Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο

To Ακτινολογικό Εργαστήριο βρίσκεται στον 1ο όροφο στο Νέο Κτίριο.


Ιατρικό Προσωπικό

  • Διευθύντρια του τμήματος είναι η κα Γεωργάκη Σταματίνα
  • Eπιμελητής Β' ο κος Γρατσίας Γεώργιος
  • Επικουρικός ιατρός ο κος Χρονόπουλος Ευάγγελος

Στο Εργαστήριο προβλέπονται 4 θέσεις ειδικευόμενων στην Ακτινοδιαγνωστική και ο παρεχόμενος χρόνος ειδίκευσης είναι 2,5 έτη.


ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα του Νοσοκομείου μας διαθέτει:

- Ένα τραυματιολογικό ακτινολογικό μηχάνημα για απλές ακτινογραφίες (PHILIPS)

- Ένα ακτινοσκοπικό μηχάνημα για εξειδικευμένες απλές ακτινογραφίες και ακτινοσκόπηση (ΤΟSHIBA)

- Ένα ακτινοσκοπικό μηχάνημα για εξετάσεις πεπτικού (βαριούχο γεύμα, βαριούχο υποκλυσμό), ουροποιητικού (ενδοφλέβιες πυελογραφίες κυστεογραφίες) και απλές τομογραφίες (PHILIPS)

- Ένα υπερηχοτομογράφο

- Έναν μαστογράφο

- Έναν αξονικό τομογράφο απλής τομής


Το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα εφημερεύει καθημερινώς, με δύο ειδικευμένους ιατρούς, έναν για το κλασικό ακτινολογικό τμήμα και έναν για τον αξονικό τομογράφο, 16 περίπου ημέρες με ειδικευόμενο ιατρό, ενώ υπάρχει τεχνολόγος σε 24ωρη βάση και για το κλασικό Ακτινολογικό Τμήμα και για τον Αξονικό Τομογράφο.


Στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα εκτελούνται:

- Προγραμματισμένες, με ραντεβού απλές ακτινογραφίες, εξετάσεις πεπτικού και ουροποιητικού, υπερηχογραφήματα, μαστογραφίες και αξονικές τομογραφίες εξωτερικών ασθενών

- Όλες οι προηγούμενες εξετάσεις για νοσηλευόμενους ασθενείς

- Όλες οι προηγούμενες εξετάσεις για ασθενείς του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών


Πίνακας: Ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν το Α’ εξάμηνο 2013 και των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου του ιδίου έτους

Α' εξάμηνο 2013

Ιούλιος 2013

Αύγουστος 2013

ΣΥΝΟΛΟ

Κλασσικές Ακτινογραφίες

14831

3012

2813

20656

Υπέρηχοι

4182

908

840

5930

Μαστογραφίες

84

15

4

103

Αξονικές

1820

329

284

2443

Πυελογραφίες

15

3

0

18

ΣΥΝΟΛΟ

20932

4267

3951

29150

Γράφημα: Μηνιαία κατανομή ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων το Α’ εξάμηνο 2013 και των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου του ιδίου έτους

Γράφημα: Ηλικιακή κατανομή ασθενών στον Αξονικό (Α’ εξάμηνο 2013)


Τακτικά ιατρεία Τμήματος

Ακτινολογικό Ε.Ι : Δείτε το πρόγραμμα των Εξ. Ιατρείων εδώ

Για τις τακτικές εξετάσεις προηγείται ραντεβού μέσω της Γραμματείας Ε.Ι. To Ακτινολογικό Εργαστήριο λειτουργεί καθημερινά όλο το 24ωρο για την κάλυψη των εκτάκτων περιστατικών.

Λειτουργεί από ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΕΜΠΤΗ με ραντεβού

Πραγματοποιούνται εβδομαδιαία διατμηματικά καθώς και διανοσοκομειακά εκπαιδευτικά μαθήματα, ενώ γίνονται παρουσιάσεις και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια.

Eπικοινωνία

  • Διευθυντής : 27413 - 61564
  • Υπέρηχος : 27413 - 61568
  • Αξονικός : 27413 - 61855
  • Τεχνολόγοι : 27413 - 61507
  • Fax : 27413 - 61300
  • Ε mail : radiox@hospkorinthos.gr