Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3813)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Προμήθεια Βοηθητικού Εξοπλισμού ΕΙ

 • Ημ/νία : 29/11/2008

 • Περίληψη συνοπτικής διαδικασίας (πρόχειρου διαγωνισμού) για την προμήθεια Βοηθητικού εξοπλισμού Ε.Ι., [αρ. πρωτ. περ 17984//21.11.2008] 

  Περίληψη

  Διακήρυξη

Προμήθεια Υπερηχοτομογράφου

 • Ημ/νία : 28/11/2008

 • Περίληψη συνοπτικής διαδικασίας (πρόχειρου διαγωνισμού) για την προμήθεια ενός Υπερηχοτομογράφου έγχρωμου ουρολογικού, [αρ. πρωτ. 17977/21.11.2008]

  Περίληψη

  Διακήρυξη

Προμήθεια Monitor Καρδιολογικών

 • Ημ/νία : 27/11/2008

 • Περίληψη συνοπτικής διαδικασίας (πρόχειρου διαγωνισμού) για την προμήθεια τεσσάρων μόνιτορς καρδιολογικής [αρ. πρωτ. περ. 17981/21.11.2008] 

  Περίληψη

  Διακήρυξη