Ανακοινώσεις του Νοσοκομείου (262)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Τεχν. προδιαγραφές εξοπλισμού Ψυχιατρικού Τμήματος προς δημόσια διαβούλευση

 • Ημ/νία : 03/06/2011

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού Ψυχιατρικού Τμήματος  τίθενται  σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου  να κατατεθούν  από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις  μέχρι 15-06-2011  στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr

  ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  1) ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
  2) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
  3) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
  4) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  5) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
  6) ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
  7) ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  8) ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  9) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
  10) ΔΙΑΦΟΡΑ

  Τεχν.Προδιαγραφές

Θέματα ευρύτερου υγειονομικού ενδιαφέροντος για τους πολίτες του νομού

 • Ημ/νία : 30/05/2011

 • Η Νοσηλευτική υπηρεσία του Νοσοκομείου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ενεργοποίησης βήματος επικοινωνίας και ενημέρωσης με τους πολίτες του νομού. Κάθε μήνα περίπου στην ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκομείου, θα γίνεται ανάρτηση ενός θέματος ευρύτερου υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. (Αρ.Πρ.8475/13-05-2010)

 • Ημ/νία : 19/05/2010

 • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας  στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’.

  Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής  στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’.

  Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Γαστρεντερολογίας  στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’.

  Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας  στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’.

  Τρείς (3) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Παθολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής  στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’.

  Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’.

  Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Νευροχειρουργικής  στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’.

  Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Παθολογίας  στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’.

  Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Παιδιατρικής  στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’.

  Τρείς (3) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Ορθοπεδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση –διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας   στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’.

  Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’.


  Προκήρυξη

Προκήρυξη θέσεων κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ (Αρ.Πρ.1263/19-1-10)

 • Ημ/νία : 21/01/2010

 • Προκήρυξη (1) θέσης Ε.Β. Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας για το Κ.Υ. Κιάτου (Γ.Ν.Κορίνθου)

  Προκήρυξη

Προκήρυξη θέσεων κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ (Αρ.Πρ 879/13-1-2010)

 • Ημ/νία : 19/01/2010

 • Προκήρυξη Ιατρικών θέσεων κλάδου Ε.Σ.Υ.για το Κ.Υ. Νεμέας και το Π.Ι. Λεοντίου του Κ.Υ. Νεμέας

  Προκήρυξη

Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. (Αρ.Πρ. 21117/16-12-2009)

 • Ημ/νία : 29/12/2009

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσσει για πλήρωση  τις παρακάτω θέσεις επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. :

  α) μία (1) θέση Ειδικευμένου  Ιατρού   ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’ ,
  β) μία (1) θέση Ειδικευμένου  Ιατρού   ειδικότητας Νεφρολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’ και
  γ) μία (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Ψυχιατρικής στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’

  Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από 23-12-2009 έως και 11-01-2010.

  Προκήρυξη


Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. (Αρ.Πρ. 21294/17-12-2009)

 • Ημ/νία : 29/12/2009

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσσει για πλήρωση την παρακάτω θέση επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ :

  Μία (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’.

  Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από 25-12-2009 έως και 13-01-2010.

  Προκήρυξη

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού

Οι αριθμοί τηλεφώνων άλλαξαν

 • Ημ/νία : 13/11/2008

 • Οι αριθμοί τηλεφώνων των υπηρεσιών του Νοσοκομείου Κορίνθου έχουν αλλάξει καθώς ισχύει νέα αριθμοδότηση από το πρόγραμμα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Το αριθμοδοτικό φάσμα για το Νοσοκομείο Κορίνθου είναι από 2741 3 61200 έως 2741 3 61999 .

  Για την επικοινωνία σας με το Νοσοκομείο καλείτε :

   


   

  Τηλ. Κέντρο 2741-3-61400

  Οι παραπάνω αλλαγές γίνονται στα πλαίσια της συμμετοχής του Νοσοκομείου, όπως και άλλων 1800 φορέων Δημοσίων Υπηρεσιών, στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ , με το οποίο παρέχονται υπηρεσίες διαδικτύου (ευρυζωνικό δίκτυο) και σταθερής τηλεφωνίας.

  Βασικός στόχος της λειτουργίας του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων υπηρεσιών και η παρεπόμενη αποτελεσματικότερη διοίκηση και βελτίωση της παροχής υπηρεσιών στους πολίτες.

