Ανακοινώσεις του Νοσοκομείου (284)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Β' ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Μ.Ε.Θ.ΤΟΥ Γ Ν ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 • Ημ/νία : 10/02/2021

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει στη Β' δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών  για την προμήθεια με τίτλο «Κλίνες Εντατικής Θεραπείας για τη Μ.Ε.Θ. του Γ. Ν. Κορίνθου CPV: 33192130-2

   

  Τεχνικές προδιαγραφές

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ

 • Ημ/νία : 08/02/2021

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει στη διενέργεια Β΄Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια "ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ"

  Ανακοίνωση - Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Ζωγραφιές αγάπης από τα παιδιά της happyland

 • Ημ/νία : 29/12/2020

 • "Ζωγραφιές αγάπης από τα παιδιά της happyland"

   

  Ζωγραφιές

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗ Μ.Ε.Θ.ΤΟΥ Γ Ν ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 • Ημ/νία : 26/11/2020

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει στη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών  για την προμήθεια με τίτλο ««Φορητού Αναπνευστήρα για τη Μ.Ε.Θ. του Γ. Ν. Κορίνθου CPV: 33192130-2

   

  Πρόσκληση

  Τεχνικές προδιαγραφές

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Μ.Ε.Θ.ΤΟΥ Γ Ν ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 • Ημ/νία : 25/11/2020

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει στη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών  για την προμήθεια με τίτλο «Κλίνες Εντατικής Θεραπείας για τη Μ.Ε.Θ. του Γ. Ν. Κορίνθου CPV: 33192130-2

   

  Πρόσκληση

  Τεχνικές προδιαγραφές

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ-ΟΓΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Μ.Ε.Θ.ΤΟΥ Γ Ν ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 • Ημ/νία : 25/11/2020

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει στη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών  για την προμήθεια με τίτλο ο «Αναπνευστήρες Πιέσεως - Όγκου για τη Μ.Ε.Θ. του Γ. Ν. Κορίνθου CPV: 33157400-9

   

  Πρόσκληση

  Τεχνικές προδιαγραφές

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Μ.Ε.Θ.ΤΟΥ Γ Ν ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 • Ημ/νία : 25/11/2020

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει στη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών  για την προμήθεια με τίτλο «Μόνιτορ Παρακολούθησης Ζωτικών Παραμέτρων για τη Μ.Ε.Θ. του Γ. Ν. Κορίνθου CPV: 33195100-4

   

  Πρόσκληση

  Τεχνικές προδιαγραφές

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΜηχάνημα Συνεχών Μεθόδων Υποκατάστασης Νεφρικής Λειτουργίας για τη Μ.Ε.Θ. του Γ Ν Κορίνθου

 • Ημ/νία : 20/11/2020

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει στη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών  για την προμήθεια με τίτλο «Μηχάνημα Συνεχών Μεθόδων Υποκατάστασης Νεφρικής Λειτουργίας για τη Μ.Ε.Θ. του Γ. Ν. Κορίνθου CPV: 33181400-6

   

   

  Πρόσκληση

  Τεχνικές προδιαγραφές