Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3827)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Προσφορά ειδών ακτινοπροστασίας

 • Ημ/νία : 24/07/2009

 • Με αριθμό 11494/21.7.09 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ποδιών (μπλουζών) και κολλάρων για τις ανάγκες του Χειρουργειου

  Πρόσκληση

Προμήθεια Ψυκτικών Θαλάμων Β'Επανάληψη

 • Ημ/νία : 05/06/2009

 • Διακήρυξη και περίληψη της Β΄ Επαναληπτικής Συνοπτικής Διαδικασίας (πρόχειρου διαγωνισμού) για την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) ψυκτικών θαλάμων (3 συντήρησης και 1 κατάψυξης), ενός (1) θαλάμο συντήρησης και ενός θαλάμου συντήρησης επιστρεφομένων, προβλ. δαπάνης 45.000,00€ συμπ. του ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας και τελικής επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή.

  Περίληψη

  Διακήρυξη

Προμήθεια Επιβατηγού Αυτοκινήτου

 • Ημ/νία : 27/01/2009

 • Περίληψη και διακήρυξη του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ενός (1) επιβατηγού αυτοκινήτου για τη λειτουργία κινητής μονάδας Ψυχικής Υγείας με αριθμό 1030/26-1-09

  Περίληψη

  Διακήρυξη

Προμήθεια Ψυκτικών Θαλάμων

 • Ημ/νία : 27/12/2008

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ (3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ), ΕΝΟΣ (1) ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΝΟΣ (1) ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ [Αρ.Πρωτ: 19474/23.12.2008]

  Περίληψη

  Διακήρυξη

Προμήθεια Βοηθητικού Εξοπλισμού ΕΙ

 • Ημ/νία : 29/11/2008

 • Περίληψη συνοπτικής διαδικασίας (πρόχειρου διαγωνισμού) για την προμήθεια Βοηθητικού εξοπλισμού Ε.Ι., [αρ. πρωτ. περ 17984//21.11.2008] 

  Περίληψη

  Διακήρυξη

Προμήθεια Υπερηχοτομογράφου

 • Ημ/νία : 28/11/2008

 • Περίληψη συνοπτικής διαδικασίας (πρόχειρου διαγωνισμού) για την προμήθεια ενός Υπερηχοτομογράφου έγχρωμου ουρολογικού, [αρ. πρωτ. 17977/21.11.2008]

  Περίληψη

  Διακήρυξη

Προμήθεια Monitor Καρδιολογικών

 • Ημ/νία : 27/11/2008

 • Περίληψη συνοπτικής διαδικασίας (πρόχειρου διαγωνισμού) για την προμήθεια τεσσάρων μόνιτορς καρδιολογικής [αρ. πρωτ. περ. 17981/21.11.2008] 

  Περίληψη

  Διακήρυξη