Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3833)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Προμήθεια τροφίμων ζωικής και φυτικής προέλευσης

 • Ημ/νία : 23/12/2009

 • Το Γενικό  Νοσοκομείο Κορίνθου σύμφωνα με την  αρ.28η /4-12-2008 απόφαση Δ.Σ. , την αρ.10391/27-5-09 έγκριση της ΕΠΥ του Υ.Υ. & Κ.Α. ,και την αρ.20η /26-11-2009 απόφαση Δ.Σ.  προκηρύσσει  Επαναληπτικό Διεθνή Ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη ετήσιων  προμηθευτών  τροφίμων  Ζωϊκής και Φυτικής προέλευσης για ένα έτος  για κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Κορίνθου και του Ξενώνα «Ψυχαργώς» συνολικού προϋπολογισμού 393.245,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 9%.

  Περίληψη

Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων

 • Ημ/νία : 23/12/2009

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσσει, σύμφωνα με την αρ.29η /22-12-2008 απόφαση Δ.Σ του Γ.Ν.Κορίνθου , την  αρ.πρωτ.4858/11-3-2009 εγκριτική απόφαση  της ΕΠΥ του Υ.Υ & Κ.Α. και την αρ.19η /26-10-2009 απόφαση Δ.Σ. Πρόχειρο Επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Υλικών Συντήρησης και Επισκευής Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, διάφορες ποσότητες  για ένα έτος και με προϋπολογισμό δαπάνης 45.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ για τις ανάγκες του Γ.Ν.Κορίνθου, των Κ.Υγείας Ν.Κορινθίας & ΜΨΑ ΄΄ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ΄΄.

  Περίληψη

Προμήθεια Οξυγόνου-Ιατρικών Αερίων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας

 • Ημ/νία : 09/12/2009

 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια Οξυγόνου-Ιατρικών Αερίων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας [Αρ.Πρωτ: 20043/2.12.2009]


  Διακήρυξη

Προμήθεια 22 εκτυπωτών θερμικών γραμμωτού κώδικα (barcode)

 • Ημ/νία : 18/11/2009

 • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια 22 εκτυπωτών θερμικών γραμμωτού κώδικα (barcode) [Αρ.Πρωτ: 18953/13.11.2009]

  Πρόσκληση

Προμήθεια τριών (3) επαγγελματικών μπλέντερ

 • Ημ/νία : 18/11/2009

 • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια τριών (3) επαγγελματικών μπλέντερ. [Αρ.Πρωτ: 18952/13.11.2009]


  Πρόσκληση

Προμήθεια 1 συσκευής τηλεομοιοτυπίας (fax)

 • Ημ/νία : 17/11/2009

 • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια 1 συσκευής τηλεομοιοτυπίας (fax) [Αρ.Πρωτ:18949/13.11.2009].

  Πρόσκληση

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΚΤΙΝ. ΠΛΑΚΩΝ

 • Ημ/νία : 09/10/2009

 • ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ [Αρ. Πρωτ: ΔΥ 9.10.09]

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗΣ 12.000,00€ ΣΥΜΠ. ΦΑΠΑ 19% [Αρ. Πρωτ: 16441/6.10.2009]

Ορθή επανακοινοποίηση προμήθειας συστήματος ενδοσκόπησης

 • Ημ/νία : 07/10/2009

 • Η αρ.πρωτ. 16420/6-10-09 περίληψη της διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας (πρόχειρου διαγωνισμού) για την προμήθεια ενός (1) συστήματος Ενδοσκόπησης ρινός και φάρυγγος για τις ανάγκες του Τμήματος ΩΡΛ προβλ. δαπάνης 17.850,00€ συμπ. ΦΠΑ.

  Περίληψη

  Διακήρυξη

Προμήθεια Λαβών-Λαμών Λαρυγγοσκοπίου για ΕΙ

 • Ημ/νία : 06/10/2009

 • Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς της διαδικασίας δια συλλογής προσφορών για την προμήθεια Λαβών-Λαμών για Λαρυγγοσκόπια οπτικής ίνας σε σετ για τις ανάγκες των Ε.Ι

  Διαβιβαστικό

  Πρόσκληση

Προμήθεια 5 καροτσιών μεταφοράς φαγητού

 • Ημ/νία : 06/10/2009

 • Συνοπτική Διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας πέντε (5) καροτσιών μεταφοράς και διανομής φαγητού για τις ανάγκες του Τμήματος Διατροφής, προϋπ. δαπάνης 21.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 19% (αρ.πρωτ. 15960/30-9-2009)

  Περίληψη

  Διακήρυξη