Ανακοινώσεις του Νοσοκομείου (255)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Παρατηρήσείς επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για αντιδραστήρια εργαστηρίων διάφορα

 • Ημ/νία : 18/06/2015


 •      Τεχνικές προδιαγραφές  μετά από τις παρατηρήσείς επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για   αντιδραστήρια  εργαστηρίων διάφορα. Η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων θα γίνει μέχρι 23-06-2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των παρατηρήσεων: prom@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για αντιδραστήρια Αιμοδοσίας Φίλτρων Εργαστηριακών, Ασκών Αίματος

 • Ημ/νία : 10/06/2015

 • Οι τεχνικές προδιαγραφές  μετά από τις παρατηρήσείς επί των αναρτηθεισών για   αντιδραστήρια  με και χωρίς συνοδό εξοπλισμό για  Αντιδραστήρια Αιμοδοσίας Φίλτρων Εργαστηριακών, Ασκών  Αίματος. Η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων θα γίνει μέχρι 16-06-2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των παρατηρήσεων: prom@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια αντιδραστηρίων για Τροπονίνη του Γ.Ν. Κορίνθου

 • Ημ/νία : 08/06/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  για την προμήθεια αντιδραστηρίων  για Τροπονίνη του Γ.Ν. Κορίνθου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 15/06/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια αντιδραστηρίων για ΤΚΕ του Γ.Ν. Κορίνθου

 • Ημ/νία : 08/06/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  για την προμήθεια αντιδραστηρίων  για ΤΚΕ του Γ.Ν. Κορίνθου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 15/06/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για αντιδραστήρια

 • Ημ/νία : 08/06/2015

 • Οι τεχνικές προδιαγραφές  μετά από τις παρατηρήσείς επί των αναρτηθεισών για   αντιδραστήρια  με συνοδό εξοπλισμό για Βιοχημικούς Αναλυτές –Αιματολογικούς Αναλυτές   -Αναλυτή HPLC- Ανοσολογικό Αναλυτή  του Βιοχημικού Εργαστηρίου. Η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων θα γίνει μέχρι 15-06-2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των παρατηρήσεων: prom@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ του Γ.Ν. Κορίνθου

 • Ημ/νία : 25/05/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  για  την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ του Γ.Ν. Κορίνθου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 02/06/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hospkorinthos.gr 

  Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Σωληνάριων Εργαστηριακών του Γ.Ν. Κορίνθου

 • Ημ/νία : 13/05/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  για την προμήθεια Σωληνάριων  Εργαστηριακών  του Γ.Ν. Κορίνθου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 19/05/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές    

Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια φίλτρων ΜΤΝ του Γ.Ν. Κορίνθου

 • Ημ/νία : 13/05/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  για την προμήθεια φίλτρων ΜΤΝ του Γ.Ν. Κορίνθου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 19/05/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Υπερηχοτομογράφου για το Ακτινολογικό Τμήμα του Γ.Ν. Κορίνθου

 • Ημ/νία : 29/04/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  για  την προμήθεια Υπερηχοτομογράφου για το Ακτινολογικό Τμήμα του Γ.Ν. Κορίνθου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 05/05/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: skol@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για Οξυγόνο –Ιατρικά Αέρια του Γ.Ν. Κορίνθου

 • Ημ/νία : 29/04/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  για Οξυγόνο –Ιατρικά Αέρια του Γ.Ν. Κορίνθου τίθενται επαναληπτικά μετά από επισημάνσεις εταιρίας σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 05/05/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hospkorinthos.gr 

  Προδιαγραφές