Ανακοινώσεις του Νοσοκομείου (273)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

Ευχαριστήρια επιστολή Χαμόγελο του Παιδιού

Β ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ

 • Ημ/νία : 03/06/2020

 • Β ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ

  Συνημμένα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Β΄ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

 • Ημ/νία : 03/06/2020

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει σε Β΄ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

  Συνημμένα 

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης Ισοβαθμούντων υποψηφίων της ΣΟΧ.3/2018 (αρ.πρ.21090/19-07-2018)

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης Ισοβαθμούντων υποψηφίων της ΣΟΧ.3/2018 (αρ.πρ.21090/19-07-2018)

Αιμοληψίες εκτός Νοσοκομείου

Πρόσληψη τριών (3) υπαλλήλων ΙΔΟΧ ως προσωπικού καθαριότητας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 • Ημ/νία : 20/03/2020

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει στη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών  για την προμήθεια ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ


  Ανακοίνωση - Τεχνικές Προδιαγραφές

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

 • Ημ/νία : 16/03/2020

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει στη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών  για την προμήθεια ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ  Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

  Τεχνικές Προδιαγραφές