Ανακοινώσεις του Νοσοκομείου (255)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Τεχνικές Προδιαγραφές για προμήθεια Επιδεσμικού & Γάζας του Γ.Ν. Κορίνθου

 • Ημ/νία : 27/03/2015


 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για  προμήθεια  Επιδεσμικού  & Γάζας του Γ.Ν. Κορίνθου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 06/04/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: skol@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές για συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής του Νοσοκομείου

 • Ημ/νία : 24/03/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για  συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής του Νοσοκομείου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 01/04/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: skol@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές για συντηρήσεις Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου σε Δημόσια Διαβούλευση

 • Ημ/νία : 17/02/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για συντηρήσεις Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 25/02/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: skol@hospkorinthos.gr

   

  Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές για Εξοπλισμό Πληροφορικής σε Δημόσια Διαβούλευση

 • Ημ/νία : 11/02/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 19/02/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: skol@hospkorinthos.gr

   

  Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές για συντήρηση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού σε Δημόσια Διαβούλευση

 • Ημ/νία : 11/02/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για συντήρηση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Νοσοκομείου  τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 19/02/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: skol@hospkorinthos.gr

   

  Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές Απεντόμωσης – Μυοκτονίας – Απολύμανσης σε Δημόσια Διαβούλευση

 • Ημ/νία : 03/02/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για Υπηρεσίες Απεντόμωσης-Μυοκτονίας-Απολύμανσης τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 10/02/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: skol@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές για Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων σε Δημόσια Διαβούλευση

 • Ημ/νία : 03/02/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ) τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 10/02/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: skol@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές Απεντόμωσης – Μυοκτονίας – Απολύμανσης σε Δημόσια Διαβούλευση

 • Ημ/νία : 03/02/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για Υπηρεσίες Απεντόμωσης-Μυοκτονίας-Απολύμανσης τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 10/02/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: skol@hospkorinthos.gr

   

  Προδιαγραφές

Πρόγραμμα Αρωγής Υγείας "Βασικές πρώτες βοήθειες"

 • Ημ/νία : 16/10/2014

 • Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Γ. Ν. Κορίνθου σε συνεργασία με το τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, θα πραγματοποιήσει κατά το σχολικό έτος 2014-2015 Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με θέμα: «Βασικές πρώτες βοήθειες, αρχές υγιεινής και αντηλιακή προστασία».

  Δελτίο Τύπου

Πρόσβαση στο σύστημα περίθαλψης ανασφάλιστων & οικονομικά αδυνάτων πολιτών

 • Ημ/νία : 15/07/2014

 • Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών ΦΕΚ 1465/τ.Β/ 05-06-2014     Υ4α/ΓΠ/οικ. 48985.

  Διαβάστε εδώ