Σταθμός Αιμοδοσίας

To Τμήμα Αιμοδοσίας & η Μονάδα Μεταγγίσεων Μεσογειακής Αναιμίας βρίσκεται στο 1ο όροφο του νέου κτιρίου και υποστηρίζει 4 κλίνες (πρωινή & απογευματινή βάρδια).


Ιατρικό Προσωπικό

Διευθύντρια του τμήματος Αιμοδοσίας είναι η κ. Χριστίνα Παππά - Βιοπαθολόγος.

Επιμελητής Α' ιατρός η κ. Βασιλείου Αλεξάνδρα - Μικροβιολόγος.

Με μετακίνηση από Π.Ι Μάννας Επιμελητής Α' ιατρός η κ.Κληματσάκη Καλλιόπη.


Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία (Ν.Υ.) Αιμοδοσίας του Γ. Ν. Κορίνθου έχει πιστοποιηθεί για την λειτουργία της από την Επιτροπή Επιθεώρησης Αιμοδοσίας με αρ. απόφασης 1204 /14-10-2010 6η ΥΠΕ ως προς τη συμμόρφωση με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές συστήματος ποιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 25/2008.


Επίσης έχοντας σαν στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ανέπτυξε και εφαρμόζει από το 2004 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) και Πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001:2000 Zertifikat: 01 100 043948 από την TUV Rheinland Group: Παροχή υπηρεσιών αιμοδοσίας, διενέργεια ιολογικών και ανοσο-αιματολογικών εξετάσεων, κλασματοποίηση του αίματος, διενέργεια συμβατότητας για μετάγγιση.


Στις 4-12-2012 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη Επιθεώρηση - Επιτήρηση Γ΄ κύκλου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.


Με βάση το πεδίο εφαρμογής του ΣΔΠ και με στόχο τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών έχουν αναπτυχθεί 4 ομάδες (αιμοληψιών, συμβατοτήτων-ανοσοαιματολογικού, κλασματοποίησης ιολογικού ελέγχου) με σαφείς περιγραφές θέσεων εργασίας για την υλοποίηση των στόχων που τίθενται. Ειδικότερα:

Ομάδα Αιμοληψιών (Ιατροί Αιμοδοσίας, 2 Νοσηλευτές,2 Επισκέπτριες Υγείας).

Η Ομάδα Αιμοληψιών έχει επωμισθεί Τριπλό ρόλο:

Την επικοινωνία με την τοπική κοινωνία & επαφή με τους Εθελοντές Αιμοδότες.

Διοργάνωση & εκτέλεση περίπου 100 Εξορμήσεων το χρόνο με το Κινητό Συνεργείο Αιμοληψιών σε όλες τις πόλεις και τα χωριά του Νομού Κορινθίας, προκειμένου να προσεγγίσει τους αιμοδότες στον τόπο κατοικίας ή της εργασίας

Ενημερωτικές ομιλίες για την Εθελοντική Αιμοδοσία, Συμμετοχή σε Εορταστικές εκδηλώσεις.

Διοργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος για την Εθελοντική Αιμοδοσία, από τις Επισκέπτριες υγείας , στα Λύκεια του Νομού

Τις αιμοληψίες στη Σχολή Μηχανικού Λουτρακίου

Τις αιμοληψίες στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Γ. Ν. Κορίνθου από το συγγενικό περιβάλλον των ασθενών καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων στους Εξωτερικούς ασθενείς που προσέρχονται για Πιστοποιητικά Υγείας

Τη στατιστική επεξεργασία των Αιμοδοτών (Εθελοντών & μη, Φορέων ΕΑ)

Την επικοινωνία με Αιμοδοσίες άλλων Νοσοκομείων

Ομάδα Εργαστηρίου Ανοσοαιματολογίας & Διακίνησης Αίματος (Ιατροί Αιμοδοσίας, Νοσηλευτές):


Ομάδα Εργαστηρίου Κλασματοποίησης αίματος (Ιατροί Αιμοδοσίας, 1 Νοσηλευτής,1 Τεχνολόγος)

Ομάδα Ιολογικού Εργαστηρίου (Ιατροί Αιμοδοσίας, 2 Παρασκευαστές)


Δυνατά σημεία:


Η Ν.Υ.Αιμοδοσίας Κορίνθου συλλέγει 8.000 μονάδες αίματος ετησίως εκ των οποίων το 50% ( 4.028 μονάδες ) προέρχεται από τις εξωτερικές αιμοληψίες ( πάνω από 100 ) με το κινητό συνεργείο. Συνολικά το 71 % των μονάδων αίματος προέρχεται από Εθελοντές Αιμοδότες ,ιδιαίτερα καθοριστικό για την ασφάλεια του αίματος, από τα μεγαλύτερα ποσοστά Πανελλαδικά.


