Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3837)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Συντήρηση Ανελκυστήρων

 • Ημ/νία : 15/11/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκηρύσσει διαδικασία ανάδειξης ετήσιου συντηρητή οκτώ (8) ανελκυστήρων του Νοσοκομείου με συλλογή προσφορών, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%)

  Πρόσκληση

Προμήθεια Φίλτρων Εργαστηριακών

 • Ημ/νία : 15/11/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

  Διακήρυξη

Προμήθεια Συρραπτικών μηχανών νοσοκομειακής χρήσης

 • Ημ/νία : 15/11/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

  Διακήρυξη

Προμήθεια Πλακών Ακτινογραφικών

 • Ημ/νία : 15/11/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ΠΛΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

  Διακήρυξη

Προμήθεια Βελόνων παρακεντήσεων

 • Ημ/νία : 12/11/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  ΒΕΛΟΝΩΝ  ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΩΝ για 18.781 τεμ προϋπολογιζόμενης δαπάνης 47.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

  Διακήρυξη

Προμήθεια Υγρών στερεώσεως - εμφανίσεως

 • Ημ/νία : 12/11/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ - ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ για διάφορες ποσότητες προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.180,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

  Διακήρυξη

Προμήθεια Σάκων πλαστικών ειδικής χρήσεως

 • Ημ/νία : 12/11/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  ΣΑΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ για 4.067 τεμ. προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.250,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

  Διακήρυξη

Προμήθεια ορών φαρμακευτικών

 • Ημ/νία : 12/11/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ΟΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ, για διάφορες ποσότητες προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.000,00€(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

  Διακήρυξη

Προμήθεια ασκών πλαστικών συλλογής αίματος

 • Ημ/νία : 12/11/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  ΑΣΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ για 8.500 τεμ. και ένα (1) σέτ προϋπολογιζόμενης δαπάνης 54.230,00€(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

  Διακήρυξη

Προμήθεια Ουροσυλλεκτών

 • Ημ/νία : 12/11/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ για 37.820 τεμ. προϋπολογιζόμενης δαπάνης 23.872,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

  Διακήρυξη