Κυτταρολογικό Εργαστήριο

To Κυτταρολογικό Εργαστήριο βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτιρίου.


Προσωπικό

  • Στο εργαστήριο υπηρετεί ο κ. Μιχελής Βασίλειος - Ειδικευμένος Επικουρικός Ιατρός Κυτταρολογίας
  • και η κ. Οικονόμου Βασιλική - ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων


Έργο του Κυτταρολογικού εργαστηρίου


1. Τακτικά εξωτερικά ιατρεία του Γ.Ν. Κορίνθου.

2. Διοργάνωση από το κυτταρολογικό εργαστήριο προληπτικού ελέγχου στα Κ.Υ. του Νομού.


Από το 1991 οργανώθηκαν και πραγματοποιούνται εξωτερικά ιατρεία στα Κ.Υ. Κιάτου – Ξυλοκάστρου για την ενίσχυση του προληπτικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας με την συμπαράσταση των μαιών των Κ.Υ. Κιάτου και Ξυλοκάστρου. Εκεί πραγματοποιούνται λήψεις PAP TEST τόσο σε επίπεδο μαζικού ελέγχου όσο και σε εξειδικευμένο επίπεδο υποπληθυσμών (ομάδες υψηλού κινδύνου, οικονομικά ασθενέστερα στρώματα, αλλοδαπές, άτομα της τρίτης ηλικίας καθώς και γυναίκες προερχόμενες από απομακρυσμένες περιοχές με αδυναμία πρόσβασης στο Νοσοκομείο Κορίνθου) διασφαλίζοντας στο μέγιστο βαθμό την αξιοπιστία και ακρίβεια των αποτελεσμάτων, καθώς και εξατομικευμένη ενημέρωση και καθοδήγηση των εξεταζόμενων γυναικών, για την θεραπευτική αντιμετώπιση έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος παρερμηνείας των αποτελεσμάτων και να διασφαλίζεται το ιατρικό απόρρητο.


Επίσης πραγματοποιούνται λήψεις PAP TEST στο Κ.Υ. Γκούρας όπου υπηρετεί μόνιμος μαιευτής, ο οποίος καλύπτει και το εξωτερικό ιατρείο του Κ.Υ. Νεμέας. Στο Κ.Υ. Λουτρακίου ο προληπτικός έλεγχος (λήψεις PAP TEST , ενημέρωση και απαντήσεις ) πραγματοποιείται από την μαία που υπηρετεί εκεί.


Εργαστηριακό έργο


Εκτός από τον παραπάνω προληπτικό έλεγχο το εργαστήριο ασχολείται με την :

Επεξεργασία και εξέταση PAP TEST που ελήφθησαν από τους γυναικολόγους του νοσοκομείου μας (Ε. Ι γυναικολογικού - εσωτερικές ασθενείς)

Συστηματική επεξεργασία και εξέταση δειγμάτων ούρων για τη διάγνωση καρκίνου του ουροποιητικού συστήματος εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών και παρακολούθηση δια του κυτταρολογικού ελέγχου της πορείας της νόσου.

Επεξεργασία και εξέταση άλλων υλικών ήτοι πτυέλων , βρογχικών εκκρίσεων , πλευριτικού υγρού , ασκητικού υγρού, εκκρίματος μαστού εγκεφαλονωτιαίου υγρού, αρθρικού υγρού και υλικών εκ παρακεντήσεων οργάνων κυρίως θυρεοειδούς.


Το πρώτο εξάμηνο του 2013 σύμφωνα με την επίσημη στατιστική του εργαστηρίου και τα επιμελώς τηρούμενα αρχεία πραγματοποιήθηκαν 1982 κυτταρολογικές εξετάσεις

Από αυτές:1587 αφορούν γυναικολογικό υλικό και 395 αφορούν βιολογικά υγρά (βλ. Σχήμα).

Σημειώνεται ότι εξυπηρετούνται και τα Νοσοκομεία Άργους και Ναυπλίου με παραλαβή υγρών για κυτταρολογική εξέταση.


Κατά τη διάρκεια του προληπτικού ελέγχου πραγματοποιήθηκαν στο κυτταρολογικό εργαστήριο 1587 εξετάσεις. Από αυτές οι 111 αφορούν λήψεις από τους γυναικολόγους και 1476 αφορούν λήψεις από τους κυτταρολόγους στο ΕΙ του Νοσοκομείου και τα ΚΥ του Νομού. Ποσοστό ληφθέντων εξετάσεων από τους κυτταρολόγους 93% και από τους γυναικολόγους 7%.


Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια του 2011 όπου υπηρετούσαν 2 γιατροί (Διευθύντρια και επικουρικός γιατρός), ο αριθμός των εξετασθέντων υλικών ανήλθε σε 4880.


Εκπαιδευτικό Έργο

Εκπαίδευση ασκούμενων παραϊατρικού προσωπικού.

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά μαθήματα του τμήματος και του νοσοκομείου.

Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά συνέδρια.

Ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.


Πίνακας: Κυτταρολογικές εξετάσεις του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου το Α’ εξάμηνο του 2013 και των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου του ιδίου έτους

Α’ εξάμηνο 2013

Ιούλιος 2013

Αύγουστος 2013

ΣΥΝΟΛΟ

Κυτταρολογικό Εργαστήριο

1982

301

131

2414


Τακτικά ιατρεία Τμήματος

Κυτταρολογικό Ε.Ι : Δείτε το πρόγραμμα των Εξ. Ιατρείων εδώ


Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο τακτικό Ε.Ι. του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου είναι ΤΕΣΤ PAP (25 εβδομαδιαίως).

Eπικοινωνία

  • Διευθύντρια : 27413 - 61508
  • Εργαστήριο : 27413 - 61505
  • Ε mail : cyto@hospkorinthos.gr