ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

07/03/2024

 

05/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ για Υπηρεσίες μίσθωσης ασθενοφόρων για τη διακομιδή ασθενών από το νοσοκομείο μας, εντός του νομού Κορινθίας CPV 85143000-3 για ένα (1) έτος, με εκτιμώμενη αξία 148.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ% (ΚΑΕ 0419Α ) σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2023-2024

Διακήρυξη