Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3818)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Προμήθεια Φακέλων παντός είδους (επανάληψη)

 • Ημ/νία : 04/11/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσσει Α΄ Επαναληπτική Συνοπτική Διαδικασία (Πρόχειρο διαγωνισμό), για την προμήθεια Φακέλων παντός είδους διάφορες ποσότητες προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 23%, για το Γ.Ν.Κ., τα (5) Κ.Υγείας του Νομού και τον Ξενώνα «Ψυχαργώς»

  Διακήρυξη

Προμήθεια Χαρτοβάμβαξ (επανάληψη)

 • Ημ/νία : 03/11/2010

 • Α' Επαναληπτική συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισμός) για την προμήθεια Χαρτοβάμβαξ

  Διακήρυξη

Ετήσια συντήρηση υποσταθμού

 • Ημ/νία : 22/10/2010

 • Διακήρυξη υπ.αρ.36/2010 πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της ετήσιας συντήρησης του υποσταθμού και των γεννητριών του Γ.Νοσοκομείου Κορίνθου και των Κέντρων Υγείας του νομού, προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00€ συμπ/νου φπα 23%.

  Διακήρυξη

Λογιστικές Εργασίες

 • Ημ/νία : 22/10/2010

 • Υπ.αριθμ.38/2010 διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση σε εταιρία ορκωτών ελεγκτών λογιστών του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων (5 κ. υγείας και 1 μ.ψ.α. «ξενώνας ψυχαργώς») της χρήσεως 2009 από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

  Διακήρυξη

Προμήθεια μονάδας Backup

 • Ημ/νία : 22/10/2010

 • Προμήθεια μιας (1) μονάδας Backup για τον διακομιστή (server) του Σταθμού Αιμοδοσίας

  Πρόσκληση

Προμήθεια Πιπεττών Σταθμού Αιμοδοσίας

 • Ημ/νία : 22/10/2010

 • Προμήθεια Πιπεττών Σταθμού Αιμοδοσίας

  Πρόσκληση

Συντήρηση Κεντρικού Υπολογιστή και ΛΣ

 • Ημ/νία : 22/10/2010

 • Συντήρηση Κεντρικού Υπολογιστή (server) και Λειτουργικού Συστήματος (UNIX Solaris 9.0)

  Πρόσκληση

Προμήθεια ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (επανάληψη)

 • Ημ/νία : 19/10/2010

 • Διακήρυξη επαναληπτικής συνοπτικής διαδικασίας (πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (αρ. Πρωτ. 16528/18-10-2010)

  Διακήρυξη

  Προδιαγραφές

Προμήθεια Οινοπνεύματος Αφυδατωμένου (επανάληψη)

 • Ημ/νία : 19/10/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προσκαλεί σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών-έρευνα αγοράς για την προμήθεια Οινοπνεύματος Αφυδατωμένου, για ένα (1) έτος, για 4.000 λίτρα, προϋπολογισμού δαπάνης 5.800,00€ συμπ.του ΦΠΑ.

  Πρόσκληση

Προμήθεια Οινοπνεύματος Αφυδατωμένου

 • Ημ/νία : 22/09/2010

 • Διακήρυξη υπ’αριθμ. 35/2010 συνοπτικής διαδικασίας (πρόχειρο διαγωνισμό) για την προμήθεια Οινοπνεύματος Αφυδατωμένου με  κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.

  Διακήρυξη