Ανακοινώσεις του Νοσοκομείου (224)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Ευχαριστήρια επιστολή Χαμόγελο του Παιδιού

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Β΄ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

 • Ημ/νία : 03/06/2020

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει σε Β΄ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

  Συνημμένα 

Β ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ

 • Ημ/νία : 03/06/2020

 • Β ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ

  Συνημμένα

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης Ισοβαθμούντων υποψηφίων της ΣΟΧ.3/2018 (αρ.πρ.21090/19-07-2018)

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης Ισοβαθμούντων υποψηφίων της ΣΟΧ.3/2018 (αρ.πρ.21090/19-07-2018)

Αιμοληψίες εκτός Νοσοκομείου

Πρόσληψη τριών (3) υπαλλήλων ΙΔΟΧ ως προσωπικού καθαριότητας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 • Ημ/νία : 20/03/2020

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει στη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών  για την προμήθεια ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ


  Ανακοίνωση - Τεχνικές Προδιαγραφές