Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3818)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Προμήθεια 1 συσκευής τηλεομοιοτυπίας (fax)

 • Ημ/νία : 17/11/2009

 • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια 1 συσκευής τηλεομοιοτυπίας (fax) [Αρ.Πρωτ:18949/13.11.2009].

  Πρόσκληση

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΚΤΙΝ. ΠΛΑΚΩΝ

 • Ημ/νία : 09/10/2009

 • ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ [Αρ. Πρωτ: ΔΥ 9.10.09]

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗΣ 12.000,00€ ΣΥΜΠ. ΦΑΠΑ 19% [Αρ. Πρωτ: 16441/6.10.2009]

Ορθή επανακοινοποίηση προμήθειας συστήματος ενδοσκόπησης

 • Ημ/νία : 07/10/2009

 • Η αρ.πρωτ. 16420/6-10-09 περίληψη της διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας (πρόχειρου διαγωνισμού) για την προμήθεια ενός (1) συστήματος Ενδοσκόπησης ρινός και φάρυγγος για τις ανάγκες του Τμήματος ΩΡΛ προβλ. δαπάνης 17.850,00€ συμπ. ΦΠΑ.

  Περίληψη

  Διακήρυξη

Προμήθεια Λαβών-Λαμών Λαρυγγοσκοπίου για ΕΙ

 • Ημ/νία : 06/10/2009

 • Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς της διαδικασίας δια συλλογής προσφορών για την προμήθεια Λαβών-Λαμών για Λαρυγγοσκόπια οπτικής ίνας σε σετ για τις ανάγκες των Ε.Ι

  Διαβιβαστικό

  Πρόσκληση

Προμήθεια 5 καροτσιών μεταφοράς φαγητού

 • Ημ/νία : 06/10/2009

 • Συνοπτική Διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας πέντε (5) καροτσιών μεταφοράς και διανομής φαγητού για τις ανάγκες του Τμήματος Διατροφής, προϋπ. δαπάνης 21.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 19% (αρ.πρωτ. 15960/30-9-2009)

  Περίληψη

  Διακήρυξη

Προμήθεια ενός (1) ταχυεκτυπωτή

 • Ημ/νία : 06/10/2009

 • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς της διαδικασίας δια συλλογής προσφορών για την προμήθεια ενός (1) ταχυεκτυπωτή για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

  Διαβιβαστικό

  Πρόσκληση

Συντήρηση Ανελκυστήρων

 • Ημ/νία : 17/08/2009

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΟΚΤΩ (8) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 12892/13.8.09

  ΠΡΟΥΠ. ΔΑΠΑΝΗΣ : 11.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 19%.

  Διαβιβαστικό

  Πρόσκληση

  Κατάσταση

Παροχή Υπηρεσίας Προσωπικού Εστίασης

 • Ημ/νία : 31/07/2009

 • Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας προσωπικού εστίασης (διανομής γευμάτων:τραπεζοκόμων–κουζίνας) για ένα εξάμηνο.

  Περίληψη

Εργασίες Καθαριότητας

 • Ημ/νία : 31/07/2009

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

  Περίληψη

Συντήρηση Ανελκυστήρων

 • Ημ/νία : 31/07/2009

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΟΚΤΩ (8) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

  ΠΡΟΥΠ. ΔΑΠΑΝΗΣ : 11.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 19%.

  Πρόσκληση

  Κατάσταση