Κίνηση Εξωτερικών Ιατρείων

Γράφημα: Εισαγωγές ασθενών από Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Α’ εξαμήνου 2013 και του μήνα Ιουλίου του ιδίου έτους

Γράφημα: Νοσηλευτική κίνηση - Αριθμός εξετασθέντων ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Α’ εξαμήνου 2013 και του μήνα Ιουλίου του ιδίου έτους

Πίνακας: Σύνολο εξετασθέντων ασθενών και εισαγωγών των ΤΕΙ προς τις κλινικές του Α’ εξαμήνου 2013 και των μηνών Ιουλίου & Αυγούστου του ιδίου έτους

ΤΜΗΜΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (ΤΕΙ)

Α’ εξάμηνο 2013

07/2013

08/2013

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ

10081

1752

1824

13657

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΌ ΤΕΙ

2774

483

324

3581

Πίνακας: Επισκέψεις στα ΤΕΙ ανά Ιατρείο (στα κυριότερα ΤΕΙ) του Α’ εξαμήνου 2013 και των μηνών Ιουλίου & Αυγούστου του ιδίου έτους

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΙ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013

07/2013

08/2013

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ

105

1

6

112

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

478

61

91

630

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

730

107

108

945

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

136

22

29

187

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ

380

72

54

506

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

1209

250

258

1717

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

622

107

109

838

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

1800

237

206

2243

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

1602

365

315

2282

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

296

41

47

384

ΣΥΜΒ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

73

18

4

95

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

1378

261

304

1943

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ

891

144

202

1237

ΩΡΛ

378

52

87

517

ΣΥΝΟΛΟ

10.081

1.752

1.824

13.657


Γράφημα: Ηλικιακή κατανομή ασθενών (Α’ εξάμηνο 2013)