Λίστα Χειρουργείου

Κατηγορία Εκτίμηση περιστατικών Εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της επέμβασης
1 Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα Μέχρι 2 εβδομάδες
2 Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα 3-6 εβδομάδες
3 Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 7-12 εβδομάδες
4 Περιστατικά με ήπια / μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία χωρίς γρήγορη εξέλιξη 12–24 εβδομάδες
5 Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία,χωρίς
γρήγορη εξέλιξη
24
εβδομάδες και πάνω


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