Η ΝΥ Αιμοδοσίας Κορίνθου διαθέτει επάρκεια σε αίμα και όχι μόνον καλύπτει τις ανάγκες του Νοσοκομείου αλλά αποστέλλει και παράγωγα αίματος σε άλλα νοσοκομεία της Ελλάδας και στο ΕΚΕΑ.


Ειδικότερα κατά το 2012 πραγματοποιήθηκαν 4.686 μεταγγίσεις στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου το συγγενικό περιβάλλον των ασθενών κάλυψε μόνον το 42% του αίματος που μεταγγίστηκε. Βέβαια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Αιμοδοσία καλύπτει 2.372 μονάδες αίματος (ποσοστό 50 % επί του συνόλου που μεταγγίζει) στις μονάδες Μεταγγίσεων Μεσογειακής Αναιμίας, Τεχνητού Νεφρού & Εντατικής Θεραπείας στο σύνολό τους (μόνον σε ποσοστό 0,03 % υπάρχει αναπλήρωση).


Εκπαιδευτικό και Επιστημονικό έργο


Ετήσιο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα ενδοκλινικών μαθημάτων.

Τρεις (3) δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με.

Δύο (2) δημοσιεύσεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.

Πενήντα δύο (52) ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια.

Πενήντα (50) ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια.

Ένα (1) βραβείο σε διεθνές συνέδριο.


ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ ΣΤΙΣ 14/6/2015


ENHMΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ


ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ & Μ.Μ.Μ.Α. 2007-2008

 • Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2007: Νέες μέθοδοι προσέλκυσης Εθελοντών Αιμοδοτών, Ομιλήτρια: Ι. Δενδρινού, Παθολόγος, ΕΒ΄
 • Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2007: Επιπλοκές στη Μεσογειακή Αναιμία. Είναι δυνατή η ανατροπή τους:, Ομιλήτρια: Κ. Ματσιμάνη ΤΕΛ Νοσηλευτών
 • Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2007: "Άμεση Coombs , Direct Antiglobulin Test , Αξιολόγηση-Ερμηνεία", Ομιλήτρια: Σ. Κούγια Νοσηλεύτρια
 • Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008: Διαχείριση αντιδραστηρίων Ιολογικού εργαστηρίου (Προδιαγραφές-Προυπολογισμός-Αποθέματα-Κατανάλωση έτους) Ομιλήτρια: Μ. Γκιόκα
 • Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2008: Αξιολόγηση εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου στο ιολογικό εργαστήριο Ομιλήτρια: Ε. Τζιτζίκου Τεχνολόγος ΤΕΙ
 • Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2008: Νέες μέθοδοι Συμβατότητας ΣΕ Ομιλήτρια: Κ. Φαρμάκη, Αιματολόγος, Διευθύντρια
 • Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2008: Αξιολόγηση εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου FFP , FP & Σ.Ε Ομιλήτρια: Μ. Παλυβού Νοσηλεύτρια
 • Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2008: Περιπτώσεις ασυμβατότητας ασθενών στο Γ.Ν.Κορίνθου κατά το 2007 Ομιλήτρια: Σ. Γκιώνη Νοσηλεύτρια
 • Τετάρτη 5 Μαρτίου 2008: Προδιαγραφές υλικών Αιμοδοσίας Καταγραφή-αρχειοθέτηση Ομιλήτρια: Α. Παπακοτσομύτη Νοσηλεύτρια
 • Τετάρτη 19 Μαρτίου 2008: Δικαιώματα ασθενών. Κανόνες συμπεριφοράς προς τους ασθενείς Ομιλήτρια: Κ. Βασιλοπούλου Νοσηλεύτρια Μ.Μ.Μ.Α.
 • Τετάρτη 2 Απριλίου 2008: Αλλαγή στάσης συγγενικού περιβάλλοντος ώστε να γίνουν εθελοντές αιμοδότες Ομιλήτρια: Κ. Κορδώση Νοσηλεύτρια
 • Τετάρτη 16 Απριλίου 2008: Αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς στους ασθενείς με Μ.Α . Ερωτηματολόγιο αυτοελέγχου Ομιλητής Χ.Τρομπούκης
 • Τετάρτη 7 Μαΐου 2008: Κοστολόγηση υπηρεσιών-Προϋπολογισμός Ομιλητής Μ. Σαββανός Νοσηλευτής
 • Τετάρτη 21 Μαίου 2008: Σχέση Αιμοδοσίας και Κοινωνίας-Γέφυρες προσέγγισης Ομιλήτρια: Α. Στάμου Νοσηλεύτρια
 • Τετάρτη 3 Ιουνίου 2008: Αξιολόγηση της Γενικής Αίματος στους ασθενείς με Μ.Α.Ποιός ο ρόλος της νοσηλεύτριας Ομιλήτρια: Γ. Γεώργα Νοσηλεύτρια Μ.Μ.Μ.Α.
 • Τετάρτη 10 Ιουνίου 2008: Εφαρμογή ΣΔΠ στη Μ.Μ.Μ.Α. Διορθωτικές ενέργειες Υπευθύνου Διαχείρισης Ποιότητας Ομιλήτρια: Ι. Τζούμαρη Γενική Ιατρός, ΕΒ΄.
 • Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2008: Εφαρμογή ΣΔΠ στην Αιμοδοσία . Διορθωτικές ενέργειες Υπευθύνου Διαχείρισης Ποιότητας Ομιλήτρια: Χ. Παππά, Βιοπαθολόγος, ΕΑ΄.
 • Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2008: Διαχείριση Ποιότητας στην Αιμοδοσία -Ρόλος της Προϊσταμένης & Νοσηλευτικού προσωπικού Ομιλήτρια: Κ. Ταρνάρα Προϊσταμένη Νοσηλ.
 • Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2008: Διαχείριση Ποιότητας στην Αιμοδοσία -Ρόλος των Τεχνολόγων- Ομιλήτρια: Α. Χρυσάνθου Τεχνολόγος
 • Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2008: Ο ρόλος της διατροφής στην αντιμετώπιση των επιπλοκών της Μ.Α. Ομιλήτρια: Κ. Μαυροκορίδου Νοσηλεύτρια Μ.Μ.Μ.Α.


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - ΕΤΟΥΣ 2007

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - ΕΤΟΥΣ 2007

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ :

 • ENDO 07 , the journal of American Endocrine Society, June 2007 , p.701, "Combined therapy with Deferiprone & Desferioxamine improves Glucose Metabolism in β -Thalassemia Major patients. A 5 years trial" Angelopoulos N., Farmaki K. et al.
 • Haematologica , the journal of European Hematology Association, vol 92 (S1), June 2007 , p.303, " Current approach to chelation therapy in Thalassaemia major, following 6 years of combined chelation therapy" Farmaki K. et al
 • Haematologica , the journal of European Hematology Association, vol 92 (S1), June 2007 , p.479, Effects of combined therapy with Deferiprone & Deferoxamine on gonadal function in male patients with β - Thalassaemia major " Farmaki K. et al.
 • Vox Sanguinis , the International journal of Transfusion Medecine, vol. 93(S1), July 2007 , p.189, " Evaluation of a new method -Erythrocytes magnetised technology- for blood grouping, phenotyping & Antibody screening" Pappa Ch., Vourtsi A., Tzoumari I., Tarnara A., Kouyia A., Savvanos M., Farmaki K.
 • Vox Sanguinis , the International journal of Transfusion Medecine, vol. 93(S1), July 2007 , p.39, "Comparative study of Haemoglobin levels in predonation testing" Vourtsi A., Dendrinou I., Markelos A., Pappa C., Tzoumari I., Savvanos M., Farmaki K.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΗΜΕΡΙΔΕΣ :

