Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3781)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Προμήθεια Monitor Καρδιολογικών

  • Ημ/νία : 27/11/2008

  • Περίληψη συνοπτικής διαδικασίας (πρόχειρου διαγωνισμού) για την προμήθεια τεσσάρων μόνιτορς καρδιολογικής [αρ. πρωτ. περ. 17981/21.11.2008] 

    Περίληψη

    Διακήρυξη