Με επιτυχία διεξάχθηκε η 3η Νοσηλευτική Ημερίδα

 • Ημ/νία : 09/10/2008

 • Το Θέμα της 3ης  Νοσηλευτικής ημερίδας του Γ. Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ», που διεξάχθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2008 στο “Αλεξάνδρειο” Συνεδριακό  Κέντρο  Λουτρακίου, συγκέντρωσε το ευρύτερο ενδιαφέρον Νοσηλευτών, Ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι  με τις εισηγήσεις τους αναφέρθηκαν σε θέματα που αφορούσαν την ποιότητα φροντίδας και την ασφάλεια τόσο των ασθενών, όσο και των εργαζόμενων στο Σύστημα Υγείας.

  Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα της ημερίδας μας αξίζει να εστιάσουμε στα κυριότερα σημεία τα οποία ανέπτυξαν οι εισηγητές .

   

  ·        Οι υπηρεσίες υγείας που ασχολούνται με τον άνθρωπο, δεν αρκεί μόνο να έχουν αναγορεύσει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών τους σε βασικό στοιχείο λειτουργίας τους, αλλά οφείλουν να προβαίνουν σε συνεχή έλεγχο και βελτίωσή της, προκειμένου να εμπνέουν στο κοινωνικό σύνολο εμπιστοσύνη και ασφάλεια για τις δραστηριότητές τους.

  ·        Tα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας είναι τα εργαλεία που δρουν επικουρικά και οδηγούν στην διασφάλιση της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας.

  ·        Η αναγκαιότητα εφαρμογής του HACCP στις επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών προκύπτει από την απαίτηση της σύγχρονης κοινωνίας για όλο και υψηλότερης ποιότητας και απολύτου ασφάλειας προϊόντα.

  ·        Η πρόληψη στην κοινότητα αποτελεί κομβικό σημείο παρέμβασης του συστήματος υγείας και έχει στόχο την επίτευξη υψηλού επιπέδου δημόσιας υγείας σε ένα κράτος.

  ·        Οι εμβολιασμοί συγκαταλέγονται στα ευτυχέστερα επιτεύγματα της επιστήμης για την πρόληψη της νοσηρότητας. Ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας παίρνει σε αυτό το σημείο την εκπαιδευτική και ενημερωτική του διάσταση. Νεότερα δεδομένα  που αναλύθηκαν από το test PAP αλλά και την Πρόληψη της HPV λοίμωξης ενεργοποιούν παράλληλα με τον επαγγελματικό και τον γονεικό μας ρόλο.

  ·        Με χαρά μας συνειδητοποιήσαμε ότι μπορεί να έχουμε αρωγούς στην προσπάθειά μας, με την τοπική αυτοδιοίκηση να δείχνει έτοιμη να ενεργοποιήσει  προγράμματα  όχι μόνο ενημέρωσης αλλά και εκπαίδευσης των πολιτών στην παροχή πρώτων βοηθειών.

  ·        Οι επαγγελματίες υγείας εργάζονται σε ένα περιβάλλον που εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τους ίδιους όσο και για τους ασθενείς που νοσηλεύουν. Σημαντική ήταν η ενημέρωση  για τα μέτρα ακτινοπροστασίας, τη σπουδαιότητα  της υγιεινής των χεριών, την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων  αλλά και τους κινδύνους σωματικούς και ψυχοσυναισθηματικούς  που εγκυμονεί η καθημερινότητα των επαγγελματιών υγείας.

  ·        Η επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί ένα πρόβλημα υπαρκτό. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν και να εφαρμοστούν τα πλέον αποτελεσματικά και ταυτόχρονα εφικτά μέτρα, ώστε να έχουμε επαγγελματίες  ικανοποιημένους και όχι εξουθενωμένους.

  Ο χρονικός περιορισμός της ημερίδας, επέβαλλε την παρουσίαση πολλών εργασιών με σημαντικό  επιστημονικό ενδιαφέρον ως αναρτημένες παρουσιάσεις οι οποίες ομολογουμένως έδειξαν την επιστημονική κατάρτιση των Νοσηλευτών και των άλλων επαγγελματιών Υγείας του Νοσοκομείου μας.

  Η Παροχή συνεχιζόμενης επιμόρφωσης και εκπαίδευσης ήταν ο κυριότερος λόγος, η σημαντικότερη αιτία του προγραμματισμού και της διεξαγωγής της 3ης Νοσηλευτικής Ημερίδας  από το Νοσοκομείο Κορίνθου.

  Ευελπιστούμε αυτή η φθινοπωρινή συνάντηση να γίνει θεσμός και να συνεχιστεί, ενεργοποιώντας νεότερους συναδέλφους τόσο από το στενό χώρο  της Υγείας όσο και από λοιπούς δορυφόρους τομείς, δεδομένου του ότι κοινός στόχος όλων είναι η βελτίωση και αναβάθμιση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας στους πολίτες.

  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΕΛΕΝΗ