Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3818)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Προμήθεια Οξυγόνου-Ιατρικών Αερίων

 • Ημ/νία : 21/09/2010

 • Διακήρυξη υπ’αριθμ. 34/2010 συνοπτικής διαδικασίας (πρόχειρο διαγωνισμό) για την προμήθεια Οξυγόνου- Ιατρικών Αερίων κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.

  Διακήρυξη

Προμήθεια ενός (1) στεγνωτηρίου ρούχων

 • Ημ/νία : 15/09/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ενός (1) στεγνωτηρίου ρούχων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.000,00.€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).

  Διακήρυξη

Προμήθεια Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων

 • Ημ/νία : 14/09/2010

 • Διακήρυξη υπ'αρ 15/2010 ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων διαφορων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

  Διακήρυξη 

Προμήθεια οξυγόνου - ιατρικών αερίων

 • Ημ/νία : 14/09/2010

 • Διακήρυξη υπ.αριθμ. 16/2010 ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια οξυγόνου - ιατρικών αερίων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

  Διακήρυξη

Προμήθεια Συριγγων Πλαστικών ΜΧ

 • Ημ/νία : 14/09/2010

 • Διακήρυξη υπ'αρ 17/2010 ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια συρίγγων πλαστικών μχ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

  Διακήρυξη 

  Προδιαγραφές

Προμήθεια Συσκευών Χορήγησης Ορρών

 • Ημ/νία : 14/09/2010

 • Διακήρυξη υπ'αρ 18/2010 ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευών χορήγησης ορρών με μικροσταγόνες με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

  Διακήρυξη 

Προμήθεια υγειονομικού υλικού διάφορου

 • Ημ/νία : 14/09/2010

 • Διακήρυξη υπ'αρ 19/2010 ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια υγειονομικού υλικού διάφορου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

  Διακήρυξη 

Προμήθεια υγειονομικού υλικού ΜΤΝ

 • Ημ/νία : 14/09/2010

 • Διακήρυξη υπ'αρ 20/2010 ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια υγειονομικού υλικού ΜΤΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

  Διακήρυξη 

Προμήθεια αναλώσιμου οφθαλμ.υλικού

 • Ημ/νία : 14/09/2010

 • Διακήρυξη υπ'αρ 21/2010 ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου οφθαλμολογικού υλικού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

  Διακήρυξη 

Προμήθεια αναλώσιμου υλικού χειρουργείων

 • Ημ/νία : 14/09/2010

 • Διακήρυξη υπ'αρ 22/2010 ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού χειρουργείων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

  Διακήρυξη