Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

Στα πλαίσια του Εθνικού προγράμαμτος «Ψυχαργώς» από τον Ιανουάριο του 2001 ξεκίνησε τη λειτουργία του στην πόλη της Κορίνθου ο ξενώνας με την ονομασία «Η Ακεσώ».

Στον ξενώνα φιλοξενούνται σήμερα 14 άτομα με ψυχωσικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα για διαβίωση, θεραπεία και υποστήριξη με στόχο την επίτευξη επανένταξης και ικανοποιητικής ανεξάρτητης λειτουργίας τους στην κοινότητα


Θεραπευτική ομάδα

Η λειτουργία της θεραπευτικής ομάδας στηρίζεται στην πολύ-κλαδική ομάδα, δηλαδή σε ομάδα εργαζομένων από διάφορους επαγγελματικούς κλάδους, οι οποίοι έχουν σαφή, διακριτά καθήκοντα του κλάδου από τον οποίο προέρχονται, χωρίς ωστόσο να αποτελούν αυτά και τις μόνες υποχρεώσεις τους. Η ομάδα αυτή αποτελείται από : ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, νοσηλευτές, βοηθητικό προσωπικό, έναν διοικητικό υπάλληλο και τις εκπαιδεύτριες των εργαστηρίων επαγγελματικής κατάρτισης (κεραμικής, ραπτικής και χειροτεχνίας).


Στόχοι λειτουργίας του ξενώνα

•  Βελτίωση των ατομικών, διαπροσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των φιλοξενούμενων με ψυχωσικές διαταραχές, μέσω της θεραπείας, της άσκησης και της απασχόλησης

•  Διαρκής βελτίωση της λειτουργικότητας των φιλοξενούμενων και ελαχιστοποίηση των ανικανοτήτων και μειονεξιών τους.

•  Διασφάλιση της ποιότητας ζωής και της αυτόνομης διαβίωσης στην κοινότητα.

•  Μείωση του στίγματος και των διακρίσεων.

•  Διασφάλιση της ποιότητας και της συνέχειας της φροντίδας για τα άτομα με ψυχωσικές διαταραχές.

•  Επαγγελματική κατάρτιση και προώθηση στη αγορά εργασίας.

•  Συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού.

•  Ψυχοεκπαίδευση οικογενειών.Μέθοδοι για την επίτευξη των στόχων

•   Φαρμακοθεραπεία και εκπαίδευση των φιλοξενούμενων σε θέματα ψυχικής υγείας

•   Αντιμετώπιση προβλημάτων σωματικής υγείας και εκπαίδευση για την έγκαιρη αναγνώρισή τους

•   Εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης

•  Εκπαίδευση στην αναζήτηση και αξιοποίηση των υπηρεσιών της εξωτερικής κοινότητας και των ασφαλιστικών παροχών του κράτους.

•  Ψυχολογική στήριξη σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο καθώς και ψυχολογική στήριξη της οικογένειας αν υπάρχει και ενδιαφέρεται.

Eπικοινωνία

  • ΞΕΝΩΝΑ «Η Ακεσώ»
  • Τηλ : 27410 - 23022
  • Fax : 27410 - 23111
  • Ε mail : -

Τοποθεσία