Εκτέλεση Προϋπολογισμού


Μαΐου 2024


Απριλίου 2024


Μαρτίου 2024


Φεβρουάριος 2024


Ιανουάριος 2024


Δεκέμβριος 2023


Νοέμβριος 2023


Οκτώβριος 2023


Σεπτέμβριος 2023


Αύγουστος 2023


Ιούλιος 2023


Ιούνιος 2023


Μάιος 2023


Απρίλιος 2023


Μάρτιος 2023


Φεβρουάριος 2023


Ιανουάριος 2023


Δεκέμβριος 2022


Νοέμβριος 2022


Οκτώβριος 2022


Σεπτέμβριος 2022


Αύγουστος 2022


Ιούλιος 2022


Ιούνιος 2022


Μάιος 2022


Απρίλιος 2022


Μάρτιος 2022


Φεβρουάριος 2022


Ιανουάριος 2022


Δεκέμβριος 2021


Νοέμβριος 2021


Οκτώβριος 2021


Σεπτέμβριος 2021


Αύγουστος 2021


Ιούλιος 2021


Ιούνιος 2021


Μάιος 2021


Απρίλιος 2021


Μάρτιος 2021


Φεβρουάριος 2021


Ιανουάριος 2021


Δεκέμβριος 2020


Νοέμβριος 2020


Oκτώβριος 2020


Σεπτέμβριος 2020


Αύγουστος 2020


Ιούλιος 2020


Ιούνιος 2020


Μάιος 2020


Απρίλιος 2020


Μάρτιος 2020


Φεβρουάριος 2020


Ιανουάριος 2020


Δεκέμβριος 2019


Νοέμβριος 2019


Οκτώβριος 2019


Σεπτέμβριος 2019


Αύγουστος 2019


Ιούλιος 2019


Ιούνιος 2019


Μάιος 2019


Απρίλιος 2019


Μάρτιος 2019


Φεβρουάριος 2019


Ιανουάριος 2019


Δεκέμβριος 2018


Νοέμβριος 2018


Οκτώβριος 2018


Σεπτέμβριος 2018


Αύγουστος 2018


Ιούλιος 2018


Ιούνιος 2018


Μάιος 2018


Απρίλιος 2018


Μάρτιος 2018


Φεβρουάριος 2018


Ιανουάριος 2018


Δεκέμβριος 2017


Νοέμβριος 2017


Οκτώβριος 2017


Σεπτέμβριος 2017


Αύγουστος 2017


Ιούλιος 2017


Ιούνιος 2017


Μάιος 2017


Απρίλιος 2017


Μάρτιος 2017


Φεβρουάριος 2017


Ιανουάριος 2017


Δεκέμβριος 2016


Νοέμβριος 2016


Οκτώβριος 2016


Σεπτέμβριος 2016


Άυγουστος 2016


Ιούλιος 2016


Ιούνιος 2016


Μάιος 2016


Απρίλιος 2016


Μάρτιος 2016


Φεβρουάριος 2016


Ιανουάριος 2016


Δεκέμβριος 2015


Νοέμβριος 2015


Οκτώβριος 2015


Σεπτέμβριος 2015


Αύγουστος 2015


Ιούλιος 2015


Ιούνιος 2015


Μάιος 2015


Απρίλιος 2015


Μάρτιος 2015


Φεβρουάριος 2015


Ιανουάριος 2015