Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3780)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Προμήθεια Οινοπνεύματος Αφυδατωμένου (επανάληψη)

 • Ημ/νία : 19/10/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προσκαλεί σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών-έρευνα αγοράς για την προμήθεια Οινοπνεύματος Αφυδατωμένου, για ένα (1) έτος, για 4.000 λίτρα, προϋπολογισμού δαπάνης 5.800,00€ συμπ.του ΦΠΑ.

  Πρόσκληση

Προμήθεια Οινοπνεύματος Αφυδατωμένου

 • Ημ/νία : 22/09/2010

 • Διακήρυξη υπ’αριθμ. 35/2010 συνοπτικής διαδικασίας (πρόχειρο διαγωνισμό) για την προμήθεια Οινοπνεύματος Αφυδατωμένου με  κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.

  Διακήρυξη

Προμήθεια Οξυγόνου-Ιατρικών Αερίων

 • Ημ/νία : 21/09/2010

 • Διακήρυξη υπ’αριθμ. 34/2010 συνοπτικής διαδικασίας (πρόχειρο διαγωνισμό) για την προμήθεια Οξυγόνου- Ιατρικών Αερίων κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.

  Διακήρυξη

Προμήθεια ενός (1) στεγνωτηρίου ρούχων

 • Ημ/νία : 15/09/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ενός (1) στεγνωτηρίου ρούχων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.000,00.€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).

  Διακήρυξη

Προμήθεια Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων

 • Ημ/νία : 14/09/2010

 • Διακήρυξη υπ'αρ 15/2010 ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων διαφορων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

  Διακήρυξη 

Προμήθεια οξυγόνου - ιατρικών αερίων

 • Ημ/νία : 14/09/2010

 • Διακήρυξη υπ.αριθμ. 16/2010 ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια οξυγόνου - ιατρικών αερίων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

  Διακήρυξη

Προμήθεια Συριγγων Πλαστικών ΜΧ

 • Ημ/νία : 14/09/2010

 • Διακήρυξη υπ'αρ 17/2010 ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια συρίγγων πλαστικών μχ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

  Διακήρυξη 

  Προδιαγραφές

Προμήθεια Συσκευών Χορήγησης Ορρών

 • Ημ/νία : 14/09/2010

 • Διακήρυξη υπ'αρ 18/2010 ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευών χορήγησης ορρών με μικροσταγόνες με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

  Διακήρυξη 

Προμήθεια υγειονομικού υλικού διάφορου

 • Ημ/νία : 14/09/2010

 • Διακήρυξη υπ'αρ 19/2010 ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια υγειονομικού υλικού διάφορου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

  Διακήρυξη 

Προμήθεια υγειονομικού υλικού ΜΤΝ

 • Ημ/νία : 14/09/2010

 • Διακήρυξη υπ'αρ 20/2010 ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια υγειονομικού υλικού ΜΤΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

  Διακήρυξη