Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3818)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Προμήθεια Ουροσυλλεκτών

 • Ημ/νία : 12/11/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ για 37.820 τεμ. προϋπολογιζόμενης δαπάνης 23.872,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

  Διακήρυξη

Προμήθεια υλικών οδοντιατρικής

 • Ημ/νία : 12/11/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, για διάφορες ποσότητες προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17.100,00€(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

  Διακήρυξη

Προμήθεια Άλατος

 • Ημ/νία : 11/11/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσει πρόχειρο διαγωνισμό, για την προμήθεια 60.000 κιλών άλατος για τους αποσκληρυντές του λεβητοστασίου και της Μ.Τ.Ν., για ένα έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 9.240,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α..

  Διακήρυξη

Προμήθεια Σφραγίδων

 • Ημ/νία : 11/11/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσει πρόχειρο διαγωνισμό, για την προμήθεια σφραγίδων, τεμάχια (150),  προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α..

  Διακήρυξη

Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης

 • Ημ/νία : 10/11/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών – έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια ειδών γραφικής ύλης.

  Πρόσκληση

Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Ειδών Γραφείου

 • Ημ/νία : 10/11/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Γραφικής Ύλης και Ειδών Γραφείου διάφορες ποσότητες προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ για το Γ.Ν.Κ., τα (5) Κ.Υγείας του Νομού και τον Ξενώνα «Ψυχαργώς».

  Διακήρυξη

Προμήθεια Στρωμάτων

 • Ημ/νία : 08/11/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία  με συλλογή προσφορών  για την προμήθεια στρωμάτων.

  Πρόσκληση

Συντήρηση καυστήρα

 • Ημ/νία : 04/11/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών  για τη συντήρηση των καυστήρων των Κέντρων Υγείας (Γκούρας, Λουτρακίου, Νεμέας, Κιάτου, Ξυλοκάστρου) και του Ξενώνα «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» εν όψει της νέας χειμερινής περιόδου ώστε οι  καυστήρες να μην  παρουσιάσουν προβλήματα λειτουργίας.

  Πρόσκληση

Προμήθεια Ειδών Εστιάσεως (επανάληψη)

 • Ημ/νία : 04/11/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσσει Α΄Επαναληπτική Συνοπτική Διαδικασία (Πρόχειρο διαγωνισμό), για την προμήθεια Ειδών Εστιάσεως Ατομικά εις Πλήρεις Σειράς διάφορες ποσότητες προϋπολογιζόμενης δαπάνης 18.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 23%, για το Γ.Ν.Κ., τα (5) Κ.Υγείας του Νομού(Λουτρακίου, Κιάτου, Ξυλοκάστρου, Νεμέας, Γκούρας) και τον Ξενώνα «Ψυχαργώς»

  Διακήρυξη

Προμήθεια Χάρτη Μηχανογραφήσεως (επανάληψη)

 • Ημ/νία : 04/11/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσσει Α΄ Επαναληπτική Συνοπτική Διαδικασία (Πρόχειρο διαγωνισμό), για την προμήθεια Χάρτη Μηχανογραφήσεως Κοινό  διάφορες ποσότητες προϋπολογιζόμενης δαπάνης 16.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 23%, για το Γ.Ν.Κ., τα (5) Κ.Υγείας του Νομού και τον Ξενώνα «Ψυχαργώς»

  Διακήρυξη