Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3815)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Προμήθεια Λαβών-Λαμών Λαρυγγοσκοπίου για ΕΙ

 • Ημ/νία : 06/10/2009

 • Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς της διαδικασίας δια συλλογής προσφορών για την προμήθεια Λαβών-Λαμών για Λαρυγγοσκόπια οπτικής ίνας σε σετ για τις ανάγκες των Ε.Ι

  Διαβιβαστικό

  Πρόσκληση

Προμήθεια 5 καροτσιών μεταφοράς φαγητού

 • Ημ/νία : 06/10/2009

 • Συνοπτική Διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας πέντε (5) καροτσιών μεταφοράς και διανομής φαγητού για τις ανάγκες του Τμήματος Διατροφής, προϋπ. δαπάνης 21.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 19% (αρ.πρωτ. 15960/30-9-2009)

  Περίληψη

  Διακήρυξη

Προμήθεια ενός (1) ταχυεκτυπωτή

 • Ημ/νία : 06/10/2009

 • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς της διαδικασίας δια συλλογής προσφορών για την προμήθεια ενός (1) ταχυεκτυπωτή για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

  Διαβιβαστικό

  Πρόσκληση

Συντήρηση Ανελκυστήρων

 • Ημ/νία : 17/08/2009

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΟΚΤΩ (8) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 12892/13.8.09

  ΠΡΟΥΠ. ΔΑΠΑΝΗΣ : 11.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 19%.

  Διαβιβαστικό

  Πρόσκληση

  Κατάσταση

Παροχή Υπηρεσίας Προσωπικού Εστίασης

 • Ημ/νία : 31/07/2009

 • Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας προσωπικού εστίασης (διανομής γευμάτων:τραπεζοκόμων–κουζίνας) για ένα εξάμηνο.

  Περίληψη

Εργασίες Καθαριότητας

 • Ημ/νία : 31/07/2009

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

  Περίληψη

Συντήρηση Ανελκυστήρων

 • Ημ/νία : 31/07/2009

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΟΚΤΩ (8) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

  ΠΡΟΥΠ. ΔΑΠΑΝΗΣ : 11.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 19%.

  Πρόσκληση

  Κατάσταση

Προμήθεια Φορείων Μεταβλητού Ύψους

 • Ημ/νία : 24/07/2009

 • Με αριθμό 11495/21.7.09 Περίληψη και Διακήρυξη της Επαναληπτικής Συνοπτικής Διαδικασίας προμήθειας φορείων για τις ανάγκες των Ε.Ι.

  Περίληψη

  Διακήρυξη

Προσφορά ειδών ακτινοπροστασίας

 • Ημ/νία : 24/07/2009

 • Με αριθμό 11494/21.7.09 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ποδιών (μπλουζών) και κολλάρων για τις ανάγκες του Χειρουργειου

  Πρόσκληση

Προμήθεια Ψυκτικών Θαλάμων Β'Επανάληψη

 • Ημ/νία : 05/06/2009

 • Διακήρυξη και περίληψη της Β΄ Επαναληπτικής Συνοπτικής Διαδικασίας (πρόχειρου διαγωνισμού) για την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) ψυκτικών θαλάμων (3 συντήρησης και 1 κατάψυξης), ενός (1) θαλάμο συντήρησης και ενός θαλάμου συντήρησης επιστρεφομένων, προβλ. δαπάνης 45.000,00€ συμπ. του ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας και τελικής επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή.

  Περίληψη

  Διακήρυξη