Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3832)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Πρόσκληση για δίκτυο Αερίων

 • Ημ/νία : 17/11/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκηρύσσει διαδικασία ανάδειξης ετήσιου συντηρητή των εγκαταστάσεων και του δικτύου ιατρικών αερίων με συλλογή προσφορών, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

  Πρόσκληση

Προμήθεια αεραγωγών-σωλήνων νοσοκ. χρήσης

 • Ημ/νία : 17/11/2010

 • Διακήρυξη υπ.αριθμ. 51/2010, ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, για την προμήθεια αεραγωγών-σωλήνων νοσοκομειακής χρήσης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

  Διακήρυξη

Προμήθεια επιδεσμικού υλικού

 • Ημ/νία : 17/11/2010

 • Διακήρυξη υπ.αριθμ. 52/2010 ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, για την προμήθεια επιδεσμικού υλικού διάφορου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

  Διακήρυξη

Προμήθεια χειρουργικών ειδών και εργαλείων

 • Ημ/νία : 17/11/2010

 • Διακήρυξη υπ.αριθμ. 54/2010 ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, για την προμήθεια χειρουργικών ειδών και εργαλείων μιας χρήσεως με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

  Διακήρυξη

Προμήθεια καθετήρων

 • Ημ/νία : 17/11/2010

 • Διακήρυξη υπ.αριθμ. 56/2010 ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, για την προμήθεια καθετήρων διάφορων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

  Διακήρυξη

Συντήρηση Ανελκυστήρων

 • Ημ/νία : 15/11/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκηρύσσει διαδικασία ανάδειξης ετήσιου συντηρητή οκτώ (8) ανελκυστήρων του Νοσοκομείου με συλλογή προσφορών, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%)

  Πρόσκληση

Προμήθεια Φίλτρων Εργαστηριακών

 • Ημ/νία : 15/11/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

  Διακήρυξη

Προμήθεια Συρραπτικών μηχανών νοσοκομειακής χρήσης

 • Ημ/νία : 15/11/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

  Διακήρυξη

Προμήθεια Πλακών Ακτινογραφικών

 • Ημ/νία : 15/11/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ΠΛΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

  Διακήρυξη

Προμήθεια Βελόνων παρακεντήσεων

 • Ημ/νία : 12/11/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  ΒΕΛΟΝΩΝ  ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΩΝ για 18.781 τεμ προϋπολογιζόμενης δαπάνης 47.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

  Διακήρυξη