Ανακοινώσεις του Νοσοκομείου (229)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Σωληνάριων Εργαστηριακών του Γ.Ν. Κορίνθου

 • Ημ/νία : 13/05/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  για την προμήθεια Σωληνάριων  Εργαστηριακών  του Γ.Ν. Κορίνθου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 19/05/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές    

Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια φίλτρων ΜΤΝ του Γ.Ν. Κορίνθου

 • Ημ/νία : 13/05/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  για την προμήθεια φίλτρων ΜΤΝ του Γ.Ν. Κορίνθου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 19/05/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Υπερηχοτομογράφου για το Ακτινολογικό Τμήμα του Γ.Ν. Κορίνθου

 • Ημ/νία : 29/04/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  για  την προμήθεια Υπερηχοτομογράφου για το Ακτινολογικό Τμήμα του Γ.Ν. Κορίνθου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 05/05/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: skol@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για Οξυγόνο –Ιατρικά Αέρια του Γ.Ν. Κορίνθου

 • Ημ/νία : 29/04/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  για Οξυγόνο –Ιατρικά Αέρια του Γ.Ν. Κορίνθου τίθενται επαναληπτικά μετά από επισημάνσεις εταιρίας σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 05/05/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hospkorinthos.gr 

  Προδιαγραφές

Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για προμήθεια Καθετήρων Διαφόρων του Γ.Ν. Κορίνθου

 • Ημ/νία : 17/04/2015

 • Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για προμήθεια  Καθετήρων Διαφόρων του Γ.Ν. Κορίνθου,  προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 24/04/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές για ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. του Γ.Ν. Κορίνθου

 • Ημ/νία : 17/04/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. του Γ.Ν. Κορίνθου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 24/04/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

  prom@hospkorinthos.gr

   

   

  Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές για συντήρηση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Γ.Ν. Κορίνθου

 • Ημ/νία : 08/04/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  για συντήρηση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Γ.Ν. Κορίνθου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 17/04/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: skol@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για συντηρήσεις Εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Κορίνθου

 • Ημ/νία : 08/04/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  για συντηρήσεις Εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Κορίνθου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 17/04/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: skol@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές για προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Αντιδραστηρίων του Γ.Ν. Κορίνθου

 • Ημ/νία : 02/04/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  για  προμήθεια  Αναλώσιμων Υλικών Αντιδραστηρίων του Γ.Ν. Κορίνθου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 16/04/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές για προμήθεια Απολυπαντικών ειδικών του Γ.Ν. Κορίνθου

 • Ημ/νία : 02/04/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  για  προμήθεια  Απολυπαντικών ειδικών του Γ.Ν. Κορίνθου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 16/04/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές