Ανακοινώσεις του Νοσοκομείου (281)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Παρατηρήσεις επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για συριγγες

 • Ημ/νία : 21/07/2015

 • Τεχνικές προδιαγραφές  μετά από τις παρατηρήσείς επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για συριγγες . Η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων θα γίνει μέχρι 27-07-2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των παρατηρήσεων: prom@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για ιατρικων αναλωσιμων (αναλωσιμο οφθαλμολογικο υλικο)

 • Ημ/νία : 21/07/2015

 • Τεχνικές προδιαγραφές  μετά από τις παρατηρήσείς επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για ιατρικων αναλωσιμων (αναλωσιμο οφθαλμολογικο υλικο). Η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων θα γίνει μέχρι 27-07-2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των παρατηρήσεων: prom@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 • Ημ/νία : 15/07/2015

 • Σας ενημερώνουμε ότι στον σύνδεσμο http://goo.gl/eyGscS μπορείτε να αναζητήσετε την προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16

Παρατηρήσείς επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για ασκούς αίματος

 • Ημ/νία : 15/07/2015

 • Τεχνικές προδιαγραφές  μετά από τις παρατηρήσείς επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για ασκούς αίματος . Η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων θα γίνει μέχρι 20-07-2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των παρατηρήσεων: prom@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για επιδεσμικό υλικό

 • Ημ/νία : 06/07/2015

 • Τεχνικές προδιαγραφές  μετά από τις παρατηρήσείς επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για επιδεσμικό υλικό . Η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων θα γίνει μέχρι 10-07-2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των παρατηρήσεων: prom@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για φίλτρα ΜΤΝ

 • Ημ/νία : 30/06/2015

 • Τεχνικές προδιαγραφές  μετά από τις παρατηρήσείς επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για φίλτρα ΜΤΝ . Η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων θα γίνει μέχρι 06-07-2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των παρατηρήσεων: prom@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Παρατηρήσείς επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για αντιδραστήρια εργαστηρίων διάφορα

 • Ημ/νία : 18/06/2015


 •      Τεχνικές προδιαγραφές  μετά από τις παρατηρήσείς επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για   αντιδραστήρια  εργαστηρίων διάφορα. Η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων θα γίνει μέχρι 23-06-2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των παρατηρήσεων: prom@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για αντιδραστήρια Αιμοδοσίας Φίλτρων Εργαστηριακών, Ασκών Αίματος

 • Ημ/νία : 10/06/2015

 • Οι τεχνικές προδιαγραφές  μετά από τις παρατηρήσείς επί των αναρτηθεισών για   αντιδραστήρια  με και χωρίς συνοδό εξοπλισμό για  Αντιδραστήρια Αιμοδοσίας Φίλτρων Εργαστηριακών, Ασκών  Αίματος. Η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων θα γίνει μέχρι 16-06-2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των παρατηρήσεων: prom@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια αντιδραστηρίων για Τροπονίνη του Γ.Ν. Κορίνθου

 • Ημ/νία : 08/06/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  για την προμήθεια αντιδραστηρίων  για Τροπονίνη του Γ.Ν. Κορίνθου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 15/06/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια αντιδραστηρίων για ΤΚΕ του Γ.Ν. Κορίνθου

 • Ημ/νία : 08/06/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  για την προμήθεια αντιδραστηρίων  για ΤΚΕ του Γ.Ν. Κορίνθου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 15/06/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές