλινική δέχεται περιστατικά από την ευρύτερη περιοχή του νομού Κορινθίας, η οποία επιβαρύνεται με αυξημένη κίνηση τους θερινούς μήνες λόγω των γειτονικών τουριστικών περιοχών.

Επίσης δέχεται και από τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου που δεν εφημερεύουν κάθε ημέρα καθώς και από νοσοκομεία που ανήκουν σε διαφορετική υγειονομική περιφέρεια αλλά συνορεύουν με το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Επίσης, το νοσηλευτικό προσωπικό είναι εξαιρετικά έμπειρο και καταρτισμένο και πέραν των εξειδικευμένων γνώσεων που διαθέτει, διακρίνεται για την συνέπεια και την εργατικότητά του.


Εκπαιδευτικό έργο

Η καρδιολογική κλινική συμμετέχει σε πολυκεντρικές μελέτες σε συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία.

Είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση των ειδικευομένων βάση του προγράμματος εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής καρδιολογικής Εταιρείας καθώς και των οδηγιών της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Συμμετέχει σε συνέδρια τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, ενώ το συγγραφικό της έργο είναι πλούσιο, βάση του υλικού που διαθέτει.

Η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του νοσηλευτικού προσωπικού αποτελεί μέρος της προσπάθειας βελτίωσης ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας. Οι σχετικές δραστηριότητες αφορούν:

1)Ενδοκλινικά νοσηλευτικά μαθήματα (από τους νοσηλευτές).

2)Εκπαίδευση Ασθενών και συνοδών αυτών σε θέματα Αρτηριακής Υπέρτασης (στα πλαίσια τριτογενούς πρόληψης).


Τακτικά ιατρεία Καρδιολογικού Τμήματος

Καρδιολογικό Ε.Ι : Δείτε το πρόγραμμα των Εξ. Ιατρείων εδώ


Πίνακας: Σύντομη παράθεση βασικών στοιχείων της Καρδιολογικής Κλινικής των ετών 2014,2015 και 2016

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Αριθμός Οργανικών Κλινών

19

Αριθμός Ανεπτυγμένων Κλινών

19

2014

2015

2016

Αριθμός Εισαγωγών

1278

1280

1362

Αριθμός Νοσηλευθέντων

1451

1456

1403

Μέση Διάρκεια Νοσηλείας

3.89

3.51

2.77

% Κάλυψη Κλινών

71.77

64.73

56.03

Eπικοινωνία

  • Διευθυντής : 27413 - 61253
  • Ιατροί : 27413 - 61254
  • Εξωτερικό Ιατρείο : 27413 - 61556
  • Προϊσταμένη : 27413 - 61250
  • Fax : 27413 - 61300