Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3780)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Προμήθεια καρεκλών τραπεζαρίας

 • Ημ/νία : 06/12/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία  με συλλογή προσφορών  για την προμήθεια των παρακάτω ειδών για τον Ξενώνα «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» :

  10 ΤΜΧ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ

  Πρόσκληση 

Προμήθεια Απορρυπαντικών διάφορων

 • Ημ/νία : 02/12/2010

 • Πρόχειρος Διαγωνισμός για προμήθεια Απορρυπαντικών διάφορων

  Διακήρυξη

Προμήθεια για είδη καθαριότητας

 • Ημ/νία : 02/12/2010

 • Πρόχειρος Διαγωγισμός για είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού εκ πλαστικής ύλης

  Διακήρυξη

Προμήθεια Χάρτη Φωτοαντιγραφικού

 • Ημ/νία : 01/12/2010

 • Διακήρυξη αρ. 66/2010 πρόχειρου διαγωνισμού για χάρτη φωτοαντιγραφικό κοινό, προϋπολογισμού 12.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Διακήρυξη

Προμήθεια Εντύπων

 • Ημ/νία : 22/11/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, για την προμήθεια ΕΝΤΥΠΩΝ, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Κ., των Κ.Υγείας του Νομού (Λουτρακίου, Νεμέας, Κιάτου, Ξυλοκάστρου και Γκούρας)  και με κριτήριο κατακύρωσης και τελικής επιλογής προμηθευτή τη χαμηλότερη τιμή , με συνολικό προϋπολογισμό 5.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.

  Διακήρυξη

Προμήθεια μονάδας Backup (επανάληψη)

 • Ημ/νία : 19/11/2010

 • Προμήθεια μιας (1) μονάδας Backup για τον διακομιστή (server) του Σταθμού Αιμοδοσίας.

  Πρόσκληση

Προμήθεια Φιαλών πόσιμου Νερού

 • Ημ/νία : 17/11/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, για την προμήθεια 150 Φιαλών των 18,9λίτρων  πόσιμου Νερού, προϋπολογισμού δαπάνης 450,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α.

  Διακήρυξη

Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου

 • Ημ/νία : 17/11/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, για την προμήθεια 3.000 κιλών υποχλωριώδους νατρίου για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 2.600,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α..

  Διακήρυξη

Πρόσκληση για δίκτυο Αερίων

 • Ημ/νία : 17/11/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκηρύσσει διαδικασία ανάδειξης ετήσιου συντηρητή των εγκαταστάσεων και του δικτύου ιατρικών αερίων με συλλογή προσφορών, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

  Πρόσκληση

Προμήθεια αεραγωγών-σωλήνων νοσοκ. χρήσης

 • Ημ/νία : 17/11/2010

 • Διακήρυξη υπ.αριθμ. 51/2010, ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, για την προμήθεια αεραγωγών-σωλήνων νοσοκομειακής χρήσης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

  Διακήρυξη