Ανακοινώσεις του Νοσοκομείου (229)

Για να δείτε όλες τις μικροπρομήθειες του Νοσοκομείου, επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies


Τεχνικές Προδιαγραφές για προμήθεια Διαλυμάτων παρεντερικής διατροφής

 • Ημ/νία : 01/03/2016

 • Ανάρτηση κατατεθεισών Τεχνικών Προδιαγραφών για προμήθεια Διαλυμάτων παρεντερικής διατροφής
  Ανακοίνωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΔΠΥ

 • Ημ/νία : 21/12/2015

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την κάλυψη των αδήριτων αναγκών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου μας σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία της ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με τρείς (3) Νοσηλευτές/τριες κατηγορίας ΤΕ υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους , για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

   

  Πρόσκληση 

   

  Έντυπο αίτησης

Παρατηρήσεις επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για Αντιδραστήρια του Γ.Ν. Κορίνθου

 • Ημ/νία : 11/08/2015

 • Τεχνικές προδιαγραφές  μετά από τις παρατηρήσεις επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για Αντιδραστήρια του Γ.Ν. Κορίνθου, τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 14/08/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hospkorinthos.gr 

  Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές για Αντιδραστήρια του Γ.Ν. Κορίνθου

 • Ημ/νία : 03/08/2015

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  για  Αντιδραστήρια του Γ.Ν. Κορίνθου τίθενται μετά τις  επισημάνσεις των εταιρειών: 1. ΒΑΡΕΛΑΣ  AE για φιαλίδια Αιμοκαλλιεργειών και της εταιρείας 2. ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ AE  για αντιδραστήρια με συνοδό εξοπλισμό για  ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ, τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι 07/08/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hospkorinthos.gr 

  Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για αντιδραστήρια

 • Ημ/νία : 23/07/2015

 • Τεχνικές προδιαγραφές  μετά από τις παρατηρήσείς επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για αντιδραστήρια. Η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων θα γίνει μέχρι 28-07-2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των παρατηρήσεων: prom@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για ιατρικων βελονων

 • Ημ/νία : 22/07/2015

 • Τεχνικές προδιαγραφές  μετά από τις παρατηρήσείς επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για ιατρικων βελονων . Η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων θα γίνει μέχρι 27-07-2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των παρατηρήσεων: prom@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για αναλωσιμο υλικο θεραπειας νεφρων ( υγειονομικο μ.τ.ν.)

 • Ημ/νία : 22/07/2015

 • Τεχνικές προδιαγραφές  μετά από τις παρατηρήσείς επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για αναλωσιμο υλικο θεραπειας νεφρων ( υγειονομικο μ.τ.ν ). Η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων θα γίνει μέχρι 27-07-2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των παρατηρήσεων: prom@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για ιατρικες προμηθειες

 • Ημ/νία : 22/07/2015

 • Τεχνικές προδιαγραφές  μετά από τις παρατηρήσείς επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για ιατρικες προμηθειες. Η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων θα γίνει μέχρι 27-07-2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των παρατηρήσεων: prom@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για συριγγες

 • Ημ/νία : 21/07/2015

 • Τεχνικές προδιαγραφές  μετά από τις παρατηρήσείς επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για συριγγες . Η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων θα γίνει μέχρι 27-07-2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των παρατηρήσεων: prom@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για ιατρικων αναλωσιμων (αναλωσιμο οφθαλμολογικο υλικο)

 • Ημ/νία : 21/07/2015

 • Τεχνικές προδιαγραφές  μετά από τις παρατηρήσείς επί των αναρτηθεισών τεχνικών προδιαγραφών για ιατρικων αναλωσιμων (αναλωσιμο οφθαλμολογικο υλικο). Η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων θα γίνει μέχρι 27-07-2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των παρατηρήσεων: prom@hospkorinthos.gr

  Προδιαγραφές