 • «Ποιοτικός έλεγχος Ομάδων Συμβατοτήτων» Ομιλία Κ. Φαρμάκη στην Ημερίδα Ποιότητα στην Αιμοδοσία, του Τμήματος Αιμοδοσίας-Αφαίρεσης της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Holiday-Inn, Αθήνα, 16/03/2007
 • «Η επίδραση της συνδυαστικής θεραπείας αποσιδήρωσης στις διαταραχές του μεταβολισμού της Γλυκόζης» Ομιλία Κ. Φαρμάκη στο Πανελλήνιο Συνέδριο Θαλασσαιμίας, Λουτράκι, 12-13/05/2007.
 • "The endocrine system-emerging issues in Thalassemia major" Ομιλία Κ . Φαρμάκη στο Symposium "Impact of Iron Chelation on total body Management and patient survival", Πάφος , Κύπρος , 29/6 -2/7/2007 .

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ & ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ :

 • Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερηχοτομογραφίας, Λουτράκι, 18-20/05/2007 , «Σύγχρονη Υπερηχοκαρδιογραφική αξιολόγηση της λειτουργικότητας της δεξιάς κοιλίας σε ασθενείς με β-Μεσογειακή Αναιμία» Δ. Μυτάς, Κ. Φαρμάκη, Ι. Τζούμαρη, Π. Στουγιάννος, Λ. Κοσμά, Ι. Κυριαζής, Ε. Ζέρβας, Ι. Δενδρινού, Μ. Μπάντερ, Β. Πυργάκης.
 • 11 th International Congress of Echocardiology & Vascular Ultrasound , Ρόδος , 29/6-01/7/2007 , " The value of Tissue Velocity Imaging in the assessment of early myocardial dysfunction in patients with b - thalassemia major ", D . Mytas , P . Stougiannos , I . Tzoumari , K . Farmaki , L . Kosma , I . Kyriazis , E . Siniorakis , K . Karidis , M . Bader , V . Pyrgakis .
 • 28o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο , Ρόδος , 25-27/10/2007 , « Η ιστική Doppler απεικόνηση αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο αξιολόγησης της λειτουργικότητας αμφοτέρων των κοιλιών σε ασθενείς με ομόζυγη β - Μεσογειακή αναιμία », Δ Μυτάς , Κ Φαρμάκη , Ι Τζούμαρη , Π Στουγιάννος , Λ Κοσμά , Ι Κυριαζής , Μ Μπάντερ , Β Πυργάκης .
 • 18ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο , Θεσσαλονίκη, 14-17/11/2007 , «Αξιολόγηση νέου αυτόματου συστήματος συλλογής αίματος με συνεχή ανάμειξη αντιπηκτικού διαλύματος», Φαρμάκη Κ., Παππά Χ., Βούρτζη Α., Τζούμαρη Ι., Τρομπούκης Χ.
 • 18ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο , Θεσσαλονίκη, 14-17/11/2007 , «Ανατροπές επιπλοκών μετά εντατική συστηματική Συνδιαστική αποσιδήρωση σε ασθενείς με ομόζυγη β-Μεσογειακή αναιμία», Φαρμάκη Κ., Παππά Χ., Τζούμαρη Ι., Τρομπούκης Χ., Παπαγιάννη Α., Αγγελόπουλος Ν., Μυτάς Δ.
 • 49th American Society of Hematology Annual Meeting, Atlanta , Georgia , 8-11/12/2007, " Long-term effects of combined chelation therapy on glucose metabolism in beta-thalassaemic patients", Farmaki K. et al


Πίνακας: Βιοπαθολογικές εξετάσεις του Τμήματος της Αιμοδοσίας το Α’ εξάμηνο του 2013 και των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου του ιδίου έτους

Α’ εξάμηνο 2013

Ιούλιος 2013

Αύγουστος 2013

ΣΥΝΟΛΟ

Αιμοδοσία

98332

4643

3267

106242

Ανοσολογικό

182

15804

12542

28528

ΣΥΝΟΛΟ

98514

20447

15809

134770

Eπικοινωνία

 • Διευθύντρια : 27413 - 61948
 • Kαλύψεις Αιμοδοτών & εργαστηριακές εξετάσεις : 27413 - 61951
 • Εργαστήριο : 27413 - 61511
 • Fax : 27413 - 20896
 • Ε mail : aima@hospkorinthos.gr