Ανακοινώσεις του Νοσοκομείου (281)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Β' ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 • Ημ/νία : 02/06/2021

 • «Διενέργεια Β΄Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάθεση «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ), ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ) ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ, CPV: 90524400-0»

   

  Τεχνικές προδιαγραφές

Αιμοληψίες εκτός Νοσοκομείου μηνός Ιουνίου

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ

 • Ημ/νία : 29/04/2021

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών  για τις  Υπηρεσίες Προσωπικού Εστίασης και Σίτισης

   

  Ανακοίνωση

  Τεχνικές προδιαγραφές

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 • Ημ/νία : 29/04/2021

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών  για την Διαχείριση της ετήσιας παραγωγής Μολυσματικών (ΕΑΑΜ),  Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ)

   

  Ανακοίνωση

  Τεχνικές προδιαγραφές

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

 • Ημ/νία : 22/03/2021

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών  για την προμήθεια  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

   

  Ανακοίνωση

  Τεχνικές προδιαγραφές

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 • Ημ/νία : 04/03/2021

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών  για την προμήθεια  ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

   

  Ανακοίνωση

  Τεχνικές προδιαγραφές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ

Β' ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Μ.Ε.Θ.ΤΟΥ Γ Ν ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 • Ημ/νία : 10/02/2021

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει στη Β' δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών  για την προμήθεια με τίτλο «Κλίνες Εντατικής Θεραπείας για τη Μ.Ε.Θ. του Γ. Ν. Κορίνθου CPV: 33192130-2

   

  Τεχνικές προδιαγραφές

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ

 • Ημ/νία : 08/02/2021

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει στη διενέργεια Β΄Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια "ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ"

  Ανακοίνωση - Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