Διακήρυξη Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας

18/02/2022

 

Αρ.04/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας CPV 90911200-8 ΚΑΕ 0845 του Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, του ΚΕΦΙΑΠ και του Ξενώνα Ψυχαργώς ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 504.272,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%  

 Διακήρυξη