Προκηρύξεις του Νοσοκομείου (3780)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Προμήθεια διάφορων στολών εργασίας & υποδημάτων

 • Ημ/νία : 22/12/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου σύμφωνα με την υπ. αρ. 14/21-07-2010 απόφαση του Δ.Σ  προκηρύσσει   Πρόχειρο Διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  διάφορων στολών εργασίας  (ΚΑΕΠ 0305-81600) προϋπολογισμού δαπάνης 2.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. .(KAE  1528) και διάφορων υποδημάτων (ΚΑΕΠ 0402-80200) προϋπολογισμού δαπάνης 2.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. .(KAE  1531) για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

  Περίληψη

  Διακήρυξη

Προμήθεια ενός (1) ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

 • Ημ/νία : 22/12/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου σύμφωνα με τις υπ. αρ. 11η /27-5-2010, 20η /14-10-2010   αποφάσεις του Δ.Σ  προκηρύσσει   Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ενός (1) ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  (ΚΑΕΠ 01611-63590) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 22.140,00.€ συμπ/νου του Φ.Π.Α. 23%

  Περίληψη

  Διακήρυξη

  Διευκρίνηση

Προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 • Ημ/νία : 22/12/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσσει σύμφωνα με τις υπ΄αρ.11η /27-5-10 και 20η /14-10-10 αποφάσεις ΔΣ,  Πρόχειρο διαγωνισμό  για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

  Περίληψη

  Διακήρυξη

Προμήθεια ουρολογικών καθετήρων και αναλώσιμα υλικά ουρολογικά

 • Ημ/νία : 20/12/2010

 • Διακήρυξη αρ.75 διεθνή ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για προμήθεια ουρολογικών καθετήρων και αναλώσιμα υλικά ουρολογικά.

  Διακήρυξη

Προμήθεια ενός (1) Θερμοθαλάμου

 • Ημ/νία : 20/12/2010

 • Διακήρυξη αρ.83 πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια ενός (1) Θερμοθαλάμου.

  Διακήρυξη

Προμήθεια αναλωσίμου υλικού εργαστηρίων

 • Ημ/νία : 20/12/2010

 • Διακήρυξη αρ.71 διεθνή ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για προμήθεια αναλωσίμου υλικού εργαστηρίων.

  Διακήρυξη

Προμήθεια Οινοπνεύματος Αφυδατωμένου (επανάληψη)

 • Ημ/νία : 15/12/2010

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προσκαλεί σε επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών-έρευνα αγοράς για την προμήθεια Οινοπνεύματος Αφυδατωμένου, για ένα (1) έτος, για 4.000 λίτρια, προϋπολογισμού δαπάνης 5.800,00€ συμπ.του ΦΠΑ.

  Πρόσκληση

Προμήθεια Εργαλείων

 • Ημ/νία : 10/12/2010

 • Διακήρυξη αρ. 70 πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια εργαλείων.

  Διακήρυξη

Προμήθεια πιστολιού και βελονών βιοψίας

 • Ημ/νία : 10/12/2010

 • Διακήρυξη αρ. 79 πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια ενός πιστολιού και βελονών βιοψίας

  Διακήρυξη

Προμήθεια πλυντηρίων εστιάσεων

 • Ημ/νία : 10/12/2010

 • Διακήρυξη αρ. 82 πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια τριών (3) ηλεκτρικών πλυντηρίων εστιάσεων επαγγελματικών.

  Διακήρυξη