Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3822)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων

 • Ημ/νία : 23/12/2009

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσσει, σύμφωνα με την αρ.29η /22-12-2008 απόφαση Δ.Σ του Γ.Ν.Κορίνθου , την  αρ.πρωτ.4858/11-3-2009 εγκριτική απόφαση  της ΕΠΥ του Υ.Υ & Κ.Α. και την αρ.19η /26-10-2009 απόφαση Δ.Σ. Πρόχειρο Επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Υλικών Συντήρησης και Επισκευής Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, διάφορες ποσότητες  για ένα έτος και με προϋπολογισμό δαπάνης 45.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ για τις ανάγκες του Γ.Ν.Κορίνθου, των Κ.Υγείας Ν.Κορινθίας & ΜΨΑ ΄΄ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ΄΄.

  Περίληψη

Προμήθεια Οξυγόνου-Ιατρικών Αερίων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας

 • Ημ/νία : 09/12/2009

 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια Οξυγόνου-Ιατρικών Αερίων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας [Αρ.Πρωτ: 20043/2.12.2009]


  Διακήρυξη

Προμήθεια 22 εκτυπωτών θερμικών γραμμωτού κώδικα (barcode)

 • Ημ/νία : 18/11/2009

 • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια 22 εκτυπωτών θερμικών γραμμωτού κώδικα (barcode) [Αρ.Πρωτ: 18953/13.11.2009]

  Πρόσκληση

Προμήθεια τριών (3) επαγγελματικών μπλέντερ

 • Ημ/νία : 18/11/2009

 • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια τριών (3) επαγγελματικών μπλέντερ. [Αρ.Πρωτ: 18952/13.11.2009]


  Πρόσκληση

Προμήθεια 1 συσκευής τηλεομοιοτυπίας (fax)

 • Ημ/νία : 17/11/2009

 • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια 1 συσκευής τηλεομοιοτυπίας (fax) [Αρ.Πρωτ:18949/13.11.2009].

  Πρόσκληση

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΚΤΙΝ. ΠΛΑΚΩΝ

 • Ημ/νία : 09/10/2009

 • ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ [Αρ. Πρωτ: ΔΥ 9.10.09]

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗΣ 12.000,00€ ΣΥΜΠ. ΦΑΠΑ 19% [Αρ. Πρωτ: 16441/6.10.2009]

Ορθή επανακοινοποίηση προμήθειας συστήματος ενδοσκόπησης

 • Ημ/νία : 07/10/2009

 • Η αρ.πρωτ. 16420/6-10-09 περίληψη της διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας (πρόχειρου διαγωνισμού) για την προμήθεια ενός (1) συστήματος Ενδοσκόπησης ρινός και φάρυγγος για τις ανάγκες του Τμήματος ΩΡΛ προβλ. δαπάνης 17.850,00€ συμπ. ΦΠΑ.

  Περίληψη

  Διακήρυξη

Προμήθεια Λαβών-Λαμών Λαρυγγοσκοπίου για ΕΙ

 • Ημ/νία : 06/10/2009

 • Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς της διαδικασίας δια συλλογής προσφορών για την προμήθεια Λαβών-Λαμών για Λαρυγγοσκόπια οπτικής ίνας σε σετ για τις ανάγκες των Ε.Ι

  Διαβιβαστικό

  Πρόσκληση

Προμήθεια 5 καροτσιών μεταφοράς φαγητού

 • Ημ/νία : 06/10/2009

 • Συνοπτική Διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας πέντε (5) καροτσιών μεταφοράς και διανομής φαγητού για τις ανάγκες του Τμήματος Διατροφής, προϋπ. δαπάνης 21.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 19% (αρ.πρωτ. 15960/30-9-2009)

  Περίληψη

  Διακήρυξη

Προμήθεια ενός (1) ταχυεκτυπωτή

 • Ημ/νία : 06/10/2009

 • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς της διαδικασίας δια συλλογής προσφορών για την προμήθεια ενός (1) ταχυεκτυπωτή για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

  Διαβιβαστικό

  Πρόσκληση