Ανακοινώσεις του Νοσοκομείου (281)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Τεχνικές Προδιαγραφές για Αναλυτή Αιμόστασης του Γ.Ν. Κορίνθου

 • Ημ/νία : 27/03/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για  Αναλυτή Αιμόστασης  του Γ.Ν. Κορίνθου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 06/04/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: skol@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές για Αντιδραστήρια Εργαστηρίων του Γ.Ν. Κορίνθου

 • Ημ/νία : 27/03/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για  Αντιδραστήρια Εργαστηρίων  του Γ.Ν. Κορίνθου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 06/04/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: skol@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές για Αυτόματο Αιματολογικού αναλυτή του Γ.Ν. Κορίνθου

 • Ημ/νία : 27/03/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για  Αυτόματο Αιματολογικού αναλυτή του Γ.Ν. Κορίνθου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 06/04/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: skol@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές για Βιοχημικού αναλυτή του Γ.Ν. Κορίνθου

 • Ημ/νία : 27/03/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για  Βιοχημικού αναλυτή του Γ.Ν. Κορίνθου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 06/04/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: skol@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές για Αντιδραστήρια ανοσολογικών εξετάσεων Αιμοδοσίας χωρίς συνοδό εξοπλισμό του Γ.Ν. Κορίνθου

 • Ημ/νία : 27/03/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για  Αντιδραστήρια ανοσολογικών εξετάσεων Αιμοδοσίας χωρίς συνοδό εξοπλισμό του Γ.Ν. Κορίνθου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 06/04/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: skol@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ανοσολογικού Αναλυτή για τις ανάγκες του βιοχημικού εργαστηρίου του Γ.Ν. Κορίνθου

 • Ημ/νία : 27/03/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές ανοσολογικού Αναλυτή για τις ανάγκες του βιοχημικού εργαστηρίου του Γ.Ν. Κορίνθου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 06/04/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: skol@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές για προμήθεια Επιδεσμικού & Γάζας του Γ.Ν. Κορίνθου

 • Ημ/νία : 27/03/2015


 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για  προμήθεια  Επιδεσμικού  & Γάζας του Γ.Ν. Κορίνθου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 06/04/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: skol@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές για συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής του Νοσοκομείου

 • Ημ/νία : 24/03/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για  συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής του Νοσοκομείου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 01/04/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: skol@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές για συντηρήσεις Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου σε Δημόσια Διαβούλευση

 • Ημ/νία : 17/02/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για συντηρήσεις Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 25/02/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: skol@hospkorinthos.gr

   

  Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές για Εξοπλισμό Πληροφορικής σε Δημόσια Διαβούλευση

 • Ημ/νία : 11/02/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 19/02/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: skol@hospkorinthos.gr

   

  Προδιαγραφές