Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3780)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές

 • Ημ/νία : 24/12/2010

 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  YΠ.ΑΡΙΘΜ.72/2010 (προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές)

  Διακήρυξη

Προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικών εξετάσεων

 • Ημ/νία : 24/12/2010

 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  YΠ.ΑΡΙΘΜ.73/2010 (προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικών εξετάσεων)

  Διακήρυξη

  Διευκρίνιση

Προμήθεια αντιδραστηρίων δια αναλύσεις

 • Ημ/νία : 24/12/2010

 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  YΠ.ΑΡΙΘΜ.76/2010 (προμήθεια αντιδραστηρίων δια αναλύσεις)

  Διακήρυξη

Προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας

 • Ημ/νία : 24/12/2010

 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  YΠ.ΑΡΙΘΜ.77/2010 (προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας)

  Διακήρυξη

Προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για αυτόματους αιματολογικούς αναλυτές

 • Ημ/νία : 24/12/2010

 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  YΠ.ΑΡΙΘΜ.78/2010 (προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για αυτόματους αιματολογικούς αναλυτές)

  Διακήρυξη

  Ανακοίνωση

Προμήθεια ειδών καθαριότητας

 • Ημ/νία : 24/12/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία  με συλλογή προσφορών – έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια ειδών καθαριότητας.

  Πρόσκληση

Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης (2η)

 • Ημ/νία : 24/12/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία  με συλλογή προσφορών – έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια ειδών γραφικής ύλης.

  Πρόσκληση

Προμήθεια Χάρτη Καθαριότητας σε Ρολλούς, Χαρτοπετσετών, Χειρόμακτρα Χάρτινα (επανάληψη)

 • Ημ/νία : 23/12/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσσει Α΄ Επαναληπτικό Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια:
  ΄ΧΑΡΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ΄
  ΄ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ΄
  ΄ΧΕΙΡΟΜΑΚΤΡΑ ΧΑΡΤΙΝΑ΄
  με κριτήριο κατακύρωσης  της προμήθειας και τελικής επιλογής του προμηθευτή τη χαμηλότερη τιμή με σταθερές τιμές για ένα χρόνο , διάφορες ποσότητες  για το  Γ.Ν.Κορίνθου , τα Κ.Υγείας & ΜΨΑ.

  Περίληψη

  Διακήρυξη

Προμήθεια κλινοσκεπασμάτων

 • Ημ/νία : 22/12/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου σύμφωνα με την υπ. αρ. 20η / 14-10-2010   απόφαση του Δ.Σ  προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  για την  προμήθεια κλινοσκεπασμάτων εκ βάμβακος, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Κ., τεμάχια 250, προϋπολογισμού 6.500,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%

  Περίληψη

  Διακήρυξη

  Διευκρίνιση

Προμήθεια ενός (1) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (επανάληψη)

 • Ημ/νία : 22/12/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου σύμφωνα με την υπ. αρ. 24η /2-12-2010   απόφαση του Δ.Σ  προκηρύσσει Α΄ Επαναληπτικό Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ενός (1) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (ΚΑΕΠ 01611-72600 ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΔΙ΄ ΑΤΜΟΥ ΕΚ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.000,00.€ συμπ/νου του Φ.Π.Α. 23%.

  Περίληψη

  Διακήρυξη